Bitkisel çay nasıl hazırlanır

'Sağlıklı Yaşam' forumunda HazaN tarafından 3 Ocak 2009 tarihinde açılan konu


 1. Adaçayı: Güneybatı Anadolu'da ve özellikle Muğla çevresinde
  "adaçayı" (Salvia triloba) bitkisinin yapraklı dalları çay
  hazırlamada kullanılıyor. Bitkiye ve hazırlanan çaya adaçayı
  adı veriliyor.


  Adaçayı, Batı ve Güney Anadolu'daki kahvelerde bildiğimiz çayın
  yanında yaygın bir şekilde satılıyor. Müşteriye iki şekilde
  servis yapılıyor: Birinde çay gibi demlenip müşteriye böylece
  veriliyor. Ancak tadı biraz acı oluyor. Diğerinde ise, küçük bir
  dal çay bardağına konup üzerine kaynar su ilave ediliyor ve bu
  şekilde servis yapılıyor. Yerel halk buna "dallı" adını veriyor.
  Müşteri istediği renk ve koku ortaya çıkınca dalı çıkarıyor.
  İkinci şekilde hazırlanan adaçayının kokusu daha hafif ve içimi
  daha hoş oluyor.


  Yaprakları yüzde üç civarında uçucu yağın yanında flavonoitler
  ve triterpenik yapıda maddeler taşıyor. Koku, taşıdığı uçucu
  yağda bulunan sineol adlı maddeden ileri geliyor.


  Soğuk algınlığında terletici, idrar artırıcı olarak da
  içilebiliyor. Yaprakları veya süzen torbayı hafif sarı renk ve
  koku saldığında çıkarmakta yarar var. Çünkü, fazla tutulursa
  acı maddeler de suya geçiyor ve içimi zorlaşıyor .


  Adaçayını dal halinde aktarlarda, süzen torbalarda büyük
  alışveriş merkezlerinde bulmak mümkün.


  Dağ (yayla) çayı: Anadolu'da çay olarak en çok kullanılan bitki
  gruplarından biri de Sideritis türleri. Bu bitkiler Balıkesir
  çevresinden Kahramanmaraş'a kadar bütün kıyı şeridinde, İç
  Batı Anadolu eşiğinde, değişik mahalli isimler verilerek, çay
  olarak kullanılıyor. Sideritis türleri, ülkemizde yaygın olarak
  genellikle orman altında veya orman açıklıklarında yetişiyor.


  Bu türlerden S. congesta, yetiştiği yörede kullanıldığı gibi,
  Ankara ve İstanbul'da da aktarlarda satılıyor. Genellikle dağ
  çayı, yayla çayı olarak isimlendirilen bu bitkiden, çay şu
  şekilde hazırlanıyor: Bir bardak su içine çiçekli küçük bir
  dal parçası konup bir süre bekleniyor, bardaktaki suyun rengi
  sarımsı olunca, dal parçası çıkarılıp içiliyor. Bu çay, tadı
  ve içimiyle son derece hafif olma özelliği taşıyor. Anadolu'da
  çok sayıda Sideritis türü çay hazırlamak amacı ile
  kullanılıyor.


  Sideritis türlerinde yapılan kimyasal çalışmalarda,
  diterpenoitler, flavonoitler ve az miktarda da uçucu yağ, iridoitler,
  triterpenik asitler bulunmuş. Bu bitki çayı, soğuk algınlığında
  ve idrar artırıcı olarak kullanılıyor.


  Kekik: Anadolu'da yetişen kekiklerin bir kısmı halk tarafından taze
  veya kurutulmuş halde çay olarak içiliyor. Halk değişik cinslere
  (Thymus, Origanum, Thymbra, Corydothymus, Satureja) ait çok sayıda
  bitkiye kekik adı veriyor. Bu bitkilerin en önemli ortak özelliği,
  kuvvetli veya hafif, karakteristik kekik kokusuna sahip olmaları.
  Kekik, kokusunu, taşıdığı uçucu yağda bulunan karvakrol ve timol
  adlı maddelerden alıyor. İşte bunlar arasında en çok
  kullanılanları:


  Zahter: Thymbra spicata' nın kurutulmuş yaprak ve çiçekleri,
  Güneydoğu Anadolu'da "zater-zahter" adı verilerek çay halinde
  evlerde ve kahvelerde içiliyor ve özellikle Urfa, Gaziantep ve
  Kahramanmaraş çevresinde çay olarak içildiği gibi baharat olarak
  da yaygın bir şekilde kullanılıyor.


  Zahter yüzde 1-2 arasında uçucu yağ taşıyor. Bu uçucu yağın
  mühim bir kısmı karvakrol adı verilen bir madde. Bu madde suda da
  çözündüğü için, hazırlanan çayda da bulunuyor. Mide
  ağrılarında, soğuk algınlığında, öksürükte kullanılması
  tavsiye ediliyor.


  Taş, aş ve limon kekiği: Anadolu'da Origanum vulgare'nin değişik
  alt türleri bulunuyor. Bu bitkiler yetiştikleri bölgelerde çay
  olarak içilmelerinin yanında değişik rahatsızlıklara karşı halk
  ilacı olarak da kullanılıyor. Bunlardan birinin toprak üstü
  kısımları Isparta civarında Toros dağlarındaki köylerde çay
  olarak içiliyor. Bitkiye de yetiştiği toprak çeşidine ve
  kullanılışına bağlı olarak "taş kekiği" veya " aş kekiği "
  adı veriliyor. Bir başka alt tür ise "güve otu" veya "güvey otu"
  adı ile çay gibi içiliyor.


  Anadolu'da köylüler genellikle çevrelerinde yetişen Thymus
  türlerini toplayarak çay olarak içiyorlar. Thymus türleri
  çoğunlukla karvakrol bulunan bir uçucu yağ taşıdığı için
  kuvvetli kekik kokusuna sahip.


  Orta ve Güney Anadolu'da yetişen Thymus spyleus ise, taşıdığı
  limon kokulu uçucu yağdan dolayı diğer kekiklere benzemiyor ve
  "limon kekiği" adıyla Beyşehir civarındaki köylerde çay olarak
  içiliyor.


  Halk ilacı çaylar: Anadolu'da çok sayıda Thymus ve Origanum türü
  yetişiyor. Thymus türlerinin önemli bir kısmı halk ilacı olarak
  kullanılıyor. Origanum türlerinden ise, halk ilacı ve çay olarak
  kullanılanları da bulunuyor.


  Alanya'nın Deretürbenas Yaylası'nda, Origanum saccatum'un toprak
  üstü kısımları taze iken toplanıp çay olarak içiliyor. Bu
  bitkide de karvakrol taşıyan bir uçucu yağ bulunuyor. Origanum
  saccatum'a dış görünüş olarak çok benzeyen, O. spyleum da Orta
  Anadolu'da, kurutulduktan sonra çay olarak içiliyor. Her ikisinden de
  içimi çok hoş çaylar yapılıyor.


  Yabani nane: Batı Anadolu'da bazı yabani nane (Mentha) türleri de
  çay gibi içiliyor. Bunlardan en ünlüsü, Mentha pulegium. Bu
  bitkiye Batı Anadolu'da "filisgin-filiskin" adı veriliyor ve sulak
  yerlerde bol miktarda yetişiyor. Bitki az miktarda (yüzde 0.1-0.2)
  uçucu yağ taşıyor. Bu uçucu yağda yüksek oranda pulegon
  bulunuyor. Bu maddenin kokusu, tıbbi nanede bulunan mentolden daha
  hafif olduğu için filisginden hazırlanan çayların da kokuları
  daha hafif ve içimi kolay oluyor.


  Nane ruhu: Kokusu naneye benzeyen bir başka bitki de Ziziphora tauric.
  Bu bitki "nane ruhu" diye isimlendiriliyor ve Isparta, Denizli, Aydın
  civarında çay olarak içiliyor. Bu bitkinin uçucu yağı da pulegon
  bakımından zengin ve içimi hoş.


  Güney Anadolu'da Stachys lavandulifolia bitkisinin toprak üstü
  kısımları "tüylü çay" adı altında kullanılıyor. Hafif kokusu,
  taşıdığı uçucu yağdan ileri geliyor.