Bursa Muradiye Camii Tarihi ve Özellikleri

'Eğitim Merkezi' forumunda Sitem tarafından 27 Şubat 2012 tarihinde açılan konu 1. Bursa Muradiye Camii

  Yapılış Tarihi 1425-1426
  Bursa’da 1425-1426 yılları arasında inşa edilen bir külliye yapısıdır. Yapının önemi Osmanlı Devleti’nde inşa edilen ilk küliye yapısı olma özelliği taşımaktadır. Banisi Sultan II.Murad olup mimarı kesin olarak bilinmemektedir. Külliye camii dışında medrese, hamam, imaret, çeşme ve türbeden oluşmaktadır. Bu türbe Sultan II.Murad’a aittir. Daha sonraki yıllarda hazire genişletilerek birçok şehzade ve saray mensubu buraya defnedilmiştir.

  MİMARİ ÖZELLİKLERİ
  Yapı zaviyeli camilerden olup, son cemaat yeri bulunmaktadır. Harim kısmı arka arkaya iki büyük kubbe ile örtülmüş olup, zaviye odalarının üstü küçük birer kubbe ile örtülmüştür. Yapının inşasında tuğla ve moloz taş kullanılmış olup, son cemaat yerinin orta kısmında yer alan camiinin giriş kapısı üzerinde celi sülüs hat ile yazılmış Arapça kitabesi bulunmaktadır. Son cemaat yeri beş gözlü olup, dört mermer sütun ile aralarda iki granit sütun üzerine oturmakta, ortadaki göz tamamen mukarnas dolgulu ve mukarnaslı tromplu kubbe ile örtülmüştür. Yanlar ise prizmatik üçgenli tromplu kubbe en dıştaki gözler ise aynalı tonoz ile örtülmüştür. Revak cephesi tuğlaların yerleştirilmesiyle geometrik şekiller verilmiş olup, kuzey cephesi saçak silmelerinin alt kısımlarında firuze renkli sırlı tuğlalar kullanılmıştır. Yapıda çini de kullanılmış olduğu bilinmektedir, yalnız bunların bir kısmı yok olmuştur. Yapının kemerli giriş eyvanının iki yanında bulunan stalaktitli mihrap nişlerinde ve kemer alınlıklarında mozaik çini ile bitkisel süslemeler yapılmıştır. Yine bitkisele motifler ile süslenmiş olan ve ince işçilik gösteren ahşap kapı kanatları kündekari tekniği ile yapılmıştır. Orijinalliğini koruyan bu kısım devrinin güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır. Üst kısımlarında kufi ve sülüs hat ile yazılmış Arapça ayetler yazmaktadır.


  Camiinin girişinde tavanda yirmi dört kollu yıldızlardan oluşan geometrik süsleme müezzin mahfiline ait olsa da 1855 yılında yapılan onarım sonucunda buraya monte edilmiştir. Girişin sağ ve solundaki maksurelerin duvarları, boylu boyunca firuze renkli altıgen çiniler ile, mihrap bölümünün doğu-batı duvarları ise altıgen zümrüt yeşili çiniler ile kaplanmıştır. Yapı içersinde bulunan çini panoların kim tarafından yapılmış olduğu kesin olarak bilinmese de, Bursa Yeşil Camii’de de benzer panoların bulunması Tebrizli ustalar tarafından yapıldığını düşündürmektedir. Yapının ana kubbesi Türk üçgeni kasnağına oturmaktadır. Mihrap önü kubbesi ise üçgenli kasnağa oturur ve geçiş elemanı olarak çok iri mukarnaslı tromplar ile sağlanmıştır. Eyvan kemer ayaklarının her ikisinde de celi sülüs hat ile yazılmış besmele, batı eyvanının kıble duvarında ise sülüs hat ile yazılmış ‘’Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir.’’ mealindeki ayet yazılmıştır. Bu kısmın hattatı Ömer Vasfı Efendi’dir. Mihrabın batısındaki duvara Kabe örtüsü asılmıştır. Yapı depremler sonucu tahrip olmuş, bu nedenle günümüze kadar pek çok kez onarım geçirmiştir. Yapının orijinal minberi ise bir yangında harap olmuş, sonraki yıllarda yerine benzeri yapılmaya çalışılmıştır.