Boyun Tutulması Tedavisi Nasıl Yapılır

'Güncel Bilgiler' forumunda Violet tarafından 15 Nisan 2011 tarihinde açılan konu


 1. Boyun Tutulması Tedavisi hakkında bilgi


  Erişkin bir insan vücudunda 33 - 34 tane omur bulunmaktadır. Omurlar kafatasının hemen altından başlıyarak kuyruk sokumuna kadar uzanırlar ve birbirleriyle üst üste eklem yaparak omurgayı teşkil ederler.

  Vertebral kolon ( omurga ) 7 adet boyun omuru ( servikal vertebra ), 12 adet torakal vertebra ( sırt omurları ) ve 5 adet te lomber vertebradan ( bel omuru ) oluşur. Lomber vertebralardan sonra gelen omurlar birleşerek, sakrum ve kuyruk sokumu kemiklerini teşkil ederler. Vertebral kolon, sagittal düzlemde ( ön-arka dikey düzlem ) bir takım eğrilikler gösterir. Boyun ve bel bölgesinde eğrilik arkaya doğru olup lordoz durumunda , sırt ve sakral bölgede ise öne doğru olup kifoz durumunda bulunur. Bu eğrilikler omurgada stabilite ve dayanıklılığı sağlar. Omurganın diğer bölümlerinde olduğu gibi servikal bölgede de her iki omur arasında intervertebral diskler bulunmaktadır.

  Boynumuz; servikal vertebralar, bunların aralarındaki intervertebral diskler, vertebralar arasındaki eklem ve bağların dışında boyun adeleleri ile bir bütün olarak çalışır. Bu sayede servikal omurga, çok yönlü hareket imkanına sahiptir ve değişik seviyelerde, değişik hareketleri daha kolay ve daha fazla yapma özelliği taşır.

  Boyun ağrıları bel ağrıları kadar sık olmamakla birlikte her yaş grubunda önemli bir sorundur. Her üç insandan birinin yaşamında en az bir kere boyun ağrısı geçirdiği kabul edilmektedir. Çalışan insanlarda görülme sıklığı daha fazladır.

  Boyun ağrıları, servikal omurganın kötü veya yanlış kullanımından ya da bir travma sonucu zedelenmeden dolayı olabileceği için ağrıyı başlatan bölge ve oluşum iyi teşhis edilmelidir.


  Boyun ağrısı nedenleri 3 temel gruba ayrılabilir.

  Mekanik, kas - iskelet sistemi kaynaklı olanlar.
  Enflamatuvar, enfeksiyöz ( iltihabi ) ve neoplastik ( tümoral ) hastalıkların servikal bölge tutulumları.
  Servikal bölge dışındaki yapıların patolojilerinde ağrının yansıdığı durumlar.
  Kas - iskelet sistemi kaynaklı ağrı, travmayı veya alışılmamış bir bedensel aktiviteyi takip eder. Motorlu taşıt kazalarındaki hiperekstansiyon travmaları en yaygın travmatik boyun ağrısı nedenlerindendir. Spor yaralanmaları ve iş kazaları da benzer bulgulara yol açabilir. Kas - iskelet sistemi kökenli ağrılarda travma yoksa degeneratif omurga - eklem ve disk hastalıkları ( servikal spondiloz "kireçlemne", disk hernisi ) en sık ağrı kaynaklarıdır.

  Boyun Yaralanmaları

  Whiplash yaralanması da denilen araç içinde iken arkadan araç çarpması sonucu başın önce fleksiyona ( başın öne eğilmesi ), sonra da hiperekstansiyona ( başın arkaya aşırı eğilmesi ) zorlanması ile boyun bölgesinde indirekt travma oluşmasıdır. Bu durumda darbenin şiddetine göre, adeleden sinir köklerine kadar boyundaki bütün yapılar etkilenebilir. Bu tip yaralanmalara araç trafiğinin yoğun olduğu gelişmiş ülkeler ve büyük şehirlerde daha sık rastlanır. 30 -50 yaş arasında kadınlarda raslanma oranı daha fazladır. Yaralanmaların % 60 ı 1 yıl içinde % 30 u 2. yıl düzelir, % 10 unda ise kalıcı sorunlar oluşur. Whiplash yaralanmalarında baş - boyun ağrısı temel klinik belirtidir, ağrı kollara da yayılır, ayrıca kollara yayılan uyuşmalar olabilir

  Servikal Disk Hastalıkları

  Genç bireyler daha çok disk herniasyonuna ( boyun fıtığı ) eğilimli iken, yaşlı bireyler degeneratif disk hastalığına eğilimlidir. Boyun fıtıkları bel fıtıklarında olduğu gibi nücleus pulposusun anuler lifler arasından çıkarak omurilik kanalına doğru kabarıklık yapması ve sinir kökünü sıkıştırmasıdır. Hasta hareketle artan boyun ağrısı ve sıkışan sinir kökünün bulunduğu taraf kola yayılan ağrıdan şikayet eder. Ayrıca aynı taraf parmaklarda uyuşma ve reflekslerde azalma veya refleks kaybı da bulunabilir.

  Boyun Ağrıları ve Tedavisi

  AĞRILI DÖNEM TEDAVİSİ

  1-7 ila 10 gün ıstırahat ediniz.

  2-Boyuna buz uygulaması; 15 ila 20 dakika olmak üzere günde 3 ila 4 defa uygulayınız.

  3-Servikal korse kullanabilirsiniz.

  4-Ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar kullanabilirsiniz.

  5-Boyun kaslarını kuvvetlendirici egzersizler;

  Eller alına koyulur, baş öne doğru itilmeye çalışılırken, ellerle engel olunmaya çalışılır, 10'a kadar sayılır ve bırakılır. 10 defa tekrarlanır.

  Eller başın arkasına (enseye değil) koyulur ve baş arkaya doğru itilmeye çalışılırken, ellerle engel olunmaya çalışılır.10'a kadar sayılır ve bırakılır. 10 defa tekrarlanır.


  Sağ el yüzün sağ tarafına koyulur ve baş sağa doğru itilmeye çalışılırken sağ elle engel olunmaya çalışılır. 10'a kadar sayılır ve bırakılır. 10 defa tekrarlanır.

  Sol el yüzün sol tarafına koyulur ve baş sola doğru itilmeye çalışılırken sol elle engel olunmaya çalışılır. 10'a kadar sayılır ve bırakılır. 10 defa tekrarlanır.

  Sağ el başın sağ arka kısmına, sol el sol şakağa koyulur. Sağ omuzun üzerinden bakmaya gayret eder gibi elin direncine karşı baş sağa dönmeye zorlanır. 10'a kadar sayılır ve bırakılır. 10 defa tekrarlanır.

  Sol el başın sol arka kısmına, sağ el sağ şakağa koyulur. Sol omuzun üzerinden bakmaya gayret eder gibi elin direncine karşı baş sola dönmeye zorlanır. 10'a kadar sayılır ve bırakılır. 10 defa tekrarlanır.


  AĞRI AZALMAYA BAŞLAYINCA
  1-Boyuna ıslak sıcak havlu uygulaması; 15 ila 20 dakika olmak üzere günde 3 ila 4 defa uygulayınız.

  2-Boyun hareketlerini artıran ve omuz kaslarını kuvvetlendiren egzersizler.

  Başınızı yavaşca sağa döndürün ve üç saniye böyle durun, başınızı öne döndürün, dinlenin, ayni hareketi aksi yöne yapın, dinlenin. Hepsini 10 defa tekrarlayın.

  Aşırı zorlanmaya sebep olmadan, başınızı çeneniz göğsünüze değecek kadar öne eğmeye çalışın, dinlenin, başınızı yavaşca arkaya bükün, dinlenin. Hepsini 10 defa tekrarlayın.

  Başınızı yavaşca kulağınız omuzunuza değecek kadar sağa eğmeye çalışın, dinlenin, yavaşca doğrultun, aksi yöne tekrarlayın, dinlenin. Hepsini 10 defa tekrarlayın.

  Başınızı saat yönünde mümkün olduğu kadar geniş ve tam bir çember çizecek şekilde(yukarı,sola,aşağı,sağa) döndürün, aynı hareketi saatin aksi yönüne yapın, dinlenin.Hepsini 10 defa tekrarlayın.

  Egzersizleri bir seferde 10 defa yapın, 3 saat arayla tekrarlayın.

  Ağrılı dönemde ve ağrılar tamamen geçtikten sonra da boyun ağrılarının tekrarlanmaması için boyun koruma eğitimi öğrenilmelidir.