Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Görevleri

'Sosyal Konular' forumunda EyLüL tarafından 27 May 2012 tarihinde açılan konu

 1. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Görevi


  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Görevleri Nelerdir

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temelleri 27 Mayıs 1934 tarih ve 2450 sayılı İktisat Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanunla, bakanlık bünyesinde İş ve İşçiler Bürosu olarak atılmıştır.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri şunlardır

  -Çalışma hayatını düzenleyici, işçi – işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,

  -Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak,

  -Ekonominin gerektirdiği insangücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,

  -İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak,

  -İşçilerin mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,

  -Sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak,

  -İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak,

  - Çalışma hayatını denetlemek,

  - Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

  -Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak,

  -Sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

  - Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,

  - Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak,

  -Bağlı kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetlemek,

  - İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,

  - Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.