Bölgelerin özellikleri kısaca

'Dini Bilgiler' forumunda Wish tarafından 16 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Coğrafi Bölgelerin Özellikleri Kısa Özet

  Marmara Bölgesinin Özellikleri

  Marmara denizinin etrafında yer almakta olan ve denizin etkisinin ulaştığı yörelerin benzer özellikler göstermesi


  Yükselikli az olan ova ve yaylaların geniş bir yer kaplaması


  Karadeniz ve akdeniz iklimi arasında geçiş özelliği olması


  Ülkenin en gelişmiş sanayi kuruluşlarının bu bölgede olması


  Bölgede sanayinin ticaretin ve ulaşımın gelişmiş olması


  Diğer özelliği ise çok fazla göl bulunması

  Ege Bölgesinin Özellikleri
  Dağların kıyıya dik uzanması

  Dağların arasında çöküntü ovaların yer alması

  Ilıman olan akdeniz ikliminin iç bölgeleri doğru gitmesi

  Kıyılarının çok girintili çıkıntılı olması

  Önemli ihracat limanın olması

  Nüfusun özellikle kıyı bölgelere doğru yoğunlasması

  Akdeniz Bölgesinin Özellikleri
  Batı ve Orta Toros Dağları’nın kıyıya paralel uzanması ve bir set gibi kıyının hemen ardında yükselmesi

  Dağların hemen yükselmesi nedeniyle kıyı ovalarının genellikle dar olması (Çukurova hariç)

  Bütün bölgede tipik Akdeniz ikliminin görülmesi

  Bütün bölgede tipik Akdeniz bitki örtüsünün görülmesi

  Kıyıların çok girintili çıkıntılı olmaması

  Türkiye’nin en büyük ovası olan Çukurova’nın bu bölgede bulunması

  Nüfusun kıyı kesiminde ve tarım-sanayinin geliştiği kent merkezlerinde yoğunlaşması


  İç Anadolu Bölgesinin Özellikleri
  Bu bölgenin hemen hemen tamanının ova ve yayla üzerine kurulması

  Bu ovalar ve yaylarlar dağla çevrilidir.

  Bütün bölgede tahıl üretimi olması

  Tipik kara iklimi görülmesi

  Türkiye’nin başkenti Ankaranın bu bölgede olması

  Bölgede fazla göl bulunmaması

  Karadeniz Bölgesinin Özellikleri
  Kuzey anadolu dağlarının kıyıya paralel uzanıyor olması

  Kıyının hemen ardından yükselen dağlar nedeniyle geniş ova ve yaylaların bulunmaması

  Karadeniz kıyılarının girintili çıkıntılı olmaması

  Bütün bölgede yağışlı Karadeniz ikliminin görülmesi

  Bütün bölgede gür ormanların bulunması

  Bölgede çay ve fındık gibi yalnızca bu yöreye özgü bitkilerin yetişebilmesi

  Nüfusun kıyıyı takip eden otoyol boyunca yoğunlaşması

  Bölgede balıkçılığın yaygın olarak yapılması


  Doğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri
  Doğu anadolu bölgesinin ortalama yükseliği fazladır.

  Bölge deniz etkisinden uzaktır.

  Doğu anadolu bölgesi çok dağlıktır. Türkiye’deki en çok volkanik dağ ve en yüksek dağlar bu bölgededir.

  Bölgedeki dağlar arasında ova ve yaylalar yer almaktadır.

  Bütün bölgede karasal iklim hakimdir

  Bölgede nüfus azdır ve yerleşim seyrektir.

  Bölgede en önemli ekonomik faaliyetin hayvancılık olması; sanayi ve turizmin gelişmemiş olması;

  Bölgede bulunan çok sayıda baraj sayesinde enerji üretiminin yoğun olması

  Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri
  Buharlaşmanın çok olması nedeniyle bölgenin çok sıcak ve kurak olması;

  Güneydoğu Toroslar’ın güneyinde ova ve yaylaların geniş bir alan kaplaması;

  Bölgenin orta kesiminde sönmüş bir volkan olan Karacadağ’ın; doğu kesiminde ise Mardin Dağları’nın yer alması.

  Batı kesiminde Akdeniz ikliminin görülmesi;

  Bölgenin hakim bitki örtüsünün bozkır olması;

  Bölgede nüfusun az ve yerleşmenin seyrek olması;

  Bölgede en önemli ekonomik faaliyetin hayvancılık ile sınırlı olması