Canılıların Beslenme Şekilleri - Canlılarda Beslenme Şekilleri

'Eğitim Merkezi' forumunda HazaN tarafından 22 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Canılıların Beslenme Şekilleri - Canlılarda Beslenme Şekilleri


  1) Ototrof Canlılar

  Fotosentez yapanlar (Fotoototroflar) ve kemosentez yapanlar (Kemoototroflar) olarak iki grupta toplanabilir

  a Fotosentez Yapanlar : Yeşil bitkiler, bazı bakteriler, mavi-yeşil alg’ler ve bazı tek hücreliler tarafından klorofillerde gerçekleştirilir

  b Kemosentez Yapanlar : Işık enerjisi kullanılmaz Sadece bazı bakteri türleri tarafından gerçekleştirilir Klorofil ve kloroplastları yoktur Kimyasal enerjiyi kullanarak CO2 ve H2O yu birleştirerek organik besin yaparlar

  2) Hem Ototrof, Hem Heterotrof Olanlar

  Bu gruptaki canlılara en güzel örnek böcekçil bitkilerdir Böcekçil bitkiler azotça fakir topraklarda yaşamakta olup, topraktan alamadıkları azotu böcekleri yakalayarak onların proteinlerinden karşılarlar Bu yönleriyle besini hazır aldıkları için heterotrofturlar Böceği yakaladıktan sonra sindirim enzimlerini dış ortama salgılayarak, yakaladıkları böceği sindirir Sonra onun amino asitlerini hücre içine alırlar

  Böcekçil bitkiler aynı zamanda fotosentez yaparak nişasta ve diğer karbonhidratlarını kendileri üretirler Bu yönleriyle ise besin ürettikleri için ototrofturlar

  3) Heterotrof Canlılar

  Organik besinlerini hazır olarak alan canlılardır Besinleri alma biçimine göre üçe ayrılır

  a Holozoik Yaşam : Besinlerini daha çok katı ve büyük parçalar halinde alan canlılardır

  Etçiller (Karnivorlar) : Daha çok hayvansal besinlerle beslenirler Aslan, kedi, kurt bu gruba örnek verilebilir

  Otçullar (Herbivorlar) : Daha çok bitkisel kaynaklı besinlerle beslenirler Keçi, Koyun, İnek, Kaplumbağa, Kirpi bu gruba örnek verilebilir Bu hayvanların diş yapıları ve sindirim sistemleri selülozu sindirecek şekilde özelleşmiştir

  Etçil ve Otçullar (Omnivorlar) : Hem bitkisel hemde hayvansal kaynaklı besinlerle beslenirler İnsan, bazı balıklar, bazı kuşlar bu gruba girer Dişleri hem parçalayıcı, hem kesici olarak bulunur

  b Simbiyoz (Birlikte) Yaşam: Bu gruptaki canlılar birbirleri üzerinde veya içinde yaşarlar Bazı birlikler zararlı, bazıları faydalıdır

  Kommensalizm: Zararsız bir birliktir Beraber yaşayan canlılardan biri fayda elde ederken diğerinin faydası veya zararı yoktur İnsanların ağız ve bağırsak bölgelerinde yaşayan bazı bakteriler bu şekildedir

  Köpek balıkları ile onların karın bölgelerine tutunarak yaşayan Echeneis balıkları da buna örnektir Bu balıklar köpek balığının parçaladığı besinleri kullanırken köpek balığına fayda veya zarar vermezler