Cağalzade Sinan Paşa Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Merve tarafından 24 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


  1. Cağalzade Sinan Paşa Kimdir

    Cağalzade Sinan Paşa Hayatı Kısaca

    Kânûnî Sultan Süleymân Han devrinin sadrâzam ve büyük devlet adamlarından. Aslen İtalyan olup, Temmuz 1560 Cerbe Deniz Harbinde babasıyla birlikte Kaptân-ı Deryâ Piyâle Paşaya esir düşerek İstanbula getirildi. Müslüman olup ilim tahsil eden Sinan Paşa, Yûsuf Sinan adını aldı.

    17 Eylül 1583te Revan muhâfızı oldu. Özdemiroğlu Osman Paşa ile birlikte İran muhârebelerine iştirâk etti. Özdemiroğlunun vefâtı üzerine 24 Ekim 1585te serdâr kaymakamlığına getirildi. Tebrizin fethinde ve daha sonraki İran savaşlarında büyük hizmetleri görüldü. Mesih Paşanın sadrâzamlığı döneminde İran Serdarı iken, sonra Bağdat ve havâlisi serdârlığı uhdesine verildi. Tebrizi ve Tiflisi İranlıların kuşatmalarından kurtardı. 17 Temmuz 1591de Kaptan-ı Deryâ oldu. Eğri Seferine katıldı. Haçova Meydan Muhârebesinde düşmanı arkadan vurarak kesin zafer elde edilmesini sağladı. Bu başarısı üzerine sadrâzamlığa getirildi. Aynı yıl Şam vâliliğine sonra yine 1599da Kaptan-ı Deryâlığa tâyin edildi. Bu vâzifesine ilâveten 1604te Doğu Seraskeri oldu. Ancak bu seferinde muvaffak olamadı. Diyarbakırda hastalanan Sinan Paşa, 1605te orada vefât etti.
    alıntı