büyük milletimizde özürculere

'Güncel Bilgiler' forumunda yalcin26 tarafından 22 Aralık 2008 tarihinde açılan konu


 1. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 1919 yılında;


  “Rum ve Ermeni komitacılarıyla, bunların ileri gelenleri, devamlı şekilde temasta bulundukları İngiliz subayları ile Amerikan memurlarından çok yüz buluyorlar”
  “Adana dahilinde Ermeni’ler, Fransızlar tarafından silahlandırılmış ve İslamlarla boğazlaşmaya sevk edilmişlerdir”


  “Tümüyle yalan olan en son Ermeni soykırımı uydurmasını düzenlediler ve açıkladılar. İngilizler, bir yandan dış durumumuzu yeni toplu öldürme iftiraları ile sarsarak tasarladıkları İstanbul işgalini kolaylıkla uygulayabilecek bir ortam hazırlıyorlardı”


  “Ermeni’lerin tehciri meselesi aslında şuna inhisar etmektedir: Rus ordusu 1915’te bize karşı büyük taarruzunu başlattığı bir sırada o zaman Çarlığın hizmetinde bulunan Taşnak Ermeni Komitesi, askeri birliklerimizin gerisinde bulunan ahalisini isyan ettirmişti” diyerek, emperyalizmin saldırganlığını tesbit ediyor ve sergiliyordu. Ermeni Taşnak Partisinin kurucusu, lideri ve 1918 yılında kurulan Ermenistan’ın ilk başbakanı Ovanes Kaçaznuni, 1923 yılında Taşnak partisi kongresine verdiği raporunda;


  “Birinci Dünya Savaşı öncesinde gönüllü silahlı birliklerin oluşturulması hataydı”
  “Kayıtsız şartsız Çarlık Rusya’sına bağlanılmıştı”
  “Türklerden yana olan güç dengesi hesaba katılmamıştı”
  “Tehcir kararı amacına uygundu”
  “Türkiye, savunma içgüdüsüyle hareket etmişti”
  “1918 sonlarındaki İngiliz işgali, Taşnakların umutlarını yeniden kabartmıştı”

  “Ermenistan’da Taşnak diktatörlüğü kurulmuştu”
  “Denizden denize büyük Ermenistan projesi gibi emperyalist bir talebe kapılındı, bu yönde kışkırttılar”

  “Müslüman nüfus katledildi”
  “Ermeni terör eylemleri batı kamuoyunu kazanmaya yönelikti”
  “Taşnak yönetimi dışında suçlu aranmamalıdır”
  “Taşnak partisinin yapacağı bir şey yoktur, intihar etmelidir yani kendisini fesh etmelidir”
  Diyerek Türk’lerden ve tarihten, 85 yıl önce özür dilemiştir.
  Kaçaznuni’nin raporu bugünkü özürcüleri yalanlamaktadır.


  Lalayan (Ermeni tarihçi) ;
  “Taşnak partisi, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Türk topraklarının bir kısmını işgal ve denizden denize büyük Ermenistan projesini gerçekleştirme hayallerine kapıldı” “Taşnaklar, Ermeni kitlelerini milli maskeyle aldatarak müslümanları imha etmeye çağırdı” “Çarlık Rusya, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde dayanak yaratarak boğazları elegeçirmek ve Akdeniz’e inmek için Taşnak Ermenilerini kullandı”  “Ermeni gönüllü birlikleri Çarlık makamları tarafından örgütlendi”
  “Taşnak gönüllü hareketi, Türk köylülerini orta çağdan kalma yöntemlerle katletti”
  “Taşnaklar, amaçları uğruna Ermenileri kullanıp feda ettiler”
  “Taşnaklar, müslüman köylerin mallarınıda yağmaladılar”

  “Taşnaklar, Birinci Dünya Savaşından sonrada İngiliz, Fransız, ABD emperyalistlerine alet oldular”

  “Taşnaklar, yüzlerce yıldır birlikte yaşadıkları Türklere karşı savaşmak istemeyen ermeni’lere de inanılmaz işkencelerde bulunarak öldürdüler”
  Karinyan (Tarihçi ve devlet adamı) ;
  “Türkiye Ermeni’leri, Rusya Ermeni’lerine göre çok daha iyi şartlarda yaşamışlardır”
  “Ermeni milliyetçiliğinin nedeni işbirlikçi karakterli oluşundundandır”
  “Taşnakizm, saldırgan Ermeni milliyetçiliğinin devamıdır”
  “Taşnaklar, her dönemde batı emperyalizminin ve Çarlık Rusyası’nın aleti oldular”

  “Taşnaklar, sadece doğu cephesinde değil, Çanakkale cephesinde de emperyalist orduların komutasında savaştılar”

  “Bölgede Ermeniler, müslüman nüfusa oranla tartışmasız azınlıktı”
  Boryan (Tarihçi) ;
  “Batılı emperyalistler, Anadolu’yu paylaşma projelerini her zaman yapmışlardır”
  “Batının Katolik kralları, Haçlı Seferlerinde de Ermeni’leri silahlı kuvvet olarak kullanmıştır.”

  Rapor ve belgelerin ortak özellikleri;

  1-Türk makamlarınca karar alınarak gerçekleştirilmiş bir “Ermeni katliamı, soykırımı” yoktur.
  2-Olay devletler arasında Birinci Dünya Savaşıdır.
  3-Savaşın sorumlusu, Çarlık Rusya’sı, İngiltere ve Fransa gibi batılı emperyalistlerdir. Osmanlı Devletini paylaşmak isteyen emperyalist büyük devletler Taşnak Partisi vasıtasıyla bir kısım Ermeni’yi kışkırtmışlar, şiddete, teröre sevk etmişlerdir. Osmanlı Devleti ve Türkiye vatan savunması yapmıştır.

  Yaşadığımız yıllarda gündeme getirilen ve özür dilenmesi istenen “Ermeni soykırımı”, “Büyük felaket” yalanı, ABD-AB merkezli emperyalist bir yalandır. Mehmet Akif’in deyişiyle, emperyalizmin hayasız akınını durdurma göreviyle karşı karşıyayız. “Ermeni soykırımı”, “Büyük felaket” yalanı, ABD’nin Kuzey Irak’ta kurduğu ikinci İsrail olan, kukla devleti ülkemize doğru genişletmek ve Türkiye Cumhuriyetini bölmek için gündeme getirilmiştir.


  ABD ve AB emperyalistleri, “Ermeni soykırımı”, “Büyük felaket” yalanı kampanyasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı görünen özürcüleri harekete geçirmişlerdir. Soros paraları ile emperyalistler için projeler hazırlanmakta, uygun ortam yaratılmak istenmektedir. Özürcüler, girişimleri ile emperyalizmin vahşetini ve planlarını gizleyerek Türk’leri ve Ermeni’leri aldatmaktadırlar. Tehdit kapsamlıdır, “Ermeni soykırımı”, “Büyük felaket” yalanı bir tarih sorunu değildir, emperyalist tehdittir. Milli devletimiz, milli birliğimiz, vatan bütünlüğümüz, ordumuz ve hepsinin temelinde Türkiye Cumhuriyeti Devrimi tehdit altındadır. Türk milleti olarak birleşerek seferber olmalıyız.


  “Ermeni soykırımı”, “Büyük felaket” yalanı, emperyalist devletler ABD-AB’ye yalvararak, hoş görünerek püskürtülemez, işbirlikçi çevreler “Ermeni soykırımı”, “Büyük felaket” yalanını kabul etme sözü vermişler ve bunun için Türk Milletini hazırlamaya çalışmaktadırlar. Özür girişimi ile hareket edenler, “Mustafa” filmini hazırlayan ve öven kesim gibi milletimizi yanıltmaya,tuzağa düşürmeye çalışmaktadırlar. Yedi düvele karşı kurtuluş mücadelesi verdiğimiz 1914-1923 döneminden, ABD-AB emperyalistleri ve işbirlikçilerinin 2008’deki yıkıcılığına karşı tecrübe aktarmalıyız. 1915’lerde “Denizden denize Büyük Ermenistan” diye haritalar yapan emperyalistler, bugün BOP ile “Büyük Kürdistan” haritaları yaparak ülkemize karşı suikast peşindedirler. Vatan savunması görevi bugün de geçerlidir.


  Milletimize saygı ile sunulur. 20.12.2008


  Talatpaşa Komitesi,Cumhuriyet İçin Güçbirliği,İzmir Barosu,İzmir Tabip Odası,Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası,Yol-İş Sendikası,Eğitim-İş Sendikası,Yerel-İş Sendikası,Birleşik Sağlık İş Sendikası,TOBAV,CUMOK,Türk İdareciler Derneği,EGÖDER (Ege Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği),Cumhuriyetçi Avukatlar Derneği,Ulusal Eğitim Derneği,Çağdaş Eczacılar Derneği,Cumhuriyet Kadınları Derneği,Ulusalcı Mimar ve Mühendisler,ÇYDD,Eğit-Der,Ulusal Kanal TV,USMER,Biz Kaç Kişiyiz Derneği,TGB (Türkiye Gençlik Derneği),9 Eylül Cumhuriyet ve Demokrasi Platformu,ATAK İzmir Derneği,Muharip Gaziler Derneği,Hacı Bektaş Veli Derneği