Cami Ahmed Dede Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 13 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


 1. Cami Ahmed Dede Hayatı  Cami Ahmed Dede Biyografisi

  Cami Ahmed Dede İstanbulda yetişen büyük velilerden. Cami Ahmed Dede On yedinci asırda yaşamıştır.Cami Ahmed Dede'nin Doğum tarihi belli değildir.Cami Ahmed Dede Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Tahsil çağına geldiği andan îtibâren ilim öğrenmeye başladı. Boş vakitlerini devamlı ibâdetle geçirirdi. Cami Ahmed Dede Babasının vefâtından sonra Mevlevî şeyhlerinden Subûhî Dedenin sohbetlerine devâm etti. Doğruluğu, teslîmiyeti ve hocasının nazarları bereketiyle mânevî ilimlere kavuştu. Babasının vefâtından sonra kardeşlerinin ihtiyaç içerisinde olduklarını görüp, şefkat ve merhametinden kendisine düşen mîrâsın hepsini onlara bıraktı. Sebebini sorduklarında; “Malları verip, halleri aldık. cevâbını verdi.

  Hocası Subuhî Dedenin vefatından sonra, yerine geçerek insanlara doğru yolu göstermekle, onları rûhen olgunlaştırmakla meşgul oldu. Duâsı makbul olmasıyla meşhurdu. Allahü tealanın izniyle yanına gelen hastalar şifâ bulur, sıkıntısı olan sıkıntıdan kurtulurdu.

  Ahmed Dede, hocasının yerine geçtikten sonra hac farîzasını yerine getirmek için Mekke-i mükerremeye gitti. Yolculuk esnâsında rastladığı bütün peygamberlerin makamlarını ve velîlerin kabirlerini ziyaret etti. Ahmed Dede, ihrâma girilen yer olan Mîkatta berâberindekilere şöyle buyurdu Talebe Mîkata ulaştığında günah kirlerinden tövbeyle temizlenmeli, dünyâ bağları ve düşüncelerinden soyunmalı, tam bir teslimiyetle telbiye getirmelidir. Buyurduğu gibi temiz niyetlerle hac vazifesini yerine getirdi. Peygamber efendimizin mübârek kabirlerinde göz yaşı döktü, bütün müslümanlara duâlar etti. Hac dönüşünde herkese hâline göre hediyeler verdi.

  Cami Ahmed Dede Cami Ahmed Dede hac dönüşünden kısa bir süre sonra vefat etti. Cami Ahmed Dede Yerine talebelerinden Ahmed Dede geçti. Vefat tarihi belli değildir.