Büyük Keşiflerin Gerçek Sahipleri

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Wish tarafından 28 Ocak 2009 tarihinde açılan konu


 1. İSLAM VE TÜRK DÜNYASI KEŞFETTİ, AVRUPA ÜZERİNE YATTI,YER KÜRENİN 360 DERECELİK BOYLAMLARA BÖLÜNMESİNİ MÜSLÜMAN COĞRAFYACILARA BORÇLUYUZ

  Batıya mal edilen kusursuz keşiflerin aslında İslam mucitlerine ait olduğunu biliyor muydunuz? Yüzyıllar önce bilgisayarın bulunduğunu, matematiksel "x" harfinin Avrupa’ya bizim kazandırdığımızı, dünyada daha birçok keşfin İslam dünyası mucitlerine ait olduğunu... İşte İslam mucitleri ve Avrupa'ya kazandırılan keşifler;

  MATEMATİĞİN İMPARATORU: HARİZMİ

  Harizmi, cebiri bir bilim dalı haline getiren, zamanın en kapsamlı matematik kitabını yazan bilgindi. En önemli eseri, Hisabü’l-Cebir ve l’Mukabele’dir. Harizmi kitabını yazarken, bilinmeyen için “şey”, a ve b katsayıları için “dirhem” ve x ile katsayı çarpımları için de “kaab” sözcüğünü kullanmıştı. İspanyolca’ya “xay” olarak çevrilen “şey” kelimesi, zamanla değişerek, matematikteki ünlü “x” kavramına dönüştü.

  Bugün kullandığımız ve Avrupa kaynaklı sandığımız matematik terminolojisi, Avrupa’ya Harizmi’nin bir hediyesi! Batının saygı ile andığı bizim ise matematik kitaplarında yer bile vermediğimiz Harizmi, bilim tarihine yön veren insanlardandı. Onun matematik eserlerinden, Avrupa’nın üniversitelerinde 18. yüzyıla kadar ana ders yararlanılmıştı.

  BİLGİSAYARIN BABASI DİYARBAKIRLI CEZERİ
  Otomatik kapılar; kuyulardan suyu çeken aygıtlar; demir ve kalay gibi kurşun gibi metallerin hassas belirlenmiş yoğunlukları pnömatik aletler otomatik kontrol sistemler...
  Tüm bunlar, 850 yüzyıl önce “Cezeri” tarafından bulunmuştu!

  Basit bir anlatımla sibernetik; haberleşme, denge kurma ve ayarlama bilimidir. Bu disiplin, zamanla gelişerek, hayatımızın vazgeçilmez arasına giren bilgisayarların ortaya çıkmasına imkan tanıdı. Sibernatik ve otomatik sistemlerin başlangıcı konusunda; Fransızlar Descartes ve Pascal’ı; Almanlar Leibniz’i, İngilizler Bacon’ı öne sürseler de, aslında Cezeri rakiplerinden tam ‘altı asır önce’ sibernetiğin ilkelerini bilim dünyasına sunan ilk kişiydi.

  Ancak işin en ilginci, Cezeri’nin kitabının Türkçe’ye çevrilmiş bir ‘tıpkı basımı’nın henüz ülkemizde ‘basılmamış’ olmasıdır!

  BİNOM DENKLEMLERİNİ İL ÇÖZEN KİŞİ: ÖMER HAYYAM
  Yazıda pek önemli görülmeyen, ama matematiğin vazgeçilmezi olan “virgül”ü bulan kişi, 14. ve 15. yüzyıllarda yaşayan Cemşid bin Mesud bin Mahmut et-Tabib el Kaşi’dir.

  Benzer bir şekilde, matematikde “Broom açılımı” olarak bilinen formülden yararlanılarak gerçekleştirilehn kök alma işleminin keşfi şerefi de, Newton’a verilmişti. Ancak, İngiliz matematikçi James Roy Newman, “The World of Mathematics” adlı kitabında, bunu Newton’dan tam 300 yıl önce bulduğunu, ilk defa binom(ikinci dereceden polinom) denklemleri çözdüğünü dünyaya açıkladı. Son araştırmalar, ne yazık ki Newman’ı bile haksız çıkartıyor! Binom denklemleri ilk çözen kişi, Cemşid’den 3 asır önce yaşayan Ömer Hayyam’ın ta kendisidir!

  LEONARDO’NUN ADINI ANIMSAYAMADIĞI KİŞİ: TAKİYÜDDİN
  “Doğunun Leonardoları”nın izlerine pek çok yerde rastlamak mümkün. Leonardo da Vinci’nin notlarında bile! Leonardo, akışkanlardan bahsettiği bir mektubunda, “Doğu’da yaşayan, ama adını anımsayamadığı bir bilginin bu konudaki çalışmalarından yararlandığın” yazar. Leonardo’nun adını anımsayamadığı bu kişi, İstanbul’da Cihangir sırtlarında rasathane kuran Takiyüddin’den başkası değildir.

  İŞTE YÜZYILLAR ÖNCE YAŞAYAN İSLAM MUCİTLERİ VE KEŞİFLERİ;
  CABİR BİN HAYYAN (721-805)

  Avrupa’da “El-Geber” adıyla ünlenen Hayyan, çeliğin gelişimi, su geçirmez kumaşın verniklenmesi, paslanmanın önlenmesi gibi kimyasal yöntemleri geliştirmiştir. Söylentiye göre altını bile çözen “kral suyu” karışımı o bulmuştur.

  FERGANİ (798-861)
  Batıda Alfraganus diye bilinen Fergani’nin “ilmün-nücüm ve ‘l-hareket is-semaviyye” adlı eseri 13. yüzyıla kadar Avrupa’da astronominin en önemli başvuru kitabıydı. Dante’nin İlahi Komedyası’nda yer alan evren görüşü Fergani’den alınmadır!

  EBUBEKİR ER-RAZİ (865-932)

  Hekim ve simyacı Ebubekir Muhammed İbn Zekeriya er-Razi, cerrahide dikiş malzemesi olarak ilk kez hayvan bağırsağını kullanan kişidir. Razi, ilk göz ameliyatı, alkolün tıpta kullanımı gibi pek çok ilklere imza atarak tıp tarihinde sarsılmaz bir yer edindi.

  BİRUNİ(973-1048)
  Biruni, astronomi. Matematik, coğrafya gibi birçok dalda çalıştı. 28 katı maddenin özgül ağırlıklarını bugünkülere çok yakın şekilde hesapladı. Büyük bir doğrulukla enlem ve boylam hesapları yaptı. Dünya’nın dönüşüne ilişkin bir kuram geliştirdi.

  HAZİNİ (1100-1155)

  Aslen Yunanlı bir köle olan, ancak daha sonraları İslam dinini seçen Hazini, ölçü ve tartı sistemlerine büyük katkıda bulundu. Hazini, Newton’dan 500 yıl önce, “her cismin yerkürenin merkezine doğru çeken bir güç” olduğunu söylemişti.

  CEZERİ(?-1155)
  Artuklu hükümdar Mahmut, “Abdest alırken ayaklarına su döken hizmetçilerin bana hakları geçiyor” diye rahatsız oldu ve başmühendisi Cezeri’den bir çare bulmasını istedi. Cezeri, kısa süre sonra abdest suyu bulmasını istedi. Cezeri, kısa süre sonra abdest suyu döken bir robot yapmayı başardı.

  ALİ KUŞÇU (?-1474)
  Türk astronomi Ali Kuşçu, Semerkand Rasathanesi’nin müdürlüğünü yaptığı sırada Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan adına Fatih’ten barış dilemek için geldiği İstanbul’a yerleşti. Ve Zici Uluğ Bey adıyla bilinen yıldız katalogunu hazırladı.
    2. Cevap: Büyük Keşiflerin Gerçek Sahipleri

  Tüm bunlar, 850 yüzyıl önce “Cezeri” tarafından bulunmuştu!

  850 yılllllll:eek: