bölgeler ve halk oyunları

'Ders notları' forumunda EyLüL tarafından 14 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. bölgeler ve halk oyunları

  Halk danslarının kümelendirilmesinde bir yol olarak bölgesel dağılış ele alınabilir.
  Çünkü Anadolu'da kimi dans dalları bölgelere de adını vermektedir. Örneğin Ege, Batı Anadolu Zeybek Bölgesi; Orta ve Güney Anadolu Halay Bölgesi; Doğu Karadeniz Horon Bölgesi; Doğu Anadolu Bar Bölgesi; Trakya Hora Bölgesi adını almaktadır.

  Bu koşula bağlı kalarak halk danslarının bölgesel tür özelliğine göre dağılımını kümelendirebiliriz:

  ZEYBEK : Zeybek oyunları tek kişi tarafından oynandığı gibi teklerden oluşan bir daire halinde de oynanmaktadır. Zeybek oyunları, toplu olarak oynandığı zaman oyuncuların birbirlerine tutunmadan oynadıkları salma oyunlardır.Bu oyun türüne Ege Bölgesinde rastlanır Aydın, İzmir , Muğla, Denizli, Bilecik, Eskişehir , Kütahya,Çanakkale, Kastamonu, Uşak, Manisa, Balıkesir , Burdur ...

  HALAY : Toplu, düz dizi biçiminde ve oyuncuların birbirine tutunarak oynadığı oyun türüdür.Doğu,güneydoğu ve Orta Anadoluda davul zurna eşliğinde oynanır.Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş,Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Sivas, Mardin, Muş, Yozgat,Çorum, Adana, Ankara, Siirt, Hatay, Tokat, Şanlıurfa...

  HORON : Oyuncuların dizi biçiminde birbirine tutunarak oynadığı oyunlardır. Doğa yapısının sert ve dağlık oluşu, denizinin ve havasının kararsızlığı horon oyunlarında göze çarpar Doğu Karadeniz kıyılarında kemençe veya davul eşliğinde icra edilir Trabzon, Samsun, Artvin, Ordu, Rize...

  BAR : Toplu olarak ve genellikle düz dizi ya da yarım ay biçiminde, oyuncuların birbirlerine tutunarak oynadıkları disiplinli grup oyunlarına bar denir.Genellikle Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde icra edilen bir oyun türüdür. Erzurum, Kars, Ağrı, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan...

  HORA : Bu oyun Bar ve Halaylar gibi el ele ya da kol kola tutuşularak disiplinli bir biçimde ve dizi halinde oynanmaktadır. Genellikle Trakyada, kısmen de Marmaranın doğu ve güneyinde görülen bir oyun türüdür.Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale...

  KARŞILAMA : Karşılama iki kişinin karşılıklı durarak oynadıkları bir oyun biçimidir. Çiftlerin karşılıklı olarak toplanmalarıyla bir grup halinde de oynanmaktadır. Kız ve erkek karşılıklı çiftlerin karşılıklı iki sıra halinde dizilmesiyle bir grup oyunu biçiminde de sürdürülmektedir. Karşılamalar salma oyunlardır. Oyuncular birbirlerine tutunmazlar. Bazı karşılamalarda bütün oyuncuların ellerinde birer mendil bulunur.Genellikle Trakyada, kısmen de Marmaranın doğu ve güneyinde görülen bir oyun türüdür.Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İzmit, Adapazarı, Çanakkale,Bursa, Bilecik...

  KAŞIK : Ellerinde ritim aracı olarak tahta kaşıklar bulundururlar.Güney Anadolunun Akdenize uzanan kesimleri genellikle kaşıklı oyunlar bölgesi olarak gösterilir.Eskişehir , Afyon, Kütahya, Bilecik, Kırşehir , Konya, Mersin,Antalya, Bolu, Bursa...

  BENGİ : Marmara Bölgesinin güneyinde genellikle Balıkesir dolaylarında görülen bir oyun türüdür.Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale...

  MENGİ: Ege bölgesi ve Akdeniz Bölgesinin bazı illerinde bu oyun türüne rastlamak mümkündür.

  TEKE ZORTLATMASI: Bu tür de yine Türkiyenin batı ve güney bölgelerinde oynanır.Burdur, Antalya, Isparta, Alanya v.b

  SEMAH: Genellikle Türk-Alevi topluluklarının özel ayin ve toplantılarında kendi aralarında yaptıkları törenlerle ilgili oyunlardır.Türkiyenin hemen hemen her yerinde semahlara rastlamak mümkündür.

  Halk danslarının kümelendirilmesinde izlenebilecek bir yol da konularına göre ayırımlamadır.

  Bu kümelendirme değişik biçimlerde yapılabilir: Örneğin bir ayırım dansçıların sayı ve cinsiyetine göre yapılandır:

  Tek kişilik kadın dansları

  Estireyim mi (Bolu), Yoğurt (Eskişehir)...;


  Tek kişilik erkek dansları

  Zeybek (Aydın), Misket (Ankara)...;


  İki kişilik kadın dansları

  Ördek (Bolu), Mandalar (Kırklareli)...;


  İki kişilik erkek dansları

  Hançer Barı (Erzurum), Kırka Zeybeği (Eskişehir)...;


  Toplu kadın dansları

  Güvercin (Erzurum), Çömüdüm (Kütahya)...;


  Toplu erkek dansları Coşkun Çoruh (Artvin), Koçaklama (Ağrı)...;

  Kadın-erkek karışık danslar

  Delilo (Elazığ), Dokuzlu (Gaziantep)...

  Bir başka ayırım da dansın eşliğinin türkülü

  Bağ Belleme (Afyon), Çalgılı Bengi (Balıkesir)
  ya da suskun

  Kılıç Kalkan (Bursa) oluşuna dayanmaktadır.

  Bir başka ayrımlama biçimi de dans adlarının anlamlarından kaynaklanır:

  Yer adı taşıyan danslar

  Sivas Halayı (Sivas), Tavas Zeybeği (Denizli)...;

  renk adı belirten danslar

  Sarı Zeybek (Antalya), Yeşilim (Konya)...;


  sayı adı taşıyan danslar

  Beş Ayak (Malatya), On dört (Artvin)...;


  iş, meslek adı belirtilen danslar

  Kasap (Edime), Yağcılar (İzmir), Ormancı (Kastamonu)...  Anadolu halk danslarının büyük bir bölümü taklitli, dramatik yapılı danslardır.Bu nitelikli danslar doğa olaylarını, günlük yaşamı, kadın erkek ilişkilerini, vuruşmaları, hayvanları taklide dayanır.

  Örneğin hayvan yansıma danslardan

  Tavuk Ban (Erzurum) tavuğun hareketlerini; Ceylani (Kars) ceylanın yürüyüşünü; Serçe Oyunu (Gaziantep), serçe sıçramalarını taklit eder. Aynı biçimde Horoz Oyunu (Yozgat), Kurt Kuzu (Diyarbakır), Ördek (Bolu), Keklik (İçel), Ayı Oyunu (Bitlis), Kartal Oyunu (Bingöl) da hayvan taklitlerini konu edinir.

  İş ve günlük yaşamı taklit eden danslardan

  Tesi (Artvin) yün eğirmeyi


  Köy Halayı (Sivas) günlük yaşamın değişik görüntülerini; Türkmen Kızı (İçel)

  hamur yoğurma, ekmek yapma, yün eğirme hareketlerini taklit eder. Madımak (Sivas), Yayılı Halayı (Yozgat), Kirman (Kayseri), İş Halay'ı (Sivas)... aynı küme içinde değerlendirilebilecek danslardır.

  Kadın-erkek ilişkilerinin hareketlerle taklidine dayanan danslardan Sarı Zeybek (Sivas) ve Bıçak (Elazığ) erkeğin kadına dil dökmesine ve sonunda beraberliklerini anlatır.


  Aynı kümede Tekerleme, Kıskanç (Kars), Hürünü (Çorum), Sürdüm (Ankara),

  Sudan Geçirme (Kütahya) dansları da sayılabilir.


  Çarpışma ya da savaşı konu alan danslar arasında Hançer Barı (Erzurum), Bıçak Horonu (Trabzon) saldırma, vuruşma ve savunma taklitlerine dayanır. Çandırlı Tüfek Oyunu (Giresun) dansçıların tüfeklerle belli bir noktaya ateş etme hareketlerine dayanır.Kılıç ve Kalkan Oyunu (Bursa) dansçıların kılıç ve kalkan seslerine uyarak oynadıkları bır oyundur.

  Ayrıca yine bu küme içinde fakat silahsız çarpışmayı anlatan taklitli danslar da vardır.

  Örneğin Sin Sin (Adıyaman), Çepik (Bingöl, Diyarbakır), Harkuşta (Bitlis)...
   


Similar Threads: bölgeler halk
Forum Başlık Tarih
Ders notları Bölgelere Göre Halk oyunları haritası 15 Şubat 2011
Ders notları TÜrkİyenİn ovalari ve bulunduklari bÖlgeler 8 Aralık 2012
Ders notları ülkemizde hangi iklimler hangi bölgelerde görülür ? 28 Aralık 2010
Ders notları bölgelerin nüfus yoğunluğu olma sebepleri 22 Aralık 2010
Ders notları halı dokumacılığı yurdumuzun daha çok hangi bölgelerinde yapılıyor 22 Aralık 2010