Boğdan seferi kısa bilgi

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 24 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. Boğdan seferi kısa bilgi


  Boğdan Seferi
  Süleyman, 8. Seferi’ni Kara Boğdan yani Moldovya üzerine yaptı.Kanuni, Macaristan seferi sırasında Voyvoda Petro Rares’e bir berat göndererek, burayı onun idaresine bırakmıştı. voyvodalık, her yıl Osmanlı Devleti ‘ne 4000 duka altın, 40 kısrak ve 20 tay göndermekle yükümlü tutulmuştu. Bunun içindir ki Voyvoda Petro Rares, Viyana seferi esnasında orduya elçisini göndererek sadakatini teyid ile bu seferinden de vergisi olan 4000 duka altın ile 40 kısrak ve 20 taydan ibaret olan vergisini bizzat takdim etmişti. Petro Rares, daha sonra gizlice Osmanlı Devleti ‘nin aleyhine çalışmaya başlamıştı. Osmanlı Devleti ‘nin o taraflardaki mutemede adamı olup Osmanlılar’a bağlı bir hükümet kurmak üzere Erdel’e gönderilmiş bulunan Venedikli Gritti’yi de öldürtmüştü.

  Kanuni 1538 Mayıs’ında Boğdan üzerine yürümeyi kararlaştırır. Ancak bu kararını gizli tutar. Barbaros’un donanma ile denize açıldığı (7 Temmuz) ertesi günü İstanbul’dan hareket eden Osmanlı ordusu, Edirne’ye ulaşıp oradan hareket ettiği zaman Süleyman “Seferimiz Boğdan üzerinedir” diyecektir. Ordu, Sultançayırı denen mevkide iken Rares’ten gelen bir elçi, emre itaat edileceğini bildirmiş, ancak alınan haberlerden Rares’in samimi olmadığı anlaşılmış oldugundan sefere devam edilmiştir. Osmanlı ordusunun harekâtı karsisinda Rares, Transilvanya içlerine doğru kaçmaktan başka bir çare bulamamıştı.

  Osmanlı ordusu ise Yas şehrini yakıp yıktığı gibi l6 Eylül l538’de Voyvodanın merkezi olan Suceva şehrini de alır. Bu şehrin müstahkem bir kalesi olmasına rağmen şehir halkı, mukavemet edemeyeceğini anladığından, kale anahtarlarını getirip Osmanlı kuvvetlerine teslim eder. Bunun üzerine Kanunî, şehirde umumi af ilan ederek beylerin kendi aralarından bir voyvoda seçmelerini ister. Seçilen voyvoda ise Petro Rares’in kardeşi Stefan Lacusta’dir. Kanunî, bu yeni voyvodaya bir de berat verir.

  Bu seferin sonunda Osmanlılar, Prut ile Dinester nehirleri arasında kalan yerleri ellerine geçirmişlerdi. Elde edilen bu yerler, bir sancak haline getirilmişti.Bundan başka yıktırılan Kili kalesi yeniden inşa edilmiş, Akkerman ise müstahkem bir hâle getirilmişti. Yine bu esnada Bender şehri de ele geçirilmişti. Boğdan meselesinin hallinden sonra Osmanlı ordusu geri dönmüş, sefere katilmiş bulunan Kırım Hanı I. Sahip Giray’a da geri dönme izni verilmişti.

  Osmanlı ordusunun dönüsünden sonra, beylerin seçtiği ve Kanunî’nin göreve getirdiği yeni voyvoda ile yeni idareciler, vaziyete hâkim olamazlar. Bunun üzerine Sultan Süleyman, Rares’i İstanbul’a davet ederek ikinci defa voyvodalığı ona verir.Boğdan Seferi Süleyman’ın en kısa süren seferlerinden birisidir.