Çanakkale savaşının geçtiği yerler

'Tarih Bölümü' forumunda Yasemin tarafından 25 Şubat 2014 tarihinde açılan konu


 1. Çanakkale savaşının geçtiği yerler


  Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden 20′inci asrın ilk çeyreğini iyi incelemek gerekir. 1900 ile 1923 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını hızlandıran pek çok tarihi olayların yanında yeni Türk devletinin de kuruluşuna giden süreci oluşturmaktadır.

  Dünyadaki değişimler yanında ülke içinde yaşanılan siyasi çekişmelerin ve iktisadi çöküntülerinin de bu çeyrek zaman diliminde Türk milletinin yararına işlemediği kesindir. Osmanlı Devleti’nin egemen olduğu tüm coğrafi alanlarda bir başkaldırı olmuş,dış mihrakların destekleyip teşvik ettiği isyan ve savaşlar neticesinde çok geniş toprak kayıpları yaşanılmıştır.

  1911 yılında İtalya ile yapılan Tunus / Trablusgarb’daki savaş kaybedilmiş,1912-1913 Balkan Savaşı sonucunda bu alanlar terk edilmiş ve buralardan Anadolu’ya büyük göçler yaşanmıştır.Bu da yetmiyormuş gibi 1914 yılında 1.Dünya Savaşı‘na girilmesi daha beter bir felaketin yaşanmasına neden olmuştur.Bu savaşta cepheler çok değişik alanlarda olmuş, on binlerce Türk evladı canını bu aziz vatan uğruna seve seve vermiştir.Bunun zirvede ve eşsiz olanı Çanakkale Savaşları olmakla birlikte Kafkas cephesi,Şc1ark Cephesi (özellikle Sarıkamış),Güneyde Irak,Suriye, Yemen ve Filistin cepheleri şiddetli çatışmalara sahne olmuştur.

  Ayrıca Romanya toprakları ve Galiçya da ayrı bir cephe olarak şehit verdiğimiz savaş alanlarındandır.

  4.

  0.

  1.

  2.

  3.