Burçların Genel Özellikleri

'Kadınların Dünyası' forumunda Wish tarafından 14 Nisan 2011 tarihinde açılan konu 1. Burçlar hakkında genel bilgi


  GENEL KOÇ BURCU ÖZELLİKLERİ

  21 MART - 19 NİSAN

  KoçZodyağın birinci burcu olan Koç, bu pozisyonunun sembolizmi ile başlangıç ve yeniliklere işaret eder. Koçlar; hayatın tadını çıkarmaya meyilli, içgüdülerine güvenen, içlerinden geldiği gibi hareket eden, orijinal, son derece girişken, genel olarak yüksek zeka kapasitesine sahip, tepkisel insanlardır. Halledilmemiş sorunlardan, yarım kalmış işlerden hoşlanmazlar. Diğer taraftan sabırsızdırlar; uzun soluklu işlerde sıkılır, sebat gösteremezler. Sahip olduklarından da çabuk sıkılmaya eğilim gösterdiklerinden, kovalamayı her zaman yakalamaya tercih ederler. Önemsiz, angarya işlerin de yakınından geçmezler. Engellendiklerini hissettikleri anda önlerini açmak için saldırırlar. Çevrenin kendilerini nasıl gördüğüyle ilgilenmeyen, kendi kafalarının dikine giden Koçlar, çoğunlukla kendini beğenmiş veya bencil olarak nitelendirilmekten kurtulamazlar. Zor beğenen insanlardır. Sürekli olarak yeni şeyler görme, yeni işler yapma dürtüsünü bastıramaz, istikrarlı olmakta zorlanırlar. Dolambaçlı yolları tercih etmez, dosdoğru ilerlerler. Yardımsever yönlerini kullanmak istediklerinde uzattıkları el reddedilirse kırılırlar ama bu kırgınlığı asık suratla değil, bir öfke fırtınasıyla dışa vururlar. Fazlasıyla dürüst oldukları için sözlerini veya hareketlerini esirgemez, istemeden de olsa insanları yaralarlar. Öğrenmeleri gereken dört kavram vardır: Sabır, sebat, enerjinin doğru kullanılması ve asabiyetin engellenmesi. Bunları öğrenebilen Koçlar, olumlu özelliklerini olduğu gibi yansıtarak her konuda kolaylıkla ciddi atılımlar yapabilecek ve gelişmeler sağlayabilecek hale gelirler. Olumsuz özellikleri köreltmeyi, 30 yaşından sonra başarabilirler.

  Koç Burcu Kadınları

  Koç burcu kadınlarının en önemli özelliği, dışadönüklükleridir. Alımlı, konuşkan ve girişken olur, toplumdan kaçmaz, kendileri ve aileleri de dahil olmak üzere hiç kimseyi ve hiçbir şeyi eleştirmekten çekinmezler. İç dünyalarında bir parça tedirginlik olsa da, dışarıdan genellikle sempatik görünür, sosyal ortamlarda aranan insanlar olurlar. Zaten yalnız olmaktansa insanların içinde olmayı tercih ederler. Tuttuklarını koparır, planlarını amaca ulaştırmak konusunda kararlılık gösterir ve bildiklerinden şaşmazlar. Çalışmak onları rahatsız etmez. Duygusal olarak hassastırlar; bu yüzden, gerektiğinde fedakarlık etmekten çekinmez ama olumsuz yaklaşımlar karşısında da çabuk kırılırlar. Arkadaşlarına ve ailelerine çok düşkündürler ama idealistliklerini onlara göstermemek gibi bir yaklaşım içine de asla girmezler.

  Koç Burcu Erkekleri

  Koç burcu erkekleri, yüksek özgüvenleri, çevresinde olup biteni idare etmeleri ve yüksek enerjileri ile kalabalık içinde kolayca sivrilirler. İnatçı ve gururludurlar; direktif almaktan hoşlanmaz, hatalarını da kabul etmezler. Her alanda kayıtsız şartsız özgürlük isteseler de, sevdiklerini yardıma muhtaç halde gördüklerinde, kendi işlerini ve isteklerini bir kenara bırakıp yardıma koşarlar. Başkaları için çalışmaktansa, kendi şirketlerini yönetmeyi tercih ederler. Kırıldıkları zaman genellikle sert eleştirilerle cevap verir ve karşılarındakini incitmekten geri durmazlar. Ailelerine düşkün olan ve evde huzurlu bir ortam olmasını isteyen insanlardır ama yüksek enerji seviyeleri nedeniyle de sürekli evde oturamaz, kendilerini sık sık dışarıdaki hayata atar, sosyal faaliyetlerde yer alırlar.
    2. Cevap: Burçların Genel Özellikleri

  GENEL BOĞA BURCU ÖZELLİKLERİ

  20 NİSAN - 21 MAYIS

  Dost canlısı ve sorumluluk sahibi Boğalar, sabırları sayesinde de çalışkan ve soğukkanlı olurlar. Güçlü, sakin, temkinli, pratik, inatçı, müşfik ve sadıktırlar. Sevgi ve ilgiye doğuştan ihtiyaç duyarlar; bu yüzden de yakın ilişkilerinde sahiplenici bir tutum sergilerler. İlgi çekmeye, çevreleri tarafından kabul edilmeye çalışırlar. Maddiyat konusunda da titizdirler; kendilerini kontrol etmezlerse kolaylıkla cimriliğe kayabilirler. Uyumlu ve çevrelerindeki insanları dikkate alan kişiler olsalar da, zorlandıkları ve uca itildiklerinde öfkelerini patlatmaktan kendilerini alıkoyamaz, kolay kolay da sakinleşemezler. Azimli ve kararlıdırlar ama bu özellikler, Boğalar'ın geç harekete geçmeleri dolayısıyla ilk anda güçlü olarak kendilerini göstermez. Ellerini kullanarak iş görmeye, çabalarının karşılığını da maddiyatın yanında, gurur duyacakları eserler yaratmış olduklarını görerek de alacaklarını düşünmeye eğilimli olabilirler. Hoş görünümlerinin tamamen farkındadırlar ve bu görünümü korumak için özen gösterirler. Rahatsız olacakları durumlardan kaçan, çatışmaya girmekten pek de hoşlanmayan kişiliklere sahiptirler. Bu yüzden, sabit fikirli olmalarına rağmen insanların kendi fikirlerini açıklamasına izin verir, bu fikirler üzerinde de tartışabilirler. İyi birer dinleyici oldukları söylenebilecekse de, diyaloglarında, konuşmacının sözünü rahatça bitirmesine izin verecek kadar pasif kalamayabilir, lafa girme dürtülerini bazen bastıramayabilirler. Kaybetme korkuları hiçbir zaman tamamen yok olmadığından, sahiplenme güdüsü sebebiyle zaman zaman sevdiklerini sıkabilirler.

  Boğa Burcu Kadınları

  Boğa burcu kadınları sessizlikleriyle öne çıkarlar. Utangaç ve silik değil, otoriter gözükürler. Tüm ortamı idare ediyormuş gibi bir halleri vardır. Taştan heykellere benzetilebilecek olsalar da, yumuşak kalpli ve hassastırlar. Değer verdikleri insanlar için her şeyi yapmayı göze alabilirler. Tek bir partner seçer ve onunla evliliğe gitmeye meyil gösterirler. Bu yüzden ilişkilerinde saygı kavramına büyük önem verirler. Son derece sadık olduklarından aynı sadakati karşılarındakilerden de beklerler. Evde baş gösterecek huzursuzluk, en büyük kabuslarından biridir. Başladıkları işi bitirmelerini sağlayan çalışkanlıkları, hırsları ve sebatlarıyla bilinirler. Riske girmezler. Maddi sıkıntılar, güvensizlik hislerini alevlendiren en önemli etken olduğundan, malvarlığı konusunda titizdirler. İnce beceri gerektiren hobilere sahip olurlar.

  Boğa Burcu Erkekleri

  Boğa burcu erkeklerinin en önemli özellikleri, soğukkanlılıklarıdır. Herhangi bir anda son derece sakin görünebilecek olsalar da, tüm yaşamlarına yayılan bir canlılık ve hareketliliğe sahiptirler. Bayanlar tarafından oldukça beğenilmelerini sağlayan şey sadece hoş fiziksel görünümleri veya güçlü vücut yapıları değildir. Sağlık açısından dış etkenlere karşı fazla duyarlı olmamalarına rağmen duygusal sıkıntıları, kaleyi rahatlıkla içeriden çökertebilir. Son derece sadık, fedakar birer eş ve kendini çocuklarına adayan birer baba olsalar da, katılıklarından ve disiplin aşılama yaklaşımlarından kesinlikle vazgeçmezler. Yine de bunu, çocuklarıyla aralarındaki güçlü bağı zedelemeden yapmayı başarırılar. İşlerine önem verir ve hiçbir şeyi yarım bırakmazlar. Cömerttirler ama savurganlık sınırını da iyi tanımlarlar. Konfor beğenileri sebebiyle ara sıra lüks harcamalar yapsalar da, hiçbir zaman parayı saçan kişiler olarak görülemezler. Bir insanın sahip olabileceği en sadık dost, sadece bir Boğa erkeği olabilir. Ne çevrelerindeki insanların mutluluklarından rahatsız olur, ne de yardıma ihtiyaç duyanlara el uzatmaktan kaçınırlar. Kızdıkları veya incindikleri zaman ise birdenbire tanınmaz hale gelebilirler çünkü bu durumlarda inatçı ve iğneleyici yönleri, şefkatli ve dost canlısı yönlerini gölgelemeye başlar.
    3. Cevap: Burçların Genel Özellikleri

  GENEL İKİZLER BURCU ÖZELLİKLERİ

  22 MAYIS - 20 HAZİRAN

  İkizler'in bilinen en önemli özellikleri, çift karakterli olmaları ve iletişim konusundaki ustalıklarıdır. Çabucak düşünür ve eyleme geçerler. Ellerinden her iş gelir. Hatta aynı anda bir çok işle uğraşıp hepsini başarıyla tamamlayabilirler. Yine de bu, onların bazı şeyleri geciktirmesine de neden olur. Sürekli değişen ruh halleri sebebiyle kolay kolay anlaşılabilecek insanlar değillerdir. Diğer taraftan, insanları ve kavramları son derece isabetli şekilde değerlendiren, mantıklı, algılaması geniş kişilerdir. Bütün bu özelliklerine rağmen hayalci ve fazlasıyla iyimser yönleri olsa da, neyin gerçek, neyin de kurgu olduğunu bilir, uygulama alanlarını birbirine karıştırmazlar. İçlerinde bir güvensizlik duygusu, sürekli dolanıp durur. Bazen "dırdırcı" olmalarına sebep olan etkenlerin biri de budur. Zihinlerinin sürekli aktif olmasını ister, en büyük tatmini de bu zihinsel faaliyetlerden sağlarlar. Sahte ilişkileri sevmez, sahte ilişkilerin olduğu yerlerde de doğalarına aykırı olan soğuk bir tutum sergilerler. Yenilikleri kolayca anlayabilen ve uygulamakta da zorluk çekmeyen İkizler burcu insanları, bu sayede esnek, değişime ve eleştiriye açık olarak bilinirler. İsteseler de istemeseler de, çoğunlukla ilgi çekici insanlar olurlar. Kafalarından geçenleri dile getirir, yapmak istedikleri şeyleri yapar, yaradılışlarını gizlemeden veya makyajlamadan olduğu gibi ortaya koyarlar. Aşırılığa kaçmaya meyillidirler, bu aşırılığı da genel özelliklerinde gösterirler. Kolaylıkla geveze, kararsız veya olasılıklar karşısında korkup geri çekilen insanlar olabilirler. Yardımseverlikleri bazen sınır tanımayabilir. Böylece, rahatça kullanılırlar. Birçok konuyu genel hatları ile öğrenir, derine inmekten kaçınırlar. Edindikleri bilgiyi yaymak gibi bir misyon üstlenmişlerdir. İletişimleri ve ilişkileri yönlendirmedeki becerileri sayesinde tartışmaları hemen bitirebilmeleri, bazen iyi öğütleri veya teklifleri reddetmeleri anlamına geldiğinden, sadece bir avantaj olarak nitelendirilemez. Bazı İkizler burçlarının aşırı eleştirel olmak, huysuzluk ve huzursuzluk gibi olumsuz yönleri de olabilir. Zihinlerini kendi istedikleri şekilde çalıştırıp ne zaman durması gerektiğini öğretmek ve enerjilerini boşa harcamamak zorundadırlar.

  İkizler Burcu Kadınları

  İkizler burcu kadınlarının ne kendileri, ne de fikirleri bir türlü yerinde durmaz. Fiziksel olarak yeni ortamlarda, zihinsel olarak da yeni görüş ve teorilerin içindedirler. Sürekli hareket etme ihtiyacı duyarlar ve bu, yenilik beğenileriyle de birleşince, seyahat etmeyi en çok keyif aldıkları faaliyetlerden biri haline getirir. Çekicidirler ve kendilerine ilgi gösterilmesinden büyük mutluluk duyarlar. Son derece etkili ve ikna edici konuşmalar yapmak, onlar için son derece kolay ve doğal bir olgudur. Direktiflere bağlı kalmaktan nefret ederler. Bolca hayal kurarlar ama bunların içine gömülmektense, gerçekleştirmek için çabalarlar. Dostlukları paha biçilmezdir. Karşılığını alamıyor olmaları bile, uzun bir süre boyunca fedakarlık yapmaktan vazgeçmelerini sağlayamaz.

  İkizler Burcu Erkekleri

  İkizler burcu erkekleri, zekaları, pratik yaklaşımları ve etkili konuşmalarıyla kolaylıkla diğer insanlardan ayırt edilebilirler. Ağızlarını açtıkları anda herkes susup onları dinlemeye başlar. Ne kadar karmaşık olursa olsun, her türlü problem için bir çözüm üretme yetenekleri vardır. Sürekli değişip durmaları, onları pek de anlaşılamayan insanlar yapar. Çekicidirler ama bu özellikleri sayesinde gösterilen ilgi sanki kendilerine yetmiyormuş gibi, sürekli daha fazlasını beklerler. Bütün işlerini bırakıp kafalarından bir anda geçen isteği hemen yerine getirmek isteyebilirler. Hareketlerini kısıtlayan kural ve prosedürlerden hoşlanmaz, her bakımdan sadece kendilerine bağımlı olmak isterler. Yeni fikirleri, özellikle işleriyle ilgili alanlarda takip ederler. Para açısından sorunlarla karşılaşabilirler çünkü ruh hallerine göre son derece savurgan veya cimri olabilirler. Duygusal yönleri fazla gelişmediğinden mantıklarıyla hareket eder, sevgi, arkadaşlık veya akraba ilişkilerinde de bu yüzden ara sıra duvara toslayabilirler. Katı disiplinin sözünün geçtiği bir aile hayatından hoşlanmaz ve bu yüzden evi terk etme veya boşanma yoluna gidebilirler ama eğer büyüklerini veya evli oldukları kadını çok seviyorlarsa, bu duruma katlanmayı zor da olsa başarırlar.
    4. Cevap: Burçların Genel Özellikleri

  GENEL YENGEÇ BURCU ÖZELLİKLERİ

  21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ

  Yengeç'in Astrolojik olarak en büyük özelliği, Ay tarafından yönetilen tek burç olmasıdır. Yaşamın yan yollarından gitmeyi tercih ederler. Hiçbir şeyin icabına doğrudan bakmaz, kenardan köşeden ağır ağır yaklaşarak halletme yolunu seçerler. Kötü bir şeylerin de kendilerine aynı şekilde, belli etmeden yaklaşmakta olduğu konusunda bir korku besliyor olabilirler. Ne kadar gezerlerse gezsinler, ihtiyaç anında sığınabilecekleri bir evleri olmasına ihtiyaç duyarlar. Bu ev, bazen mecazi bir anlam taşıyabilir; kendilerini bir ilişkiye veya bir uğraşa verip, güvenliği bunlarda bulabilirler. Bir Akrep'ten bile daha duygusal olan Yengeçler, zaman zaman depresyona girmeye veya melankoliye kapılmaya meyillidirler. Yine de sempatik ve esprili tavırlarını korumayı çoğu zaman başarırlar. İnsanlara hoşgörülü yaklaşır, gerektiğinde destek olmaktan kaçınmazlar. Duygu ve sezgilerle hareket etme yaklaşımını, mantık ile hareket etme yaklaşımına tercih ederler çünkü karakterlerinin duygusal yönü daha çok gelişmiştir. Duygusal titreşimleri kolayca yakalar, zaman zaman da bunlardan olumsuz etkilenirler. Son derece yumuşak ve duyarlı insanlardır. Başkalarının acılarını bile çekebilirler. Hatta bunu bazen, acı çekmeyenlerin yerine de yapabilirler. Kendilerini, istemeden de olsa, dünyanın tüm yükünü sırtlamaya talip olan bir numaralı aday haline getirirler. İç çelişkiler yaşayıp gerilmeleri mümkündür. Nadiren de olsa fazla iyimser ve özgüvenli, hatta hayalperest olabilirler; bu durumda kolayca kandırılabilen, olmayacak işlere girip başarısızlıkla karşılaşan kişiler haline gelirler. Güvenliği, kendilerini kırmayacaklarını bildikleri insanlarla ilişki içinde olmakta bulurlar. Sertlik ve çatışma, Yengeçler'in dünyanın öbür ucuna kaçmalarına, oraya varana kadar da arkalarına bile bakmamalarına sebep olur. İçlerindeki kırılgan ruha sadece şefkat ve anlayışla ulaşılabilir. Sevgi ile desteklenen bir Yengeç ise genel özelliklerinin dışına çıkıp gereken her şeyi yapabilecek, son derece güçlü biri haline gelebilir.

  Yengeç Burcu Kadınları

  Yengeç burcu kadınları, belki de en iyi niyetli insanlardır. Son derece hassas, duygusal ve romantiktirler. Gelenek ve göreneklerine fazlasıyla bağlıdırlar ve bunları yaşamları boyunca asla terk etmezler. Evlerine ve ailelerine çok düşkün olurlar. Duygusal hassaslıkları sebebiyle çatışmalardan kaçınırlar. Rahatlığı buldukları evlerinde son derece uyumlu ve yumuşak bir hava olmasını sağlamaya çalışırlar yoksa zaten nazik bir denge içinde olan iç dünyaları birdenbire karışabilir. Sezgilerini kullanarak insanların niyetlerini tüm çıplaklığıyla görmek konusunda çok başarılıdırlar. Kendi iyi niyetlerinin aynı şekilde karşılık bulmasını isterler. Kendilerinden bahsetmeyi sevmez, konuşmaları başkalarının çevresinde yoğunlaştırmayı tercih ederler. Son derece sadıktırlar ve sevgi için yaşarlar ama bu durum sahiplenme ve kıskançlık gibi aşırılıklara neden olabilir.

  Yengeç Burcu Erkekleri

  Yengeç burcu erkekleri ağırbaşlı ve alçakgönüllüdür. Sevgi ve saygının en önem verdikleri kavramlar olması, duygusal hassaslıklarından kaynaklanır. Sevgi ilişkilerinde son derece sadık olmalarına karşın, bazen fazla sevmeleri nedeniyle sorunlar yaşayabilirler. Paraya son derece önem verirler ama bu, maddiyatçı olduklarından değil, zor durumlarda sevdikleri için harcayabilecekleri bir kaynağın kendilerini iyi hissetmelerini sağlamasından doğar. Çevrelerindeki insanlara değer verirler ve onların zayıf yönlerini sömürmek yerine güçlendirmeye yardım etmeyi tercih ederler. Hoşlanmadıkları ve güvenmedikleri insanlardan uzak durur, şartlar bu tip kişilerle birlikte olmalarını gerektirse bile kaçmaya çalışırlar. Dürüst yaklaşımlarının aynı şekilde karşılık bulmasını isterler. Ev yaşamlarına, eşlerine ve çocuklarına düşkündürler. Babalık görevini her yönüyle en iyi şekilde yerine getirenler de Yengeç burcu erkekleridir.
    5. Cevap: Burçların Genel Özellikleri

  GENEL ASLAN BURCU ÖZELLİKLERİ

  3 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS

  Aslanlar, cesaret ve egemenliği simgeleyen insanlardır. Asaletleri, güçleri ve aslında kolayca kaybedebildikleri sükunetleri ile bilinirler. İyi öğütler verirler ama bunları bazen talep olmadığında da vermeye kalktıklarından, ukalalıkla suçlanabilirler. Açık sözlülükle getirdikleri eleştiriler de ne yazık ki bu suçlamayı daha da güçlendirir. Doğru ve dürüsttürler. Bu özelliklerini öyle güçlü yansıtırlar ki, kendilerinden asla şüphe edilmez. Her şeye hükmetme güdülerini bir türlü engelleyemez, bulundukları her ortamda kendilerini liderliğe getirirler. Azimleri, onları yılmaz birer savaşçı yapar. Yine de bu savaşçı, son derece narin bir duygusal yapının etrafındaki kabuk görevini de görür. Sürekli doğru kararlar verdiklerine ve isabetli görüşlere sahip olduklarına inandıklarından, başkalarının doğrularını kabul etmezler. Dar görüşlülük yüzünden sıkıntı çekmeleri, çekmeseler bile etraflarına sıkıntı vermeleri mümkün olabilir. Diğer taraftan, fikir tartışmalarında karşı tarafın konuşmasına ve kendini ifade etmesine de izin verirler. Kendilerini bilinçli olarak merkez noktasına koyar, bu durumun da herkesin tarafından kabul edilmesini sağlamaya çalışırlar. Üstünlüklerini kabul ettirmek için gerekirse zor kullanırlar. Lükse düşkün olabileceklerinden, pahalı alışverişler yaparak paralarını saçabilirler. Evlenecek eş seçiminde oldukça zorlanırlar çünkü karşılarındaki kişilerin her zaman için kendilerine bu kadar nitelikli gelip gelmeyeceğinden ve ev idaresini de kayıtsız şartsız kendilerine bırakıp bırakmayacağından emin olamazlar. Çocuklara son derece düşkün olmaları ve sanatsal ifade yetenekleri, en olumlu özellikleri arasındadır. Son derece sağlıklı olmalarının yanında, hastalıklardan çabuk kurtulabilir ve sonrasında da hızla kendilerini toplayabilirler.

  Aslan Burcu Kadınları

  Aslan burcu kadınlarının en önemli özellikleri, cesaretleri, özgüvenleri ve iyi niyetli olmalarıdır. İnsanlarla oynamayı severler ama bunu, onları yaralamayacak ya da sömürmeyecek yöntemlerle yaparlar. Dişilikleri değil, sıcaklıkları ön plandadır. İlişkiye girdikleri insanları dikkatle seçerler çünkü dürüst olmayan kişilere tahammülleri yoktur. Bunun yanında, baskı altına alınmaktan ve yönetilmeye çalışmaktan da zerre kadar hoşlanmazlar. Maddi birikim yapmak, başarabilecekleri son iştir çünkü kendilerine harcadıkları paraya acımazlar. Alışverişlerinin sonu olmayabilir. Çocuklarına son derece düşkündürler ama baskın karakterleri ve buyurmaya alışmış olmaları nedeniyle son derece katı, otoriter anneler olabilirler.

  Aslan Burcu Erkekleri

  Aslan burcu erkekleri hoşgörülü, düşünceli ve zekice yaklaşımları ile bilinirler. Oldukça gururlu olduklarından, övülmekten de hoşlanırlar. Sosyal ortamlarda gözler hep onları arar. Sevgi ilişkilerinde ideal bir partner olmalarına yardım edecek sadakate ve romantik eğilimlere sahiptirler. Öfkelendiklerinde ise yer yerinden oynar. Eğlenceye, dinlenceye ve lükse düşkün olabilirler. Çevrelerindeki insanların içlerinde bulundukları durumlara samimi bir ilgi gösterirler ve bazı iç hesaplar nedeniyle yardım eli uzatmamazlık etmezler. Emir almayı değil, vermeyi severler. İçinde bulundukları ortamı kolayca, bazen farkına bile varmadan etkiler ve kendi istedikleri şekle sokarlar. Merhametleri ve arkadaş canlısı olmaları sayesinde arkadaş edinmekte ve popüler olmakta hiç zorlanmazlar. Evliliklerine düşkündürler ve eşleri için birçok şey yapabilirler. Ev yaşamlarında gösterdikleri en büyük özellik çocuklarını her şeyin üzerinde tutmaları ve onlara büyük bir sevecenlikle yaklaşmalarıdır. Babacanlık kelimesi, çocukların onları tanımlamaları için türetilmiş gibidir.
    6. Cevap: Burçların Genel Özellikleri

  GENEL BAŞAK BURCU ÖZELLİKLERİ

  23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL

  Başak burçları genellikle tepkisiz kaldıkları için bir heykel kadar duygusuz olmakla suçlanabilirler. Tepkisiz kalmaları ise sadece ilk anda geçerli olan bir durumdur çünkü o ilk anı, karşılaştıkları şeyin gerçek ya da samimi olup olmadığını tartmakla geçirirler. Tatmin olduktan sonra ise son derece alçakgönüllü, yardımsever ve ilgili davranışlar sergilerler. Son derece kuralcıdırlar ve katı kurallarına uymayan insanlarla pek de iyi geçinemezler. Kuralcılıkları, özellikle sağlık, kişisel temizlik, mekanın hijyeni gibi konularda dayanılmaz boyutlara ulaşabilir. Her şeyin yapılma şeklini kafalarında tanımlarlar ve bu şekle göre iş görülmesini beklerler. Bu kural takıntıları, onları kusursuz bir eş ile evlenme hayaline sürükler ve bu yüzden aşk ilişkileri çoğunlukla hayal kırıklığı ile biter. Tüm insanlardan farklı olduklarına Akrepler'den bile daha fazla inanmışlardır ve bu, kimi zaman sinir bozucu boyutlara ulaşabilen bir kendini sakınma yaklaşımıyla birleşince, insanlar tarafından oldukça itici bulunabilir. Genelde soğuk görünseler bile, yakın arkadaşları ve ailelerine çok özen gösterirler. İnsanların işlerine karışma dürtülerini engelleseler bile, bu sefer kendi kişiliklerinin derinliklerini incelemeye koyulurlar. Eleştirmekten çekinmezler ve bunu acı şekilde yapsalar da, doğru olduğunu düşündükleri noktaları dile getirdiklerine inanırlar. Eleştirilerinin boş olduğu da pek söylenemez. Kurallarına bağlı şekilde düzenli bir yaşam sürerler. Güçlü bir hafızaya sahip olmaları, çok ileri yaşlara gelmeden anlatacak bir çok anıları olmasını sağlar. Hiyerarşinin, kişilere güç sağlayan üst kademelerine ilerlemek konusunda herhangi bir hırs göstermezler çünkü insanları idare etmektense, hizmet vererek faydalı olmayı tercih ederler.

  Başak Burcu Kadınları

  Başak burcu kadınlarının en önemli özellikleri, işlerin en ince detayına kadar kurallara uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğine dikkat etmeleridir. Son derece kararlı ve azimli olduklarından ve başarıya da kurallara riayet edilmesiyle ulaşacaklarına inandıklarından, kural tanımazlığa tolerans göstermezler. Diğer taraftan, hassas yapıları da evlerine özen göstermelerini ve ailelerine, özellikle de çocuklarına vakit ayırmalarını sağlar. Yine de, aynı hassas yapı sebebiyle kolayca küser ve kolay kolay da barışmazlar. Sorumluluk duyguları oldukça gelişmiş olduğundan, üstlendikleri görevlerden kaçmayı akıllarından bile geçirmezler. Tüm kuralcılıkları ve detaylara takıntı derecesinde özen göstermelerine rağmen, espri anlayışları, ince kişilikleri, merhamet duyguları ve pratik çözümler üretebilmeleri, kendilerini çok sevilen arkadaşlar haline getirir. Hafızalarını, ileride intikam almak için hatırlanan yanlışlarla doldurmayı tercih etmezler. İkili ilişkilerinde sadıktırlar ama mükemmeliyetçi yapıları, anlayışlı olma gerekliliği ile çatışır ve iç karışıklıklara sebebiyet verebilir. Harika birer eğitmen olabilirler. Kendi çocuklarının eğitimlerine özel önem verirler.

  Başak Burcu Erkekleri

  Başak burcu erkekleri düşünceli ve mantıklı olsalar da, kuralları üzerinde inat eden ve detaylara belki de gereğinden fazla önem veren yaklaşımlar sergilemekten kaçamazlar. Bu yüzden aşırı titiz, eleştirici, hatta kırıcı olabilirler. Bakımlı görünmeye önem verir ve sevecen yaklaşımları ile de kural takıntısı ortaya çıkana kadar oldukça fazla puan toplayabilir. Neşeleri, kuralcılığının ortaya çıkmasından sonra bile insanların kendilerini etraflarında görmek istemelerini sağlar. Başarıya ulaşamazlarsa kendilerini harap ederler. Düzen, disiplin, her şeyin yerine oturması, işlerin sistem içinde yürütülmesi, en çok haz aldıkları şeylerdir. Karşı cinsin kibarlığına, temizliğine ve titizliğine önem verirler. Bu şartları yerine getirmeyen bayanlardan hoşlanmaları mümkün değildir. Aşktan kaçsalar da, yakalandıkları zaman eşleriyle dost olmayı başarmaları, dünyanın en mutlu insanları arasına girmelerini sağlayabilir. Evlendikleri insana sadakat ve saygı gösterirler. Çocuklara fazla düşkün olmasalar da, sorumluluk duyguları sayesinde onları asla ihmal etmeyeceklerdir.
    7. Cevap: Burçların Genel Özellikleri

  GENEL TERAZİ BURCU ÖZELLİKLERİ

  23 EYLÜL - 22 EKİM

  Terazilerin en büyük özellikleri, her iki yönü de değerlendirebilmeleri ve tarafsızlıklarını koruyarak doğru yargılara varabilmeleridir. Terazi sembolünün işaret ettiği adalet duyguları oldukça gelişmiştir; bu sayede de bir şeyin karşılığını belirlerken aşırılığa kaçmazlar. Çevrelerinde bir uyumsuzlukla karşılaştıklarında hemen mahkemeyi kurar ve adalet dağıtmaya başlarlar. Hoşgörü gösteremeyecek hale gelmiş ortamlarda ise, bu yüzden ciddi sıkıntılar çekebilirler. Zihinsel olarak gelişmiş özelliklere de sahiptirler. Soyutluğu iyi analiz edebilir, gizemleri araştırabilirler ama fazla sabır ve dayanıklılık sahibi olmamaları dolayısıyla bu araştırmaları tamamlayamama ihtimalleri yüksektir. Detaylardan sıkıldıkları için dallanıp budaklanan konulardan kaçınırlar. Sözlerini ve hareketlerini tartmamazlık etmediklerinden, anlık reaksiyonlar göstermeleri pek görülen bir şey değildir. Güvenilir olmanın ne demek olduğunu ve önemini iyi bildiklerinden, kendilerinden beklenmeyen davranışlar içine pek girmezler. Uyumlu ve sıcaktırlar. Bir hata yaptıklarında onu görmezlikten gelmek, sadece hatanın sonuçlarından etkilenmeye devam ettiklerinin farkına vardıklarında düzeltmeye çalışmak gibi bir huyları vardır. Bu yüzden, bazen çok geç kalmış olurlar. Kendilerini olmadıkları kişiler gibi göstermezler. Çabucak aşık olur ve yeni ilişkilere girip dururlar. Çevrelerindeki herkesin de kendileri gibi olmasını beklediklerinden, yanlış kişilerle ilişkiye girdiklerini çoğu zaman anlamaz, bu yüzden de vefasızlık yüzünden sinirlerinin bozulduğu durumlarla çok karşılaşırlar. Karşılarındaki kişinin uygunsuzluğunu erken fark ederlerse hemen uzaklaşırlar. Kolay kolay bağlanamazlarsa da, en azından gizli kapaklı işler çevirme yoluna da sapmazlar; karşılarındaki kişiyle dürüstçe konuşurlar. Zorlama, inat ve ısrar, kendilerini çileden çıkaran başlıca kavramlardır. Girdikleri tüm ortamların havasına uyum sağlamalarına yarayan sosyal yeteneklere sahiptirler. Kolay para kazanma yolları onları cezbeder. Bu yüzden de çoğu kez dolandırılırlar. Saygın insanlarla birlikte olabilmeyi, isimlerinin onlarla birlikte anılmasını kişisel başarı kriterlerinin bazıları olduğunu düşünürler. Ceplerindeki parayı harcamak konusunda ise diğer konularda sahip oldukları denge bilincinden neredeyse tamamen yoksundurlar.

  Terazi Burcu Kadınları

  Terazi burcu kadınları son derece canlıdır. Sohbet etmeyi, çeşitli konular üzerinde tartışmayı, estetikten bahsetmeyi severler. Moda ve trendleri değil, beğendikleri ve uygun olduğunu düşündükleri şeyleri seçerler. Estetik anlayışları son derece gelişmiştir. Bu yüzden de estetik ile ilişkili yönleri olmayan hiçbir şeyden hoşlanmazlar. Zor işlere gelemezler. Bunların, başkaları tarafından halledilmesini ve sonuçlar ile kazançların önlerine konmasını beklerler. Paraya önem verirler çünkü onu, güzelliklerini devam ettirmek için kullanacaklardır. İnsanları mıknatıs gibi çeken cazibelerini kaybetmeleri söz konusu bile olamaz. Duygularıyla yargılar, çoğunluk tarafından doğru olarak kabul edileni değil, gerçekten doğru bildikleri şeyleri yaparlar. Kısıtlanmaları, kısıtlayanlar adına ciddi sorunlar doğurabilir. Aşkın olmadığı ilişkilere ilgi göstermez, aşkı bulduklarında da son derecede sadık ve tutkulu olurlar. Çocuklarına düşkün birer anne olurlar. Mutluluklarını aileleriyle paylaşmaktan ve ev ortamını neşelendirmekten geri durmazlar.

  Terazi Burcu Erkeği

  Terazi burcu erkekleri dürüsttür ve kendilerine de aynı şekilde davranılmasını beklerler. Yumuşak başlı, bazen kafası karışık, hassas bireylerdir. İyi huylu olduklarından oldukça sevilirler. Güven duymak, ilk sıradaki öncelikleridir. Bu yüzden de arkadaş seçimlerinde titz olmaya çalışırlar. Duygusal tarafları ise kimi zaman bunu engeller. İyi konuşma yetileri sayesinde çevrelerindekileri etkilemeyi kolaylıkla başarırlar. Sert çıkışlar, onları gerer ve duygusal olarak yıpratır. Bakımlı ve temizdir; aynı özellikleri ilişkiye girdiği insanlarda ararlar. Havadan sudan sohbet etmektense derin konuşmalar yapmayı severler. Evlenecekleri insanların temiz, zarif ve yumuşak huylu olmasını isterler. Son derece sadık ve tutkulu birer eş olurlar ve evliliklerinin ömrünü uzun kılarlar. Ne kadar iyi birer baba olurlarsa olsunlar, devamlı daha iyi olmak için uğraşırlar.
    8. Cevap: Burçların Genel Özellikleri

  GENEL AKREP BURCU ÖZELLİKLERİ

  3 EKİM - 21 KASIM

  İtaatkar bilinen Su grubu burçlarının istisnası olan Akrepler, toplumda genellikle kıskançlık, kincilik, cimrilik, sinsilik, sadistlik, cinsel düşkünlük ve aykırı zevkler gibi olumsuz özellikler ile ilişkilendirilirler. Akrepler'in uçlarda yaşadığı doğrudur ama mutlaka çevrelerine zarar veren, itici özelliklere sahip olmak zorunda da değillerdir. Akrep burçları, birbirlerine pek tahammül edemeyen Kartallar ve Akrepler olarak iki gruba ayrılırlar. Kartal Akrepler, ahlaki değerleri ve erdemi her şeyin üzerine koyan, fiziksel eylemleri bile birer spiritüel yücelme ve arınma ritüeli olarak görmeye eğimli olan ama saygısızlığa ve özel hayata müdahale edilmesine verdikleri yıkıcı tepkilerini de engelleyemeyen kişilerdir. Bakış açıları karamsar olsa da, çoğu kez kendilerini hayal kırıklarına uğramaktan kurtarır çünkü beklentilerini genellikle en alt seviyede tutarlar. Beklentilerinin yüksek olduğu yakın ilişkilere de uzun analizlerden sonra başlar, emin olamadıkları insanlar ile samimiyet kurmazlar. Saldırılar karşısında yılmaz, mutlaka bir gün karşılığını verirler. Bu, iyi ya da kötü her şeyin adaletli bir karşılığının olması gerektiğine dair katı inançlarından kaynaklanır. Çoğu insanın hoşlanmadığı konuları araştırırlar. Kafalarında çoğu insandan farklı şeyler tarttıkları ve farklı sonuçlar çıkarttıkları için, herhangi bir hareketi neden yaptıkları, ancak kendilerinin açıklamasından sonra bilinir. İyi sır saklama becerileri, kendilerine açıklanmış sırlara saygı duymalarının yanında, sezgisel ve ruhsal iletişimi her zaman için sözlü iletişime tercih etmelerinden de kaynaklanır. Soğuk ve dünyadan kopmuş görünmelerinin en önemli sebeplerinden biri de bu tercihleridir. Kendilerine sırlarını açmayan insanları ise uzun uzun analiz eder ve hissettirmeden haklarındaki her şeyi öğrenmeye çalışırlar. Diğer taraftan, kendileri hakkında hiçbir şeyin öğrenilmemesini sağlamak için ellerinden geleni yaparlar. Bir konuya müdahil olmak istedikleri zaman, işin içine hangi safhada girdiklerini veya rahatsızlık verip vermediklerini önemsememe gibi kötü bir huyları vardır. Aynı harekete maruz kaldıklarında ise akıl almaz bir öfkeyle, ezip geçen tepkiler verirler. Kendileriyle ilişki içinde olmak, büyük bir sabır ve hoşgörü gerektirir. Kendilerine yeten insanlardır ama sevdiklerini kaybetmeye dayanamayacak kadar da duygusal ve kırılgan kişilerdir. Öfkeleri gibi kırgınlıklarını da her şeyi yakıp yıkarak gösterebilirler. Herhangi bir sebepten dolayı hor gördükleri insanları ezme dürtüsüne kapılsalar da bunu, istediklerinde rahatlıkla engelleyebilirler. Sevdikleri insanlara bağlanır ve onları mutlu etmek için her şeyi göze alabilirler. Değer verdikleri insanlara gösterdikleri şefkat ve tutku, bazen kaldırılamayacak kadar yoğun olabilir. İkinci tür olan Akrep Akrepler ise çıkarcı, bencil, dejenerasyondan rahatsızlık duymayan, maddi zevklere düşkün, sevdiklerini bile hiç düşünmeden ezip geçebilecek insanlardır. Kendi refahları için hamleler yaparlar; kendilerine hiçbir zararı dokunmamış insanların zarar görmesinden fayda sağlayacaklarsa, bir an bile duraksamadan saldırırlar. Merhamet duyguları gelişmemiş olduğu gibi, dürüstlüğü de sinsiliğe tercih ederler. Yüz yüze karşılaşmalardan ve asil savaşımlardan kaçıp, kuyu kazma yolunu tercih ederler. Maddi kazançları olacaksa her türlü ahlak kuralını çiğneyebilir, varlıklı insanlar olmaları halinde çevrelerindekilerin kendileri hakkında düşündüklerine zerre kadar önem vermeyebilirler. Hiç vermeyen ama hep almak isteyen kişiler olmaya eğilim gösterir, alamadıklarında da haksızca derin bir düşmanlık beslemeye başlarlar. Kin duydukları insandan intikam alacakları zamanı sabırla bekler, fırsatını bulduklarında da ödeşmeye değil, onu tamamen yok etmeye çalışırlar. İçlerinde sürekli olarak Kartal gibi görünme istekleri bulunur. Bu yüzden, Kartallar'ın yüksek bir amaca yöneldiklerine inandıkları zaman sergiledikleri tutumları taklit eder, bu sayede de insanların kendilerini erdemli bir insan olarak gördüklerine inandırırlar. Yine de bu Kartal tutumlarını asla özümseyemez ve alışmış oldukları yolda ilerlemeye devam ederler.

  Akrep Burcu Kadını

  Akrep kadınları, çekicilikleri, güçlü sezgileri ve zekalarıyla ön plana çıkarlar. Sevgilerine tutkulu karşılıklar verenlere bağlanır, onları mutlu etmek için kendilerini parçalarlar. Diğer taraftan da onları sahiplenir ve sık sık kıskançlık krizlerine girebilirler. Kendilerine yapılanları unutmadıklarından, gerekli karşılığı bir şekilde verirler. Dışarıdan son derece güçlü görünmelerine rağmen, aslında oldukça kırılgandırlar. Dürüstlük ve saygıyı her şeyin üzerinde tutarlar. Dostluklara önem verir ve sadece dürüst insanlarla yakın ilişkiler kurarlar. Gururları kolayca incinebilir ve onların da aynı şekilde gurur inciten yanıtlar vermesine sebep olabilir. Cesaretleri hiç eksilmez; istediklerini alıncaya kadar her türlü savaşa girerler. Çocuk büyütmenin çok da sıcak baktıkları bir kavram olduğu söylenemezse de, çocuk sahibi olmaları durumunda sorumluluk duyguları ön plana çıkar ve çocuğunun her ihtiyacını karşılamaya çalışan birer anne haline gelirler.

  Akrep Burcu Erkeği

  Akrep burcu erkekleri sert dış görünümleri ve kırılgan iç dünyaları ile bilinir. Kimseye kolay kolay güvenmezler. Eleştirmek en çok sevdikleri işlerden biri olsa da, eleştirilmekten de bir o kadar nefret edebilirler. Ya maddiyata, ya da maneviyata önem veren bir yapı sergilerler ama diğer her konuda olduğu gibi orta noktayı bir türlü bulamazlar. Son derece dürüsttürler ama bu konuda da uca kayıp ağızlarına geleni söylemeye başlarlar. İyi analiz ederler ve kişilikleri tanımlama konusunda uzmandırlar. İnsanların söyledikleri bir kulaklarından girip diğerinden çıkar çünkü sadece kendi gördüklerine ve yorumladıklarına inanırlar. Fedakarlık yapmaya değecek insanlardan hiçbir şey esirgemezler. İçlerindekileri sözlerle anlatmaz, hissettirler. Bu titreşimleri alamayan insanları sığ bulup ilişkiye girmezler. Eşlerini oldukça sahiplenirler. Eşlerinin başarılarıyla da onlardan daha fazla övünürler. Çocuklarının düzgün insanlar olmalarını isterler ve bu yüzden de katı bir disiplin uygulayabilirler. Arkada bırakacakları eserleri olduklarını düşündükleri çocuklarına son derece bağlı ve sevgi dolu olsalar da, bunu pek gösteremeyebilirler.
    9. Cevap: Burçların Genel Özellikleri

  GENEL YAY BURCU ÖZELLİKLERİ

  22 KASIM - 21 ARALIK

  Yay burçları optimist, girişken, yenilik arayan ve vasat olandan kaçınan insanlar olarak bilinirler. En belirgin özelliklerinden biri, sürekli kendilerini geliştirmeye niyetli olmalarıdır. Geldikleri noktayı bir türlü yeterli bulamama gibi kötü bir huyları olabileceğinden, sürekli bir bilgi arayışı içine girebilir, insan zihninin alabileceğinden fazlasını öğrenmeye çalışabilirler. Kendilerine bir ideal belirlerler ve amaçları doğrultusunda hareket ederlerken iyi karakter ve iyi ahlak gibi kavramları hep göz önünde bulundururlar. Ataklıklarından ve cesaretlerinden kaynaklanan macera güdüsü ve coşkularının doğal bir sonucu olan sürekli aktif olma isteği, en temel özelliklerindendir. İlişkilerini, iyi anlaşmaktan daha çok, gelişme konusunda faydalanma esasına dayandırmaya meyillidirler. Bu yüzden, kendilerini geliştireceklerine inandıkları insanlar tarafından kolayca kandırılabilir veya sömürülebilirler. Gerekirse övgülerde bulunmaktan çekinmedikleri gibi, hak eden insanları da yerin dibine sokmaktan kaçınmazlar. Duygusal yapıları, estetik ve sanatsal olan herşeye çekilmelerini sağlar ve rahat edebilecekleri, konforlu mekanlarda bulunma isteklerini bir dürtü haline getirir. Erken evlenebilirler ama yalnızlık korkularını iyice bastırmak için evlenecekleri kişiyi alelacele seçip de sonradan mutsuz olmaları az görülen bir durum değildir. Yine de eşlerine duygusal olarak bağlanır, evliliğin her alanında bu duygusal tutumlarını sürdürürler. Çoğu insanın üzerinde kafa yormaktan hoşlanmadığı ölüm ve sonrası gibi konular onlara, herhangi bir pozitif bilim dalına göre daha ilgi çekici gelebilir. Fazla sabır gösteremezler. Bu yüzden de detaylarla uğraşılmasını gerektiren işlerden, kendilerini geliştireceğine ikna olmadıkları sürece kaçınırlar. İnsanları bir araya getirme veya bir topluluğu organize etme yetenekleri, herhangi bir burca oranla çok daha fazladır. Tamamen sorunlarla çevrelenseler de, bu durumdan bile ciddi avantajlar sağladıklarına inanırlar. Yüksek bir amaç veya hak edilecek iyi bir karşılık için çabalamaktan vazgeçmezler.

  Yay Burcu Kadınları

  Yay burcu kadınlarının, duyarlılıklarından kaynaklanan kırılgan yapıları vardır. Dışarıdan son derece çekici, zeki ve bilgiç görünürler. En önemli özellikleri merhametli ve sevecen olmalıdır; kin tutmanın veya hesaplaşmanın ne olduğunu pek de bilmezler. Coşkuları nedeniyle aynı anda birden fazla şey ile uğraşsalar da, hepsini tamamlayacak zihinsel güce de sahiptirler. En büyük sorunları kolay sıkılmalarıdır ki, bunun önüne geçebildiklerinde herhangi bir konuyu tüm detayları ile rahatça kavrayabilirler. Gerginlikten kaçarlar. Rahatlık, eğlence ve seyahate meraklıdırlar. Dostlarına çok önem verir, onlar tarafından da beğenilecek davranış tarzları içinde olurlar. Yine de bunu beğenilmek için yaptıkları söylenemez; içlerinden gelen hareket şekli, zaten çevrelerinde sevilmelerini sağlar. Kendilerine iltifat edilmesine bayılırlar. Maddi güç isterler ama sahip oldukları değerleri amaç olarak değil, araç olarak nitelendirirler. Özgürlüklerine düşkün olduklarından evlilikten kaçabilirler ama kendilerini kısıtlamayacağına inandıkları bir eş ile evlenebilirler. Bu insan ile ilk önce yakın arkadaş olmaya çalışırlar. Aynı yaklaşımı çocuklarına da gösterirler. Sadakatsizlik etmeleri pek olası değildir. Yine de savurganlık yaptıkları için, eşlerine bir başka açıdan sorun yaratabilirler.

  Yay Burcu Erkekleri

  Yay burcu erkekleri öğrenmeye istekli ve sıcakkanlı olurlar. Hareketsizlik ve konuşamamak yüzünden oldukça sıkılırlar. Kapalı ve küçük mekanlara da girmemeye çalışırlar. Temiz hava, ferah mekanlar, fiziksel aktiviteye ve fikir alışverişlerine imkan verecek ortamlar onları mıknatıs gibi çeker. Açık sözlü ve cömert olsalar da, bunların sınırlarını bilmediklerinden kolayca aşırıya kaçabilirler. Evliliğin kendilerini kısıtlayacağına dair sabit bir fikirleri olduğundan bağlılıklardan kaçarlar. Diğer taraftan, aşık olduklarında da bağlanırlar. Eşlerinde aradıkları özellikler sadece fiziksel olmakla kalmaz. Bayanların zihniyetlerine ve entelektüelliklerine de önem verirler. Evliliklerinin huzurlu bir şekilde sürmesi için ne gerekiyorsa yaparlar. Çocuklarına önem veren birer baba olurlar.
    10. Cevap: Burçların Genel Özellikleri

  GENEL OĞLAK BURCU ÖZELLİKLERİ

  22 ARALIK - 19 OCAK

  Oğlak burcunun güvenilirliği, onu diğer burçlardan ayıran en önemli özelliğidir. Mantık, doğru yargı ve oto kontrol ile tanımlanabilecek olan Oğlaklar, suni olan hiçbir şeyi sevmez ve benimsemezler. İçtenliği ve gerçekliği, alıştıkları geleneksel olan kavramlarda bulduklarından, yeni olguları görmezden gelmeye eğilim gösterebilirler. Sadece ihtiyaç duydukları kadarına sahip olmayı isteyen, fazlalığı önemsemeyen bir maddiyat duyguları vardır. Kısa yoldan zengin olma yollarına da, bu duygunun yanında güvensizlik de duymaları yüzünden pek sıcak bakmazlar. Bunalıma girmeye meyillidirler ve insanlarla ilişkiye girmekte zorlanırlar. Bunlar, çoğunlukla katılıklarından ve tolerans eksikliklerinden kaynaklanır. Sosyal ortamlarda kendilerini arka planda tutar ve insanları fazla kendilerine yaklaştırmazlar. Küçük düşmekten çekinmelerine ve incinmekten fobi kadar etkili bir korku duymalarına neden olan düşünce yapılarına sahiptirler. Ailelerine sıkı sıkıya bağlanırlar ve ailevi sorumluluklarından kaçmayı akıllarından bile geçirmezler. Soğuk ve sağlam görüntülerini, içtenlik ve sıcaklık bulmak için çırpınıp durduklarını gizlemek için kullanırlar. Duyarlılıklarının bilincindedirler; bu yüzden dış dünyayla aralarında her zaman belli bir mesafe olmasına dikkat ederler. Duygularını açığa vurmamalarını emreden bir zihne sahiptirler. Yine de, kendilerine karşı çıkılmasına tahammül edemediklerinden, öfke krizlerine girebilirler. Sadece saldırıya uğradıklarında saldırır, diğer durumlarda tartışmaktan öteye geçmez, kimsenin arkasından iş çevirmezler. Kendilerini makineye dönüştürüp sürekli işleri ile uğraşmaları olmayacak şey değildir. Cesaretlendirilen ve övülen bir Oğlak, çoğu insanın aksine, şımarmak yerine çok daha yüksek performans göstermeye başlar. Çalışkan olduklarından; aldıkları övgüler, sahip oldukları yeteneklerine güvenmelerini ve sonuna kadar kullanmalarını mümkün kılar.

  Oğlak Burcu Kadınları

  Oğlak burcu kadınları, entelektüel gelişime son derece önem verirler. Dürüst, hırslı ve güçlüdürler ama karamsarlık yüzünden kendi kendilerini engellerler. Oğlak burcunun muhafazakar, geleneğe bağlı yapısını güçlü bir şekilde ortaya koyarlar. Son derece gerçekçidirler ama bazen sınırları aşıp yersiz şüpheler içinde de kalırlar. Bu şüpheler maddi alana yansırsa, zaten tutumlu olan Oğlak kadınları, son derece cimri insanlar haline gelebilirler. Mantıklarını doğru şekilde çalıştırabildiklerinde, çok kısa süre içinde son derece isabetli kararlar verirler. İşlerine düşkün ve başarı konusunda iddialıdırlar. Ulaşmak istedikleri hedefe ilerlerken pek fazla mola vermezler. Nezaket, dürüstlük ve bilgi sahibi olmak kendileri için çok önemli olduğundan, evlenecekleri kişinin de bu özellikleri taşımasını isterler. Sadık birer eş olurlar ama sert ve muhafazakar yapıları yüzünden sahiplenici ve baskın bir karakter haline de gelirler.

  Oğlak Burcu Erkekleri

  Oğlak burcu erkekleri, hırslı ve çalışmaktan büyük haz duyan yapıya sahiptir. Parayı sever ve para kazanmayı iyi başarırlar. Kazandıklarını da hemen saçmak yerine bir kenarda biriktirmeyi tercih ederler. Kurallarına bağlıdırlar ve katı bir disiplin uygularlar. Düzen ve sistem kurmak için çok çaba harcarlar çünkü düzensizlikte, kuraldışı eylemlerle rahat edemezler. Soğukkanlı görünür, içten içe yargılar ve duygularını fazla açığa vurmazlar. Evlendikleri insanlar tarafından kukla gibi oynatılmaktan, yönlendirilmekten, kısıtlanmaktan ve engellenmekten hiç hoşlanmadıkları için, gerekirse boşanmaktan çekinmezler. Karakterli, hem fiziksel, hem de ruhsal açıdan güzel buldukları kadınlara ilgi gösterirler. Ara sıra kıskanç davranışlar içine girseler de, sadakatleri ile durumu telafi edebilirler. İdeal bir koca ve baba olurlar; zaten ilişkilerinin uzun ömürlü olmasını sağlayacak yaklaşımları benimsemekten de kaçınmazlar. Çocuklarına çok değer verdikleri için, onları, ellerinden gelen en iyi şekilde büyütmeye çalışırlar.
    11. Cevap: Burçların Genel Özellikleri

  GENEL KOVA BURCU ÖZELLİKLERİ

  20 OCAK - 18 ŞUBAT

  Kova burçları, matematiğe yatkın zekaları ve bilgi birikimleri ile ünlüdürler. Enerjileri sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinseldir. Bu yüzden de ne yerlerinde, ne de fikirlerinde sabit kalamamak gibi sorunlar yaşarlar. Muhafazakarlığa şiddetle karşı çıkar ve geleneksel olanı yıkmak için çaba sarf ederler. Aşırılığa kaçabilir, sırf geleneksel düşüncelere sahip olan insanları şok ederek eğlenmek için uçarı konuşmalar yapabilir, inanmadıkları fikirleri savunur gibi gözükebilirler. Yine de var olan sistem içinde yerlerini alırlar çünkü değişimin, dışarıdan müdahalelerle gerçekleştirilemeyeceğini, özün dönüştürülmesi gerektiğini bilirler. Sürekli yenilik peşinde olan, ilerici bir akla sahiptirler. Olumsuz şartları değiştirmek ve insanları daha mutlu kılmak için çırpınsalar da, sürekli yeni fikirler üretmeleri, bir önceki fikirlerini uygulayamadan terk etmelerine sebep olur. Toplum içine karışmayı tercih eden, sosyal yönü gelişmiş kişilerdir. Sosyal ortamlarda pahalı kıyafetler, havalı yürüyüşler veya güzel görünümleri ile değil, bilgi birikimleri sayesinde dinleyici toplayarak ön plana çıkmaya meyillidirler. Bazen daldan dala atlayabilir, insanların anlayamayacağı kadar derin konulara girebilir veya kendilerini kaptırıp kimsenin bir şey söylemesini mümkün kılacak boşluklar bırakmadan sözlerine devam ederler ama akıcı konuşmalarıyla bunları telafi eder ve her zaman kendilerini çoğunluğa dinletirler. Tarafsız kalmayı başarabilirler ve geleneksel ya da yenilikçi olsun, her türlü fikrin ifade edilmesine izin verirler. Duygularını, kendilerini güçsüz veya etraflarındaki insanlardan daha bilgisiz veya herhangi bir alanda daha aşağı düzeyde gösterecek şekilde açığa vurmaktan özenle kaçınırlar. Son derece özgür olmayı isterler ama çoğu insanın aksine, aynı özgürlüğü dostlarına, eşlerine ve çocuklarına da tanırlar. Kıskançlık duygusuna sahip olsalar da, istedikleri zaman bunu dizginlemeyi başarırlar. Aşk, kendileri için belki de her şeyden sonra gelir çünkü dostluğu tüm dünya üzerine yayma planlarının uygulanmasına harcayacakları vakti alacağını düşünürler. Sahiplenici olmayan insanlara aşık olduklarında uzun ömürlü ilişkiler yaşarlar. Toplum içindeki sevgi gösterilerine açık bir hoşnutsuzlukla karşılık verebilirler. Genelde dengede dururlar ama bu dengeyi de ufak tefek olaylar yüzünden kolayca kaybedebilirler.

  Kova Burcu Kadını

  Kova burcu kadınları, burcun genel özelliği olan değişkenliği ve bu değişkenlikten etkilenmeyen kararlılığı son derece net bir şekilde ortaya koyarlar. Akıllarına hangi fikir takılırsa, onun gereğini beceriyle yaparlar. Çoğunlukla kendi fikirlerine paralel düşünceleri benimsemiş insanlar ile arkadaşlık kurmaktan zevk alırlar. Çevrelerindeki insanlar, pratik çözümleri ve hoş sohbeti sayesinde etraflarında pervane olurlar. Tembellik etmezler. Kazandıkları parayı plansızca harcamayı, beğendikleri her şeye ilk anda sahip olmayı severler. Dürüst, güvenilir ve farklılık taraftarıdırlar. Kendilerini anlayabilecek, değişkenliklerine anlayış gösterecek, kısıtlamalar getirmeyecek erkeklerle mutlu olur, derin hisleri sayesinde düşünceli eşler haline gelirler. Evlerine ve çocuklarına son derece düşkündürler.

  Kova Burcu Erkeği

  Kova burcu erkeklerinin en büyük özellikleri, çok yönlü olmalarıdır. Bu, her zaman bir avantaj olarak görülemez çünkü ne zaman neyle uğraşacakları veya nereye gidecekleri pek bilinmez. Son derece çalışkanlardır ve kendi işlerini yapıyor olduklarında verimlilikleri daha da artar. İdealizmleri nedeniyle, ellerindekilerle yetinmeyi pek beceremezler. Dürüstlükleri, güvenilirlikleri ve neşeleri ile sevilen birer arkadaş olurlar. Duygularını açığa vurmaktan özenle kaçınır, zayıf görünmekten korkarlar. Evlenecekleri eşi seçerlerken, güzellikten daha çok zeka ve karaktere önem verirler. Kendi bilgi birikimlerinin ağır gelmeyeceği, çeşitli konular üzerine uzun uzun tartışabilecekleri kadınlar dışında kimseyle mutlu bir evlilik sürdüremezler. Karşılarındaki insanları anlayabildiklerinden, onların ihtiyaç ve beklentilerinin de farkındadırlar. Sevdikleri insanları mutlu edebilmek için bu avantajlarını kullanırlar. Çocuklarına otoriter bir babadan daha çok arkadaş olarak yaklaşmaya ve onları da kendileri gibi özgür insanlar olacak şekilde yetiştirmeye meyillidirler.
    12. Cevap: Burçların Genel Özellikleri

  GENEL BALIK BURCU ÖZELLİKLERİ

  9 ŞUBAT - 20 MART

  Balıklar, zodyağın en hassas insanlarıdır. O kadar duyarlıdırlar ki, yürüyen duygu yumakları olduklarını söylemek mümkündür. Baskın olan tarafların yanında yer almaya meyillidirler çünkü sert çatışma ve gerilim onları tüketir. Bu yaklaşımları sayesinde, uyum ve taklit ustaları haline gelirler ama kendi düşüncelerini de uzun süre koruyamazlar. Esnek olmayı, çatışmamayı çabuk öğrenirler. Yine de duygusal olmaları o kadar da olumsuz değildir çünkü Balıklar'ın arkadaşlıklarına değer veren kişiler, onların anne şefkatlerinden, yumuşak başlılıklarından ve oluşturdukları ortamın huzurunun yanında canlı hayal güçlerinden de faydalanırlar. Elleri her işe yatkın olduğundan, her konuda yardımcı olabilir, sorunları giderebilirler. Tüm hassalıklarına rağmen, gerekirse arkadaşları için sonuna kadar savaşmayı da göze alabilirler. Merhametleri, ufak tefek hesaplar yüzünden kendilerini uzak tutmalarını engeller. Hayal kırıklığına uğramamak ya da kullanılıp karamsarlığa kapılmamak için istek ve arzularını bastırmaya meyillidirler. Eleştirici özelliklerini yoğun olarak dışadönük şekilde kullanan burçların aksine, neredeyse sürekli olarak kendilerini eleştirirler. Diğer taraftan, fazlasıyla gururlu veya kibirli olmaya doğru giden Balık burçları da yok değildir. Maddiyattan daha çok maneviyata önem verseler de, ince zevkleri nedeniyle son derece gösterişli, bazen lüks mekanlarda yaşarlar. Hayatları genelde dalgalanan bir grafik çizer. Bir süre cimrilik edip arkasından savurganlığa başlayabilecekleri gibi, önce çekingenlik, arkasından da ihtiyatsız bir atiklik göstermeleri doğaldır. Son derece uyumlu bir aşıkken, evlilikte her şeyi yüzlerine gözlerine bulaştırabilirler. Ayakları yere sağlam basmadığında, hayatın içinde barındırdığı tüm tehlikelere açık hale gelirler. Kurallar onları sıksa da, uymamanın sakıncalı sonuçlar doğuracağı düzenlemelere riayet ederler. Son derece sadık, hizmet etmekten zevk alan insanlardır. Birilerine faydalarının dokunduğunu bilmek, onlara en büyük tatmini sağlar.

  Balık Burcu Kadınları

  Balık burcu kadınları, burcun kırılgan özelliğini taşımalarına rağmen, o kadar da hassas olmayabilirler. Son derece hırslı, elini attığı işi bitiren, tuttuğunu koparan bayan Balıkların sayısı az değildir. Evlerini bir sığınak olarak görür ve burada huzursuzluk olmasını asla istemezler. Eğer olursa, dışarıda güçlü olmaları imkansız hale gelecek, rüzgarda savrulan yapraklar haline geleceklerdir. İnce bir zevk sahibi olurlar ve bir sanat eserini en iyi onlar değerlendirirler. Kıskançlıkları sadece sevdiklerine değil, tanımadıkları insanlara bile yansıyabilir ve herkesin üzerinde olmayı, sosyal ortamlarda parmakla gösterilmeyi arzu ederler. Hem görünümlerine önem verir, hem de iç dünyalarının derinliğini belli etmek isterler. Aşk konusunda güçlü duygulara sahiptirler ve bu yüzden oldukça sahiplenici ve kıskanç eşler olabilirler. Bunlara karşın kocalarına son derece bağlı ve gerektiğinde fedakarlıktan kaçmayan bir eş ve çocuklarıyla da son derece ilgili bir anne portresi çizerler. Sabahları, kocalarının en sevdiği kahvaltıyı hazırlarken, bir taraftan da önceki geceki davette başka hanımlarla gülüşüp durduğu için azarlayan eşler, genellikle Balık kadınları olur.

  Balık Burcu Erkekleri

  Balık burcu erkekleri, genellikle son derece uyumlu gibi gözükseler de, bu görünümün altında yatan sebep, hayal dünyasına dalıp gitmiş olmalarıdır. Başarısızlığa uğrayıp bunalıma girme korkusundan sorumluluk almaz, çevrelerinde olup bitenlerden etkilenmemek için hiçbir şeyi umursamazlar. Bu savunma mekanizmasındaki en büyük açık, kolay güvenen insanlar olmalarıdır. Aynı zamanda kolayca hayran olur, hayran oldukları da bir bayansa, hemen bir aşk ilişkisi kurmaya çalışırlar. Bu ilişkiler ise çoğunlukla evliliğe gitmez. Doğru kişiyi bulduklarında ise hiç hissetmedikleri gibi hisseder, içlerinde sakladıkları, ifade etmedikleri şeyleri hissedebilen eşleriyle mutlu olur, diğer kadınları hayatları boyunca akıllarından bile geçirmeyen sadık eşler ve düşünceli babalar haline gelirler. Sanat duyguları son derece gelişmiştir; güzellik ve estetiğe duyarlıdırlar. Pratik olmalarına ve bu sayede birçok işi kolayca halledebildiklerini görmelerine rağmen, çekingen tavırlarından bir türlü kurtulamazlar.