Büyük İskender Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 28 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. Büyük İskender Yaşamı
  Büyük İskender Biyografi

  Büyük İskender, Makedonyalı II. Philipposun ve Epir kralının kızı Olympiasın oğluydu. Bugünkü Yunanistanda doğdu. Daha 20′sine basmadan Makedonya kralı olan Büyük İskender, 12 yıl boyunca tek bir savaş bile yitirmeden güçlü krallıkları egemenliği altına aldı.

  Büyük İskender zekâsı, bilgisi ve gücüyle dünyanın büyük askeri önderlerinden biridir. Şaşırtıcı yeteneğiyle İÖ 333′te İssus Savaşında Pers Kralı Dariusu yenmeyi başardı. Bunu izleyen 10 yıl boyunca Mısırdan Hindistana kadar Pers yönetimi altındaki bütün toprakları ele geçirdi. İskender tüm dünyayı Yunan uygarlığına ve diline dayalı tek bir imparatorlukta birleştirmeyi düşlüyordu. Filozof Aristonun öğretisi ona Yunan kültürünü benimsetmişti. Aristonun yol göstericiliğinde İlyadayı inceleyen İskender, kendisinin kahraman Aşilin soyundan geldiği düşüncesindeydi.

  İskenderin kurduğu imparatorluk o öldükten sonra, İÖ 323′te parçalandıysa da, ele geçirdiği topraklarda yaygınlaşan Yunan dil ve kültürü daha sonra Roma İmparatorluğu yönetiminde birleşmeyi kolaylaştırmıştır

  İskender yakışıklı, güçlü ve cesur bir imparatordu. Kimi zaman aşırı atak ve tedbirsiz davranır, gereksiz tehlikelere gözünü kırpmadan atıldığı olurdu. Büyük bir önder olmasında bu cesaretin ve kararlılığın payı vardır. Rahatı ve lüksü küçümseyen onurlu bir insandı. 13-16 yaşları arasında zamanın en bilge kişisi olan Aristodan ders aldı. Aristo ona felsefe, politika ve sanat eğitimi verdi, şiiri sevdirdi. İskender de bilim ve kültürün gelişmesine katkıda bulundu.

  İskenderin olumlu niteliklerinin yanı sıra, kusurları da vardı. Çabuk öfkelenirdi. Bütün dünyayı ele geçirmek amacındaydı ve bu yolda önüne çıkacak hiçbir engel tanımadı. İnatçı ve acımasızdı. Zafer üstüne zafer kazandıkça, kendini Tanrı sanmaya başladı. Büyük İskender Çok içki içtiği ve ayıldığında üzüleceği şeyler yaptığı olurdu. Sarhoşken Persepolis kentini yaktırdığı, en eski arkadaşlarından birini öldürdüğü söylenir.

  Büyük İskender, Babili yeni imparatorluğunun başkenti yapmak istiyordu. Ne varki, İÖ 323′te bunu yapamadan hastalanarak öldü. Büyük İskenderin, savaşlarını gösteren kabartmalarla süslü olan lahti İstanbul Arkeoloji Müzesindedir.