Borca İtiraz Dilekçesi

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Wish tarafından 29 Kas 2010 tarihinde açılan konu

 1. Borca itiraz Dilekçesi
  İcraya İtiraz Dilekçesi
  ilamsız takip itiraz dilekçesi


  İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

  Dosya No

  /

  İTİRAZ EDEN(BORÇLU) :

  ADI SOYADI :

  VEKİLİ :

  ALACAKLI :

  VEKİLİ :

  ALACAK TUTARI : TL

  KONU : Müvekkilime //... tarihinde tebliğ edilen ilamsız

  takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.

  İTİRAZ NEDENLERİ :

  1-Alacaklının icra takibine konu ettiği ve dosyaya ibraz ettiği sevk irsaliyesi ve faturaya müvekkil tarafından atıldığı iddia olunan imza, müvekkilin şahsına ait değildir. İmza inkarında bulunuyoruz.

  2-Ayrıca alacaklı ile herhangi bir ticari ilişkisi bulunmayan müvekkilin böyle bir borcu da bulunmamaktadır. Borca da itiraz ediyoruz.

  3-Hiçbir şekilde borcu kabul etmemek kaydıyla esasen takibe alınan alacak Borçlar Kanunu gereğince süre yönünden de zamanaşımına uğramıştır. Takip de bu nedenle geçersizdir.

  SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız sebeplerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin durdurulmasını, takip giderleriyle ücreti vekaletin alacaklıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. //  İtiraz Eden Borçlu Vekili

  Av.​