Bronşit

'Sağlık Rehberi' forumunda Dark tarafından 28 Eyl 2009 tarihinde açılan konu

 1. Bronşit bir alt solunum yolu enfeksiyonu olup genel anlamda bronşların inflamasyonudur (iltihaplanmasıdır) .

  Alt solunum yolu enfeksiyonları; trakeabronşiyal ağacın daha çok viruslarla oluşan, genel solunum yolu infeksiyonu ile birlikte olan inflamasyonudur

  Akut Bronşit

  Klinik özellikler : Öksürük en temel semptom olup , uzun sürebilir. Balgam olguların yarısında görülebilir, başlangıçta mukoid iken sonra pürülan hale dönüşebilir. Etkene göre ateş görülebilir. Substernal yanma olabilir. Dinlemekle ronküsler ve kaba raller duyulabilir.

  Komplike olmadıkça , altta yatan bir hastalık olmadıkça konsolidasyon ve alveolar tutulum görülmez.Sigara içenlerde semptomlar daha uzun süreli olabilir. Erişkin başlangıçlı astmanın başlamasına neden olabilir.

  Etiyoloji : Daha çok viruslar etkendir. Respiratuvar viruslardan; nezle ve coronavirus,influenza, adenovirus etken olabilir. Viruslar dışında; Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae bakterileri de bu hastalığa neden olabilir. Diğer bakterilerin rolü henüz kesinlik kazanmamıştır.

  Epidemiyoloji : Daha çok kış aylarında, diğer solunum yolu infeksiyonlarının da fazla olduğu dönemlerde görülür. Beş yaş altında daha sıktır.

  Tanı : Öksürükle birlikte seyreden akut solunum yolu infeksiyonlarında düşünülür. Öykü, fizik muayene, sigara ve toksik maddeye maruz kalma degerlendirildikten sonra , diger nedenlerin ekarte edilmesiyle tanı konur. Mycoplazma infeksiyonları, Bogmaca ve chlamydia infeksiyonları haricinde mikrobiyolojik tetkikler yardımcı değildir. Öksürügün sabit kaldığı olgularda akciğer grafisi, balgam sitolojisi, bronkoskopi önerilir.

  Ayırıcı Tanı : İnfluenza, nezle, pnömoni, astma, yabancı cisim, kronik obstrüktif akciğer hastalığı. (KOAH)

  Tedavi : Semptomatiktir. Analjezik, antiinflamatuvar, antipiretikler kullanılabilir. Hidrasyonu saglamak gerekir. Diger yandan saglıklı bir kişide viral etkenlerin çogunlukla rol oynaması nedeniyle antibiyotik tedavisi önerilmez. Ancak boğmaca, Mycoplasma pneumoniae ve Chlamydia pnömoniae infeksiyonlarında tedavi önerilir.