Burs Veren Kuruluşlar Yurtiçi

'Etüt Merkezi' forumunda anniccha tarafından 16 Ekim 2010 tarihinde açılan konu


 1. Yurtiçinde Burs Veren Kuruluşlar
  Burs Veren Kuruluşlar Hangileri
  Burs Veren Özel Kurum ve Kuruluşlar

  1) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Vakfı

  Başarılı ve maddi durumu yetersiz öğrencilere burs veriliyor. Başvurular eğitim döneminin başında yapılmaktadır.

  Tel: (0-374) 253 45 11 / 2056


  2) Adana Ticaret Odası Sosyal Hizmet Eğitim Vakfı

  Yüksekokul ve üniversitelerde okuyan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan, Adana oturan başarılı öğrencilere burs veriliyor. Burs müracatları 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılmaktadır, Ocak ayından itibaren 8 ay süresince burs verilmektedir.

  Tel : (0-322) 232 59 13


  3) Adıyaman Kültür Ve Eğtim Vakfı

  Bu bursa başvurabilmek için anne veya babanın Adıyamanlı olması gerekmektedir. Öğrencinin maddi durumunun yetersiz, ama aynı zamanda başarılı olması gerekmektedir. Son olarak mülakat yapılmaktadır. Başvurular 15 Eylüldedir.

  Tel: (0-416) 213 47 30


  4) Ağrı Eğitim ve Kültür Vakfı

  Maddi durumu yetersiz, anne veya babası Ağrı doğumlu olan öğrencilere burs verilmektedir.

  Tel: (0-472) 215 39 58


  5) Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

  Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca devam etmektedir.

  Verilecek burs miktarı her öğretim yılı için yeniden belirlenmektedir.

  Tel: (0-212) 258 61 20


  6) Ali Osman Sönmez Vakfı

  Vakıf sadece işletme alanında öğrenim gören öğrencilere burs vermektedir. Bursiyer adaylarının Bursalı ya da orta öğrenimini Bursada tamamlamış olması gerekmektedir.

  Tel: (0-224) 261 04 40


  7) Ankara Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı.

  1-31 Eylül tarihleri arasında başvurular yapılır. 4 yıllık fakültede okumak ve öğrencinin anne ya da babasının Bitlisli olması şartı aranmaktadır.

  Tel: (0-312) 418 69 16


  8) Ankara Çankaya Eğitim ve Kültür Vakfı

  Ankaradaki üniversitelerin 4 yılık İİBF ve Fen Ebebiyat fakültelerinde okuyan öğrencilere 8 ay boyunca burs verilmektedir. Başvuru kosulları Eylül ayında açıklanmaktadır. Ekim ayında başvuruların yapılması gerekmektedir.


  9) Ankara Durak Eğitim Öğrt. Day. ve Yar.Vakfı

  Ekim ayında burs başvuruları yapılmaktadır. 4 yıllık bir fakültede öğrenci olmak yeterlidir.

  Tel: (0-312) 341 31 36


  10) Ankara Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı

  Yüzüncü Yıl ve Fırat Üniversitesi öğrencilerine burs verilmektedir. Yaz tatillerinde Ankarada bilgisayar ve İngilizce dersleri de verilir. Eğitim malzemesi ve kıyafet yardımları da vardır. Ayrıca harç, yurt ve öğrenim kredileri de ödeniyor. Öğrencilerin ünevirsiteyi başvuru yılı kazanmış olması gerekiyor. Başvurular Ekimin ilk haftası yapılmaktadır.

  Tel: (0-312) 442 4822

  Tel: (0-312) 438 05 43


  11) Asım Kocabıyık Vakfı

  Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veren vakfın önceliği yetim, öksüz veya anne-babası ayrı olan öğrencilere tanımaktadır. Bu burstan mezun oluncaya kadar yararlanmak için yıllık not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 olması gerekmektedir. Başvuru Ekim ayında yapılmaktadır.

  Tel: (0-212) 251 34 10


  12) Aydın Ticaret Odası

  Aydın Ticaret Odası, bünyesinde kurulu bulunan Aydın Ticaret Odası Öğrenci Okutma ve Eğitim Vakfı unvanlı kurumla, sadece Aydın'da ikamet eden ve en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere kredi verilmektedir.

  Tel: (0-256) 213 22 02


  13) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

  İstanbul içinde okuyan üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veriyor. Eylül'ün ilk haftasında başvurulması gerekiyor.

  Tel: (0-212) 252 44 33


  14) Eskişehir Sanayi Odası

  Eskişehir veya Bilecik doğumlu, Eskişehir veya Bilecik il sınırları içinde yer alan bir liseden mezun olan ve Mühendislik ve İdari Bilimler Fakültesi'ni kazanan 25 yaşını aşmamış başarılı öğrencilere burs veriliyor. Başvurular, Eskişehir Sanayi Odası veya Eskişehir Kızılay Şube Başkanlığı'ndan alınacak form ile Eskişehir Sanayi Odası'na yapılmaktadır.

  Tel: (0-222) 236 03 60


  15) Faisal Finans Kurumu Vakfı

  Vakfın burs adayında aradığı şartlar; bir üst sınıfa geçerken borçlu dersi olmaması, başka vakıftan veya kurumdan burs almaması, disiplin suçu işlememiş olması, savcılık tarafından hakkında soruşturma açılmamış olması. Başvurular Ekim ayındadır.

  Tel: (0-212) 251 65 20


  1 6) Hacı Ömer Sabancı Vakfı-VAKSA

  Burs, yükseköğrenim süresince, Ekim ayında başlamak üzere, her yıl 9 aylık bir süre için karşılıksız, fakat geri ödemeli olarak verilmektedir.

  Maddi desteğe ihtiyacı olan çalışkan ve başarılı öğrencilere yüksek öğrenimleri süresince verilen ancak geri ödeme yükümlülüğü bulunan bursun adı Sosyal Amaçlı Burs (SAB). Bu burs için, öğrencilerin üniversiteye giriş sınavında aldıkları puan ile bir önceki okulda veya sonraki sınıflarda gösterdikleri başarılar ve mali durumları dikkate alınmaktadır. Her yıl Eylül ayında üniversitelere gönderilen ve gazetelerde yayınlanan duyuruların ardından başvuruda bulunanlara form gönderilmekte ve gerekli koşulları taşıyan öğrencilerin müracaatları değerlendirilmektedir.

  Tel0-322) 363 09 88 (3 Hat)


  17) İstanbul Sanayi Odası Vakfı

  Üniversite ve meslek yüksek okullarının teknik bölümlerinde okuyan öğrencilere burs vermektedir. Burs verilecek adayı öğrencinin öğrenim gördüğü kurum seçer ve vakıfa bildirir.

  Tel: (0-212) 252 29 00


  18) İstanbul Ticaret Borsası Vakfı

  Her yıl en fazla 23 kişiye karşılıksız burs vermektedir. İktisad bölümlerinden herhangi birinde okuma şartı aranmaktadır. Öğrencilerin Marmara veya İstanbul Üniversitesilerinden olmak zorunluluğu vardır. Başvurular Ekim ayındadır.

  Tel0-212) 511 84 40


  19) İstanbul Ticaret Odası Vakfı

  Bursun miktarı her Aralık ayında değişmektedir. Aranılan şart; öğrencinin maddi imkânının yetersiz ve herhangi bir üniversitede iktisati ile ilgili bölümlerinden birinde okuyor olması.

  Tel0-212) 511 41 50


  20) İzmir Ticaret Odası

  İzmir doğumlu, İzmir'de ikamet eden veya İzmir'deki öğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir. Burs alacak olan öğrencinin, başka bir kurum veya kuruluştan burs almaması, iktisadi desteğe ihtiyaç duyması ve başarılı bir öğrenci olması gerekmektedir. Karşılıksız olan bursun kaç öğrenciye verileceği ve miktarı öğrenim yılı başlamadan önce yönetim kurulunca belirlenmektedir.

  Tel: (0-232) 441 77 77


  21) Kızılay Gençlik Müdürlüğü

  Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, toplumsal yardıma muhtaç, kendi imkanları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmektedir. Öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmamış olması gerekmektedir.

  Tel: (0-312) 430 23 00


  22) Milli Eğitim Vakfı

  Milli Eğitim Bakanlığı mensubu anne veya babası olan, devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilere verilmektedir.

  Tel: (0-312) 215 43 10


  23) Sağlık ve Eğitim Vakfı

  Başvuru Eylül ayındadır. Ağırlıklı olarak tıp fakültelerindeki öğrenciler tercih edilmekte ve 3. sınıftan sonraki öğrencilere verilmektedir. Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçilmektedir.

  Tel: (0-212) 512 18 78


  24) Sema Yazar Gençlik Vakfı

  Vakıf, her yıl üniversite öğrencilerine katkıda bulunmak amacıyla burs vermektedir. Bursun devamlılığı her yıl başarılı olma koşuluna bağlıdır. Burs verilen öğrencilerin herhangi bir kuruluştan burs ve yardım almıyor olması gerekmektedir. Burs talebinde bulunan başarılı ve maddi yönden desteğe muhtaç öğrencilerin vakıftan alacakları formu doldurarak Ekim ayı başına kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

  Tel: (0-312) 284 44 00


  25) Türk Diyanet Vakfı

  Yaklaşık olarak 200 öğrenciye burs veriyor. Burs verilecek öğrencinin babasının Diyanet İşleri personeli olması, anne ve babasından birisinin ya da ikisinin birden vefat etmiş olması, derslerinde başarılı olması ve kazandığı okulun ilk 5 tercihi arasında olması aranan koşullardır. Burs miktarı, burs adayının bu özelliklerine ve puanına göre belirlenmektedir. Başvurular Eylül ayındadır.

  Tel: (0-312) 417 12 35/557-558


  26) Türk Eğitim Vakfı

  Yaklaşık 5000 lisans ve lisans üstü öğrenciye burs vermektedir. Yurtiçi burs için başvurular Ekim ayı içinde öğrenim görülen kuruma yapılabilir. Yurtdışı burslar için başvurular ise TEV'e yapılabilir. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmak, başarılı olmak burs almada ön plana çıkıyor.

  Tel: (0-212) 217 58 58


  27) Yaşar Eğitim Vakfı

  Başvurular Ekim ayında yapılmaktadır. Toplam 150 öğrenciye burs verilmektedir.

  Tel: (0-232) 482 22 00


  28) Yirmibirinci Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı

  Başarılı fakat eğitimlerini sürdürürken zorlanan gençlere burs verilmektedir. 15 Eylül-15 Ekim arasında başvuran adaylar sıra numarasına göre mülakata alınmaktadır. Belli bir puanlamaya tabii tutulan adaylara daha sonra burs verilebilinmektedir.

  Tel: (0-212) 288 9072 / 73 - 274 15 02


  29) Yumlu Eğitim Kültür Ve Bilimsel Araştırma Vakfı

  Başarılı ve maddi desteğe gereksinimi olan üniversite öğrencilere burs verilmektedir. ÖSS sonuçlarına göre vakıfça belirlenen fakülteleri kazanan öğrenciler Eylül sonuna kadar burs için müracat edebilmektedir. Genel olarak vakıf, bursiyerlerini İstanbul dışında yerleşik, üniversite sınavında ilk sıraları alacak kadar başarılı, yaşama çağdaş bir pencereden bakan, ülkenin orta ve alt gelir gruplarına mensup ailelerin çocukları arasından seçilmektedir.

  Tel: (0-216) 489 49 45


  3 0) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Vakfı

  Burstan sadece Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri faydalanabilmektedir. Başvurular Ekim ayındadır.

  Tel: (0-432) 225 16 90