Boşanma Davasında Nafaka Ne Zaman Bağlanır

'Sosyal Konular' forumunda Burcu tarafından 4 Eylül 2014 tarihinde açılan konu


  1. Türk Medeni Kanunu'na göre boşanma sonrası ekonomik olarak zor duruma düşecek olan eş şayet boşanmada kusurlu değilse geçimini devam ettirebilmek için diğer eşten mali gücü oranında nafaka isteyebilir. Bu durum Medeni kanunumuzda açıkca belirtilmiştir.

    Nafaka üç farklı biçimde verilir. Bunlar Tedbir Nafakası, Yoksulluk Nafakası ve İştirak nafakasıdır. Kadınlar için en önemli olan tedbir nafakası boşanma davasının açılmasından kararın kesinleşmesine kadar ödenir. Böylece dava boyunca mali durumu iyi olmayan eşin mağduriyeti önlenmiş olur.

    Yoksulluk nafakası ise davanın karara bağlanmasından sonra süresiz olarak ödenir. Taki nafaka alan kişi evlenir, bir işe girer ya da kendisine bir miras kalırsa nafaka kesilir.

    Son olarak iştirak nafakasından bahsetmek gerekirse bu nafaka çeşidi çocuklar için belirlenir ve diğer nafakalar ödenmese bile iştirak nafakası ödenme zorunluluğu vardır.

    Kanun nafaka davalarının boşanma davasında kararın kesinleşmesini takip eden bir yıl içerisinde açılmasını öngörür.