Çalınan Paranın Geri Gelmesi İçin Dua

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Aderito tarafından 7 Ocak 2013 tarihinde açılan konu


  1. Çalınan Malın Geri Gelmesi İçin Dualar

    Kayıp yada çalınan parayı bulmak için okunacak dua;


    Hazreti Ömerin oğlu Abdullah şöyle buyurmuştur: Bir eşyasını kaybeden veya çaldıran kişi, iki rekât namaz kılındıktan sonra şöyle dua eder: "Allâhümme rabbe'd-dâlleti ve hâdiye'd-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike."


    Meali : "Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Allah'ım! Kudretin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade eyle. Çünkü bu senin fazl ve keremindendir."


    Çalınan yada kaybolan bir eşyanızı bulmak için, her gün 25 kere, "Yâ câmiannâsi li-yevmin lâ raybe fihi innallahe lâ yuhlif-ül miâd icma beyni ve beyne" duasını okuyabilir. Bulunun caya dek okumaya devam eder. Noktaların yerinde, kaybolan şeyin ismini söylemelidir.