Bitkilerde Görülen Üreme Çeşitleri

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Yasemin tarafından 5 Haz 2013 tarihinde açılan konu

 1. Bitkilerde Görülen Üreme Çeşitleri Nelerdir?
  Bitkilerde Üreme Şekilleri çeşitleri nelerdir bu konud akısaca bilgiler hazırlaıdk sizlere.

  Bitkilerin Hepsi ototrof canlılardır ayrıca kloroplast taşırlar ve bu sayede fotosentez yaparlar.Bitkiler çiçekli ve çiçeksiz olarak iki bölüme ayrılırlar.Hücereleri genellikle çeper taşımaktadır.

  Çiçeksiz Bitkiler

  Tohum ve çiçek oluşturmazlar. Bu bitkiler Üremelerini sporla ya da eşeysiz ve eşeyli üremenin birbirini takip ettiği döl almaşı ile gerçekleştirir.

  Kara yosunları

  Bu bitkilerin İletim demetleri yoktur. Nemli yerlerde yaşayan bitkilerdir. Döl almasıyla eşeyli üreme yaparlar.Gerçek yapraklar olmayıp, yaprağımsı yapıları bulunur.

  Eğrelti otları

  Bu bitkilerin gerçek kök ve yaprakları olmaz.İletim demetleri vardır. Üremeleri kara yosunları gibi olur. Yaprağımsılar yer altı gövdesine yapışmıştır. Çiçeksiz bitki olarak bu üç ana gruptan başka ; Ciğer otları, Likenler, Kibrit otları ve Atkuyrukları olarak bilinen gruplarda vardır

  Çiçeksiz Bitkilerde Üreme

  Çiçeksiz bitkiler grubunu, su yosunları, kara yosunları, ciğer otları, eğrelti otları ve at kuyrukları oluşturmaktadır. Mantarlar fungi isimli ayrı bir alemde incelenmekle beraber çoğu zaman çiçeksiz bitkiler grubuna dahil edilirler.Gametler bunlar üzerinde mitozla meydana gelmektedir. Gametlerin döllenmesiyle zigot, onun gelişmesiyle de diploid sporofid meydana gelirler.

  Eşeyli üreyen canlıların hepsinin hayat devrelerinde haploid ve diploid safhaları olup, bunlar birbirini takip eder. Ancak bazı türlerin hayat devrinde haploid safha baskın durumdadır.Bitkiler yeryüzündeki yaşam anahtarıdır.Bitkiler olmasaydı bir çok canlı organizma hayatını sürdüremezdi.Bitkilerin çoğu besinlerini güneşin ışınlarından yararlanarak üretirler.