camiler haftası ile ilgili vaaz

'Dini Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 21 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. Camiyle ilgili vaaz
  Camiler haftasıyla ilgili vaaz
  Camiler haftası vaazı  ِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ

  “Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.” Tevbe 9/18

  Yer Yüzünde İlk Mabed Ka'be
  Kabe’nin ilk olarak Hz. Adem tarafından inşaa edildiği anlatılır.

  إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ
  “Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir.” Al-i İmran3/96

  Efendimiz(sav):
  “Yeryüzü bana mescid kılındı.Bir müslüman namaz vakti nerde girerse orda namazını kılar” buyurduğu halde, Medine’ye geldiklerinde ilk iş olarak bir mescid inşaasına başlamıştır.
  Hatta Efendimiz(sav) daha medine’ye varmadan bir süre konakladığı Kuba’da Kuba Mescidini inşaa etmişlerdir.
  Efendimiz’in Buba’da kaç gün kaldığı net değildir. Buhârî'nin Hicret'le ilgili bir rivâyetine göre, on küsur gece kalmıştır
  (Buhârî, Menâkıb, 45).
  Bu, İbn Sa'd'ın on dört gün kaldığına dair rivayetine uygundur

  Şehirleşmede temel Unsur: MESCİD
  İslam şehirleşmesinde ana unsur Mescid/camidir. Hayatın merkezinde hep cami vardır.
  İslam toplumunda cami, bedendeki kalp gibidir. Hayata canlılık ve dirilik veren kan kalpten pompalanır.İslam toplumuna da canlılık verecek enerji camilerden pompalanır. İslam toplumu enerjisini camilerden alır.

  Mescitte Sadece Namaz kılınmazdı
  Mescid-i Nebi sadece bir ibadet mahalli olarak görev ifa etmezdi. Mescid, Hazreti Peygamber döneminde Allah’a secde edilen yer, ümmeti dokuyan mekan, hayatın merkezi ve toplum faaliyetlerinin nirengi noktası idi. Daha sonra İslâm’ın güçlü, berrak çağlarında da böyle olmuştur.

  İslam Toplumunda Caminin Fonksiyonları
  İslâm'da mescid anlayışı ve mescidin toplum hayatında yerine getirmiş olduğu görevleri -Mescid-i Nebi esas alınarak- şu şekilde sıralamak mümkündür:
  1-İbadet Yeridir
  2-Eğitim-Öğretim yeridir: Medine’de ilk iş olarak Mescid yapılması ve onun bir bölümünün(suffe) okul olması buna örnek.
  3-Diplomatik Münasebetlerin sürdürüldüğü yerdir: Müslüman olsun veya olmasın, herhangi yabancı bir heyet, Hz. Peygamber'le görüşmek üzere Medine'ye geldiklerinde
  O, bu heyeti mescidde kabul ediyordu.
  4-Hukuki meselelerin çözüldüğü yerdir
  5-Sosyal bütünlüğün sağlandığı yerdir.

  İslam Toplumunda Caminin Fonksiyonları
  6-Edebi yarışmaların yapıldığı yerdir: Başlangıçta mescid, bir İslâm kültür merkezi vazifesi de görüyordu. Orada edebî konuşma ve yarışmalar yapılır, karşılıklı şiirler okunurdu.
  7-Misafirhanedir:Hz. Peygamber, gerek Suffa, gerekse Medine'ye taşradan gelenlerin mescidde barınmalarına, zamanı gelince de orada yatıp uyumalarına izin verirdi.
  8-Hatahanedir:Hz. Peygamber döneminde mescidin, bazı tıbbî müdahale ve tedavilerin yapıldığı bir hastahane olarak da vazife gördüğü bilinmektedir. O devirde savaşlarda yaralananlar genellikle mescidde tedavi edilirdi. Hz. Aişe'nin rivayetine göre Sa'd b. Muâz, Hendek Savaşında ağır bir şekilde yaralanmıştı. Hz. Peygamber, kendisini sık sık ziyaret edebilmesi için mescidde bir çadır kurdurmuş ve ölümüne kadar da Muâz (ra) orada kalmıştı
  9-Hapishanedir:

  Cami:Birleştiren,Bir araya getiren
  Bir şeyi toplamak,biriktirmek,birleştirmek manasındaki c-m-a( ) kökünden türeyen cami;
  TOPLAYAN, BİR ARAYA GETİREN,BİRLEŞTİREN demektir.
  Kur’an ve sünnette cami,MESCİD kavramı ile ifade edilir ki SECDE EDİLEN YER manasınadır.

  Camilere Cemaat Ömür verir

  إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ

  Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. …
  Tevbe 9/18

  Camilere Cemaat Ömür verir
  Burada camileri imar ve inşadan bahsediliyor. Yani “ يَعْمُرُ ”, “imar eder” demektir. Ancak bazı muasır müfessirlerimiz bu kelimeye başka bir mana vermektedirler ki bu çok daha kapsayıcı bir mana olmaktadır.
  Buna göre ayetteki “ يَعْمُرُ ”, ömür verir” demektir.

  Camilere ömür vermek nasıl olur? Elbette sadece inşa etmekle olmaz. İnşa etmenin ötesinde oraları cemaatsiz bırakmamakla olur.
  Camilerin asıl süsü cemaattir.Camiler en güzel halılarla döşense, en pahalı avizelerle aydınlansa,en güzel tezyinatla donatılsa fakat içinde namaz kılacak cemaat yoksa o cami mahzundur.
  Cemaatle Namaz
  Hadis-i Şerif
  صَلاةُ الجَمَاعَةِ أفضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
  “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.”