Büyük selçuklu devletinin kurucusu kimdir - Tuğrul Bey

'Tarih Bölümü' forumunda HazaN tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


  1. Büyük selçuklu devletinin kurucusu kimdir - Tuğrul Bey
    Büyük selçuklu devletinin kurucusu kimdir: Büyük Selçuklu Devleti’nin Kurucusu Tuğrul Beydir Muhtemelen 993 senesinde doğdu Babası Mikail’ in bir gaza akınında şehid düşmesi üzerine kardeşi Çağrı bey’ le beraber, dedesi Selçuk Bey tarafından yetiştirildi Dini ve milli terbiyenin yanında mükemmel silah kullanmasını öğrendi


    Selçuk Bey’in vefatı (1000 veya 1007) ve daha sonra amcası Arslan Bey’in Gazneli Mahmud tarafından esir edilmesi (1025) üzerine Tuğrul bey, Selçuklu hanedanının başına geçti Çağrı Bey’ le birlikte iç ve dış hasımlarına karşı verdiği büyük mücadelelerden sonra, Nişabur şehrini devlet merkezi yapan Tuğrul Bey, ilk defa burada Es-sultan-ül Muazzam ünvanı ile namına hutbe okuttu (1038) 23 Mayıs 1040′ da Gaznalilere karşı kazandığı Dandanakan zaferi ile devletinin temellerini sağlamlaştırdı Tuğrul bey, bu büyük zaferden sonra, Bağdad’ daki Abbasi halifesine bağlılık ve hurmet ifade eden mektubunu gönderdi ve devlet merkezini Rey şehrine taşıdı (1043)


    Tuğrul Bey’in Abbasi halifesine bağlılığını bildirmesi, müslümanlar arasında büyük itibar kazanmasına sebep oldu Halife, Tuğrul Bey’in büyük İslam alimlerinden Maverdi’ yi gönderdi Hutbeyi Abbasi halifesi adına okutan Tuğrul Bey, halifenin bozuk itikad sahibi Büveyhilere karşı yardım talebini de kabul etti Tuğrul bey bundan sonra Selçuklu ordularını hıristiyanların ve sapık bir kolun mensupları olan Büveyhilerin üzerine gönderdi Abbasi halifelerini Büveyhilerin vasiyetinden kurtarmayı hedefledi