Blok Flüt Nedir?

'Medya Bölümü' forumunda Ezlem tarafından 14 Eylül 2008 tarihinde açılan konu


 1. Blok Flüt Nedir?
  Blokflüt özellikle eğitim amaçlı olarak yaygın şekilde kullanılan ağaç üflemeli bir çalgı. Yan flütten ayırt etmek için düz flüt de denir.

  Blokflüt genellikle plastik veya ağaçtan, bazen de fildişinden yapılır.Yedisi üstte,biri altta olmak üzere sekiz deliği vardır. Ses alanı yaklaşık iki oktavdır,ancak usta bir çalıcı kromatik olarak iki oktav ve bir beşliye çıkabilir.Başlıca çeşitleri, sopranino,soprano, alto, tenor ve bas blokflüttür. Bunlardan soprano do blokflüt okullarda müzik eğitiminde kullanılmaktadır.
  Ortaçağ’ın başlarından beri Avrupa’da sevilen bir çalgı olan blokflütün günümüzdekilere benzeyen örnekleri 15. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. 16. ve 17. yüzyıllarda iyice yaygınlık kazanan çalgının ses genişliği üzerinde yapılan değişikliklerle iki oktava ulaştı ve iki yüzyıl boyunca Rönesans ve Barok müziğinde önemli yer tuttu. Bach, Vivaldi, Händel, Corelli, Monteverdi, Sammartini, Gluck gibi besteciler blokflüt için eserler yazdılar. 1750 lerden sonra blokflüt eski önemini yitirerek yerini Klasik ve Romantik dönemlerin ihtiyaçlarına cevap verebilen,ifade gücü daha yüksek ve kapsamlı bir çalgı olan yan flüte bıraktı. 20. yüzyıl başlarında blokflüt yapımcısı ve virtüözü bir İngiliz olan Arnold Dolmetsch enstrümanı yeniden canlandırdı. Günümüzde, öğrenmesinin kolay olması, küçük çocukların da çalabilmesi, pahalı olmaması, kolayca taşınabilmesi, özellikle plastik blokflütlerin fazla bakım gerektirmemesi, solo ve topluluk müzikleri için uygun olması, geniş bir repertuvarının olması gibi nedenlerle okullarda eğitim amaçlı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca herkesin zevkle çalabileceği bir enstrümandır.

    2. Cevap: Blok Flüt Nedir?

  Bu çalgı özellikle ortaçağda müzik topluluklarının önemli bir enstrümanı olmuştur.20. yüzyılın başlarından itibaren de okul müzik eğitiminde kullanılmaya başlanmıştır.Kolay ve rahat çalınması,taşıma kolaylığı,akortprobleminin olması,ekonomik olması ve öğrenme kolaylığı nedenleri ile özellikle 1960 lı yıllardan sonra Türk müzik eğitiminde yaygın bir enstrüman olarak kullanılmaktadır.Blok flütler, Soprano-Tenor-Alto ve Bas flüt olarak dört enstrümandan oluşan bir ailedir.Blok flüt öğretiminde soprano-do blok flüt temel alınmaktadır.