Böbrek Hastalıkları Nelerdir

'Sağlıklı Yaşam' forumunda Sitem tarafından 4 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. Böbrek Hastalıklarının isimleri
  Böbrek Hastalıkları hakkında bilgi
  Böbrek Hastalıkları Nelerdir

  Böbrek Hastalıkları

  Böbrek hastalıklarının başlıcaları

  * Akut veya kronik böbrek iltihabı olarak bilinen Nefritler
  * Taş hastalıkları
  * Ailesel kistik hastalık
  * İdrar yolları iltihapları
  * Tümörleri
  * İdrar yollarının daralması veya tıkanması (Prostat büyümesi)
  * Kalıtımsal bazı böbrek hastalıkları
  * Damarsal böbrek hastalıkları
  * Gebelik zehirlenmesi
  * Romatizmal hastalıklar sonucu oluşan böbrek hastalıkları
  * Viral Hepatit (B,C)ve diğer enfeksiyonlara bağlı oluşan böbrek hastalıkları
  * Hipertansiyon ve Diabet (Şeker) Hastalığı gibi sistemik hastalıklara bağlı böbrek hastalıkları
  * İlaçlara bağlı oluşan böbrek hastalıkları şeklinde sıralanabilir.

  Doğuştan bozukluklar:

  * Böbreklerin oluşmaması,
  * Az gelişmişlik (hipoplazi),
  * Yer dışında böbrekler,
  * At nalı böbrekleri olarak bilinir.

  Kistli böbrek hastalıkları

  * Bozuk gelişmiş kıstli böbrek,
  * Çokkistli (polikistik) böbrek hastalığı (otozomal baskın ve çekinik olarak bilinen iki türü bulunmaktadır),
  * Öz bölge kistik hastalıkları (öz bölge süngerimsi böbreği ve nefroftizi),
  * Edinilmiş (diyalizle ilgili) böbrek kistleri,
  * Yumakçık kaynaklı kistik hastalığı,
  * Özekdoku dışı böbrek kistleri (havuzcuk-çanak kıstleri).

  Kalıtsal düzensizlikler

  * Alport sendromu,
  * İnce bazal zar hastalığı,
  * Fabry hastalığı.

  Borucuklardan kaynaklanan hastalıklar:

  * İveğen borucuk doku ölümü (akut tubüler nekroz),
  * Tubülointerstisyel nefrit (borucuk-dokuaralığı yangısı anlamına gelmektedir; bu genel bir durumdur, ve birçok nedenden kaynaklanabilir):
  * Piyelonefrit ve idrar yolları bulaşımı,
  * İveğen piyelonefrit,
  * Süreğen piyelonefrit ve geriakış,

  İlaçlar ve ağılardan kaynaklanan tubülointerstisyel nefrit

  * Ağrıkesici nefropati,
  * Ürik asit nefropatisi,
  * Hiperkalsemi (yüksek kalsiyum düzeyi), ve nefrokalsinoz (böbreğin kireçlenmesi),
  * Çoklu miyelom (plazma gözelerinin kemik iliğinde çoğalmalarıyle oluşan ur),

  Damarlardan kaynaklanan hastalıklar

  * İyicil nefroskleroz (böbreksertliği anlamına gelmektedir; böbrek damarcıklarında ve küçük damarlarda oluşan sertlikten kaynaklanır,
  * Kötücül yüksek tansiyon ve hızlanmış nefroskleroz,

  Böbrek atar damarı darlığı
  - Damar sertliği (yaşlı hastalarda),
  - Fibromüsküler displazi (bağ ve kas dokularının özellikle böbrek atar damarında bozuk gelişerek bu damarın darlığına neden olması, genç hastalarda daha çok rastlanır),

  Pıhtılı mikroanjiopati (küçük damar hastalığı anlamına gelmektedir, ve bir çok nedeni olabilir)
  - Alışılmış çocukluk HÜS (hemolitik üremik sendrom: kanlı ishalle tanınan, bağırsakta özel bir ağı (shigatoksin) üreten bulaşımın kana karışıp böbrek damarcıklarına zarar vermesi ve gelişen iveğen böbrek yetmezliği,
  - Yetişkin HÜS (birçok nedeni olup, çoğunlukla kemoterapiden kaynaklanır),
  -Kalıtsal HÜS,

  TTP (trombotik trombositopenik purpura): kanın pıhtılaşmasındaki bir bozukluktan kaynaklanır.
  - Orak hücreli kansızlık,
  - Yaygın kabuk doku ölümü.

  Böbrek taşları
  * Kalsiyum oksalat ve fosfat,
  * Magnezyum amonyum fosfat (strüvit taşları),
  * Ürik asit,
  * Sistin.

  Böbrek urları

  İyi huylu urlar:
  * Böbrek parmaksı adenom,
  * Anjiyomiyolipom (damar, kas, ve yağ gözelerinden oluşan iyicil bir ur olup, daha çok tüberoz skleroz hastalarında rastlanır,
  * Onkositom.

  Kötü huylu urlar:
  * Böbrek gözesi karsinomu,
  * Havuzcuk ürotelyum (geçiş gözesi) karsinomu.

  alıntı