Boşanma Nedenleri Nelerdir Ve Sonuçları

'Bunları biliyormusunuz' forumunda By RiZeLi tarafından 8 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. Boşanma istatistikleri dikkate alındığında başlıca aşağıdaki nedenler sıralanabilir:

  • Ekonomik nedenler, eşin işsiz kalması.
  • Aile büyükleri ile aynı evde oturma.
  • Aile büyüklerinin veya eşinin kadını hizmet etmesi gereken bir kişi olarak görmesi.
  • Eşler arasındaki cinsel sorunlar.
  • Din, mezhep ya da kültür farkları.
  • Alkol, kumar ve şans oyunlarına düşkünlük.
  • Eşin evi terk etmesi ya da başka biriyle yaşamaya başlaması.
  • Aldatma.
  • Eşlerden birinin psikolojik sorunlarının olması.
  • Dayak ve küçük düşürücü davranış ve hareketler.
  • İşkolik bir eşe sahip olma.
  • Eşlerin kişilik yapılarının birbirine uymaması.
  • Aşırı kıskançlık.
  • Eşlerin birbirine yeteri kadar zaman ayıramaması.
  • İletişimi ve eşler arası ilişkiye etkileyen aşağıdaki durumları da ekleyebiliriz:
  • Karşıdaki kişiyi iyi dinlememe, ona kendini ifade imkânı tanımama.
  • Samimiyetten ve dürüstlükten uzaklaşma, yalan söyleme.
  • Eşine karşı aşırı müdahaleci, baskıcı ve sınırlayıcı davranma. Eşin her davranışını kontrol etmeye çalışma.
  • Çok fazla soru sorma, yersiz şüpheler ve kuruntular.
  • Kolay incinme, sık sık sitemlerde bulunma.
  • Sorulara cevap vermeme, geçiştirme, yüzeysel cevaplar verme.
  • Gerçek nedenleri bilmeden, öğrenmeden suçlamalarda ve yargılarda bulunma.
  • Her durumda, daha önceden olup geçmiş olumsuz ve üzücü olayları gündeme getirme ve hatırlatma.
  • Olayları ve eşin hatalarını abartılı bir şekilde ortaya koyma.
  • İlgisizlik, küskünlük ve uzaklaşma ile cezalandırma.
  • Surat asma, olumsuz beden dili kullanma.
  • Aile mahremiyetini bozma, aile sırlarını yabancılarla paylaşma.
  • Sık sık eşin akrabaları ve arkadaşları konusunda suçlamalarda bulunma ve olumsuz ifadeler kullanma.
  • Sorumlulukları yerine getirmekten kaçınma.
  • Karşı taraftan daha fazla fedakârlık ve tavizler bekleme.

  Alıntıdır.​
    2. Türk Medeni Kanunu uyarınca boşanma sebepleri sınırlı sayıdadır. Yani kanunda öngörülen sebepler haricinde boşanma sebebi oluşturulamamaktadır. Gösterilen bu sebepler özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
  Boşanmanın genel sebepleri aşağıdaki gibidir:
  1. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması
  2. Eşlerin Boşanma Hususunda Anlaşmaları
  3. Ortak Hayatın Kurulamaması ya da Fiili Ayrılık
  Boşanmanın özel sebepleri ise şu şekilde belirtilmiştir:
  1. Zina
  2. Hayata Kast, Pek Kötü Muamele ya da Onur kırıcı Davranış
  3. Küçük Düşürücü Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
  4. Terk
  5. Akıl Hastalığı
  Yukarıda belirtilen sebepler dışında Medeni Kanun uyarınca dayanılabilecek başkaca bir boşanma sebebi bulunmamaktadır. Boşanma davası açacak olan eş veya boşanma avukatı yukarıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak boşanma davası açbilmektedir.