Borçtan Kurtulmak İçin Dualar

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Merve tarafından 18 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. Borçtan Kurtulmak İçin Hangi Dualar vardır Borçtan Kurtulmak İçin Dua

  Cevap: Borçtan Kurtulmak İçin Dualar

  Borçtan Kurtulma Duaları,Borçtan Kurtulma Duası arapça,Borçtan Kurtulma Suresi

  BORÇTAN KURTULMA DUASI

  Muaz bin Cebel Radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmektedir:

  "Bir kişinin bende bazı alacakları vardı. Ben de ondan korkarak iki gün annemde kaldım. Sonra, dışarı çıkıp Rasulullah'a (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) geldim. O, bana ; "Ya Muaz! Seni bize gelmekten geri bırakan nedir?"
  dedi. Ben de :

  "Bir adamın bende alacağı var. Ondan utandım, onunla karşılaşmak istemedim." dedim. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) : "Sana birtakım kelimeler öğreteyim ki, onları okuduğunda üzerinde dağlar kadar borç olsa, ALLAH'u Teâlâ onları öder."
  buyurdu.

  Ben de:
  "Evet ! Öğretin yâ Rasulullah(Sallallahu Aleyhi Ve Sellem)" dedim.
  "(Rasûlüm) De ki : Mülkün gerçek sahibi olan ALLAH'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik Senin elindedir. Gerçekten Sen herşeye kadirsin. Geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katarsın. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin."
  (Âl-i İmrân 26-27)
  Bu Ayet-i kerimeleri okumamı emretti. Sonra da :

  "Ey ALLAH'ım! Beni fakirlikten kurtar, benden borcumu öde, beni senin ibadetinde iken ve yolunda savaşırken al." duasını ilave etti.

  Borç Belasından Kurtulmak İçin Dua

  Ebud-Derdâdan Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Kim sabah ve akşam yedi kez şu sözleri söylerse, dünya ve ahiret işlerinden kendisine üzüntü veren şeyleri Allah giderir:
  Okunuşu:
  “Hasbiyellâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîmi.

  Manası:
  “Allah bana kâfidir; Ondan başka ilâh yoktur. Ona tevekkül ettim; O, büyük Arşın Rabbidir.

  “Allahım! Üzüntü ve kederden Sana sığınırım. Acziyetden ve tenbellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım. Borç altına düşmekten ve düşmanların üstün gelmesinden Sana sığınırım.

  Ebû Umâme der ki, ben bunu yaptım. Allah Tealâ, üzüntü ve kederimi giderdi ve borcumu benden kaldırdı.

  Borçlunun Okuyacağı Dua

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
  “Her kim, Vâkıa sûresini her gece bir defa okumayı âdet haline getirirse, ömründe fakirlik görmez.
  “Vâkıa sûresi zenginlik sûresidir. Onu okuyunuz ve kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz.
  Birgün Hz. Ebû Bekr, Resûlullah efendimize; “Yâ Resûlallah, saçlarında beyazlıklar belirdi demişti. Bunun üzerine Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
  “Saç ve sakalımı Hûd Vâkıa, Mürselât sûreleri ağarttı.
  Resûlullah efendimizin böyle buyurması, bu sûrelerde, kıyâmet hallerini, eski kavimlerin uğradığı âkıbetleri düşünmesi ve ümmeti için üzülmesi sebebiyledir.
  Abdullah bin Mesûd gözlerini açtı ve buyurdu ki: “Onlara Vâkıa sûresini bırakıyorum. Bu sûreyi okuyan aslâ fakirlik yüzü görmez.


  Borçlu Duaları
  “Allahümmekfinî bi–halâlike an harâmike ve ağninî bi–fazlıke ammen sivâk.

  Manası;


  “Allahım! Rızkı helâlinden vererek beni harama düşürme ve bana ihsanını lutfeyle. Beni Senden başkalarına muhtaç eyleme.

  “Allâhümme yâ Ganiyyü yâ hamîdü yâ mübdiü yâ muîdü yâ rahîmü yâ vedûd! Eğninî bihalâlike an harâmike bi–fazlike ammen sivâke

  Manası;

  “Ey zengin olan, bütün hamdler kendisine âid olan, ey yoktan yaratan ve tekrar iâde edecek olan, ey dostlarına çok acıyan ve çok seven Allahım! Beni helâlinle perverde eyle, harama düşürme ve fazl u kereminle Senden başkasına muhtaç eyleme.

  “Bu duâyı yetmiş kere okuyan kimsenin kısa zamanda zengin olacağı, bir kısım ulemâ ve meşayıhtan nakledilmiştir.

  Yazışmalı bir köle Hz. Ali Radyallâhu Anha gelir ve:
  “Sahibimle anlaştığım parayı ödemekten âciz kaldım, bana yardın ediniz der. Damad–ı Nebî Radıyallahu Anh ona:

  “Rasûlullah Aleyhisselâtu Vesselâmın bana öğrettiği kelimeleri sana öğreteyim. Onu okuduğun takdirde üzerinde Sebir dağı kadar borcun olsa da Allah Teâlâ onu sana ödettirir demiş ve şu duâyı öğretmiştir:
  “Allahım, yeterince helâlinden vererek beni haramından koru. Lütfunla ver, başkasına muhtaç etme.“
  “Borç yükü altında olanların bu duâyı okudukları takdirde, borçları Sebir dağı kadar da olsa, Yüce Allah ödetir.

  İbn–i Abbas Radıyallâhu Anh Efendimiz Aleyhisselâmdan naklediyor:
  “Her kim, Cuma namazından sonra, oturduğu yerden kalkmadan yüz defa:
  “Sübhânallahi vebihamdihî sübhânallâhilazîm vebihamdihî estağfirullah, Yâni:
  “Kim Allahı tesbih eder, hamd eder ve Ondan mağfiret dilerim derse, Allah Teâlâ onun yüzbin günahını, ana babasının da yirmi dörtbin günahını bağışlar.
  İbn–i Hibban da Cumadan sonra yüz kere yukarıdaki tesbihi yapanı Allah Teâlânın zengin edeceğini nakletmiştir.