Canlılarda Enerji Dönüsümleri Nelerdir

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 20 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Canlılarda Enerji Dönüsümleri Nelerdir
  Canlılarda Enerji Dönüsümleri Nelerdir - Biyoloji Ders Notları - Canlılarda Enerji Dönüsümü - Biyolojide Enerji Dönüsümü Nedir


  Metabolizma: Hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların tümüdür

  A-Anabolizma : Dış ortamdan alınan veya hücredeki reaksiyonlar sonucu oluşan basit moleküllerden hücrenin ihtiyaç duyduğu kompleks veya diğer moleküllerin sentezlenmesidirProtein, RNA, Fotosentez, Kemosentez vb

  B-Katabolizma: Dış ortamdan alınan veya hücrede daha önce üretilip işlevlerini kaybetmiş kompleks moleküllerin enerji üretimi veya yapıtaşı

  üretimi için daha basit moleküllere parçalanmasıdırHücre içi ve dışı sindirim,O2 li ve O2 siz solunum

  ATP(Adenozintrifosfat):
  Yapısı:
  1-Adenin nucleotid
  2-Riboz
  3-Üçfosforik asit

  Özellikleri:
  1-Yapısında iki yüksek enerjili fosfat bağları bulunur
  2-Canlının tüm yaşamsal olaylarında kullandığı enerji kaynağıdır
  3-Kolayca başka enerji formlarına dönüştürülebilir(Elektrik, ısı, kimyasal bağ ,osmotik,şık vb)
  4-Bütün reaksiyonlara katılabilir
  5-Her hücre kendi ATP sini kendi sentezler
  6-Hücrede sitoplazma,mitokondri ve kloroplastlarda sentezlenir
  7-Hücre yaşamsal olaylarında sitoplazmada veya mitokondride üretilen ATP kullanılır
  8-Kloroplastlarda sentezlenen ATP organik madde sentezi ve kloroplastlardaki diğer yaşamsal olaylarda kullanılır
  9-Yüksek enerjili son fosfat bağının kopması ile ortama 7300 cal enerji verilir

  Hücrelerde ADP nin sistemden enerji alarak kendine bir fosforik asit bağlayıp ATP haline gelmesine fosforilasyon denir

  Enerji
  ADP+P -------------- ATP
  (Fosforilasyon)

  Fosforilasyonda kullanılan enerji kaynağına göre 4 (Dört) tip fosforilasyon vardır

  1-Sübstrat düzeyde fosforilasyon:
  a-Bütün canlılarda görülür
  b-Sitoplazmik solunum enzimleri kullanılarak organik maddelerin yapısında bulunan bağ enerjisinin ATP enerjisi haline dönüşmesidir

  2-Oksidatif-fosforilasyon:
  a-Oksijenli solunum enzimi bulunduran canlılarda gerçekleşir
  b-Organik maddeler oksijenli solunum enzimleri ile inorganik yapılara dönüştürülürken açığa çıkan H lerin O2 ye aktarılırken gerçekleşir
  c- ets görev alır

  3-Foto-fosforilasyon
  a-Klorofil taşıyan canlılarda gerçekleşir
  b-Klorofil ve ets etkisi ile güneş ışık enerjisinin dönüşümü ile gerçekleşir
  c-Enzim görev almaz

  4-Kemosentetik-fosforilasyon:
  a-Oksidasyon enzimi taşıyan bakterilerce gerçekleştirilir
  b-İnorganik maddelerin (H,Fe,N, NH3 vb) oksidasyon enzimleri ile oksitlenmesi ile açığa çıkan kimyasal enerji ile gerçekleşir

  Bütün canlılar güneşin ışık enerjisini kullanırlarIşık enerjisinin canlıların kullanabileceği enerji formuna dönüşmesinde fotosentez ve solunum mekanizmaları rol alır

  Fotosentez Solunum
  Işık -------ATP-------- Glikoz --------- ATP ------------- ( Biyolojik iş)

  Biyolojik iş:
  Isı,elektrik,osmotik basınç,kimyasal bağ,ışık, mekanik,aktif taşıma vb

  -------------------------------
   


Yükleniyor...