Bizantiyonlu Filyon Kimdir, hayatı, Bizantiyonlu Filyon

'Biyografi' forumunda HazaN tarafından 10 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Bizantiyonlu Filyon hakkında bilgi
  Bizantiyonlu Filyon biyografi

  Bizantiyonlu Filyon, milattan önce 280 ve 220 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen bir askerî mühendistir

  Filyon, ömrünün çoğunu İskenderiye ve Rodos’ta geçirmiştir; ancak Romalı mimar Vitrivius tarafından "Bizantiyonlu Filyon" olarak adlandırılmaktadır Hayatı hakkında ise kesin bilgi yoktur Sadece dönemin gezginlerinin ve bilim adamlarının yazdıkları kitaplarda adına rastlanmaktadır Ayrıca Filyon’un kendi kitabında yazdıklarından da kesin olmayan bazı bilgilere ulaşılmaktadır: Filyon kitabında mancınık üzerinde çalışmak için Rodos’a ve İskenderiye’ye yaptığı yolculuklardan; İskenderiye hükümdarı ile mancınığın askerî uygulamaları hakkında yaptığı tartışmadan bahseder Anlatım biçiminden Filyon’un, çalışmalarının peşinde seyahat edebilecek kadar başına buyruk ve zengin bir adam olduğu izlenimi doğmaktadır Diğer taraftan, askerî konularda öğütleri dinlenen, doğru bir insan olduğu ve hayatını hükümdarlara öğüt vererek kazandığı da anlaşılmaktadır

  Ktesibios’un öncüsü olduğu İskenderiye mekanik ekolünün temsilcilerinden biri olan Filyon’un Mekaniğin Esasları adlı 9 ciltten oluşan bir kitabı vardır:[5] [1] [6]

  1 Isagoge - Giriş
  2 Mochlica - Kaldıraçlar
  3 Limenopoeica - Liman İnşası
  4 Belopoeica - Mancınıklar
  5 Pneumatica - Pnömatika
  6 Automatiopoeica - Otomatik Tiyatrolar
  7 Parasceuastica - Sur ve Duvarların İnşası
  8 Poliorcetica - Şehirlerin Kuşatılması ve Savunulması
  9 Peri Epistolon - Savaş Hileleri

  Bu kitap savaş sanatı üzerine yazılmış ilk kitaptır Ancak yalnızca 4, 7 ve 8 ciltler günümüze ulaşabilmiştir

  Askerî mühendis olan Filyon’un çalışmalarının ve buluşlarının çoğu askerî alandadır Savaş makineleri tasarlamış olmasının yanında, savaşta üstünlük getirecek yeni fikirler de üretmiştir Sadece saldırı, savunma veya kuşatma gibi doğrudan savaşla ilgili olan konuları değil, savaş sırasındaki şehir hayatını da incelemiştir

  Matematikte de adından söz ettiren Filyon; Delian problemi olarak da bilinen, bir küpün hacminin cetvel ve pergel kullanılarak iki katına çıkarılması problemini çözmüş ve Filyon çizgisi (Philon's Line) olarak bilinen, bir açının bir kolundan diğerine açının iç bölgesinde bulunan belli bir noktadan geçmek kaydıyla çizilen en kısa çizgiyi tanımlamıştır

  Ayrıca Pnömatika'da hava ve boşluk hakkında yeni fikirler öne sürmüştür Bu kuramlara dayanarak dönemin önemli sorunlarından biri olan kandillerdeki yağ seviyesini kontrol etmeyi başarmış ve kandilin uzun süre aynı parlaklıkta yanmasını sağlamıştır Yine bu kitapta sabit yağ seviyeli lambayla birlikte tanıtılan birkaç düzenek otomatik kontrol sistemlerinin dünyadaki ilk örneklerindendir