bitki ve hayvan hücresi organelleri

'Sorun Cevaplayalım' forumunda By RiZeLi tarafından 20 Eylül 2011 tarihinde açılan konu


 1. Hücre organelleri Görevleri

  1- Ribozom: Protein sentezinin yapıldığı yerdir. Endoplazmik redikulumun çekirdek zarının üzerinde olabildiği gibi sitoplazma içinde serbest de olabilir. Aminoasit ve RNA bulundurur. Virüs hariç tüm canlılarda ribozom bulunur.
  2- Sentrozom: Yalnızca hayvan hücresinde bulunur. Sentriol denilen birbirine dik iki silindirik yapıdan oluşur. Görevi, hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerini oluşturmaktır.
  3- Endoplazmik Redikulum: Hücre zarı ile çekirdek arasında bulunur ve bunlar arasındaki ilişkiyi sağlar. Kıvrımlı bir yapısı olup, kanallar sistemidir. Hücre içi taşıma ve depolama sistemi olarak görev görür. İki çeşittir; ribozom taşıyanlar (granüllü e.r), ribozom taşımayanlar (granülsüz e.r). Granüllü endoplazmik redikulum, ribozom sayesinde protein sentezine yardımcı olur. Granülsüz endoplazmik redikulum ise yağ sentezine yardımcı olur.
  4- Golgi Cisimciği: Yapı olarak endoplazmik redikuluma benzer. Endoplazmik redikulumun kıvrılıp, üst üste yassı kesecikler oluşturmasıyla meydana gelir.
  Başlıca görevleri şunlardır: Salgı maddelerinin üretilmesini sağlar.( vücudumuzun tükürük, ter, süt bezlerinde çok bulunur.) Depo görevi görür. ( hücrede yağ ve protein sentezi arttığında şişerek, hacmi büyür.) Lizozom ve koful oluşumunda etkilidir. Sindirim enzimi üretir. Yağların sentezinden, hücre zarının yapım ve onarımından sorumludur.
  Sperm ve alyuvar hücrelerinde golgi bulunmaz.
  5-Lizozom: Yalnızca hayvansal hücrelerde bulunur. Bitki hücrelerinde benzeri yapılar vardır. Burada sindirim enzimleri bulunur. Görevi hücre içi sindirimidir. Hücre yaşlandığı zaman patlar ve hücrenin kendi kendini sindirmesini sağlar (intihar kesecikleri). Bu olaya otoliz denir. Ayrıca hücreye giren yabancı proteinleri ve protein yapısındaki maddeleri parçalarlar.
  Karaciğer, dalak ve akyuvarlarda çok sayıda bulunur.
  6-Koful: Daha çok bitki hücrelerinde görülür. Bitki hücrelerinde az sayıda ve büyük, hayvan hücrelerinde çok sayıda ve küçüktür. Bulunduğu hücrenin çeşidine göre depolama, sindirim, boşaltım gibi görevler üstlenir. Madde taşımacılığında etkilidir.
  Tek hücrelilerde besin ve boşaltım kofulları gibi çeşitleri vardır.
  7- Plastitler: Sadece bitki hücrelerinde bulunur. Hücre ile gelişerek, bulundukları ortama göre, farklı renk pigment taneciklerini oluştururlar ve renklere göre farklı görevler üstlenirler. Plastitler ışık etkisiyle birbirlerine dönüşebilirler.
  Pigmentleri ve görevleri farklı plastitler üç çeşittir:
  a) Kloroplast: Yeşil renk pigmenti olan klorofil taşırlar. Bitkilerin yapraklarında, ham meyve ve sebzelerinde, genç dallarında, otsu gövdelerinde bulunur. Kloroplastlar fotosentez olayını gerçekleştirir. Fotosentez sonucu besin ve oksijen üretilir.
  b)Kromoplast: Sarı, kırmızı ve turuncu renk pigmentlerini taşırlar. Böylece bitki ve meyvelere renk verirler, vitamin üretip depolarlar. Kloroplastın değişimi ile oluşurlar.
  c)Lökoplast: Renksiz plastitlerdir. Işık aldığında yeşil renkli kloroplastlara dönüşebilirler. Bitkinin tohumlarında, kök ve toprak altı gövdesi gibi depo organlarında bulunur. Lökoplastlarda protein, yağ ve nişasta gibi besinler depolanır.
    2. Cevap: bitki ve hayvan hücresi organelleri

  Bitki hücresi ve hayvan hücresi arasındaki farklar

  Bitki Hücresi

  1 Hücre zarının dışında hücre duvarı(hücre çeperi) bulunur.
  2.Hücre duvarının varlığı nedeniyle köşeli bir görünüme sahiptir.
  3.Bitkinin yeşil kısımlarındaki hücrelerde kloroplast bulunur.
  4.Sentrozom yoktur.
  5.Az sayıda ve büyük kofulları vardır.

  Hayvan Hücresi

  1.Hücre duvarı yoktur.
  2.Hücre köşeli değil genellikle yuvarlağa yakın şekildedir.
  3.Kloroplast yoktur.
  4.Senrozom vardır.
  5.Kofullar çok sayıda ve küçüktür.
    3. Cevap: bitki ve hayvan hücresi organelleri

  bnde 6. sınıfa gidiyorum ve bize performans verildi
    4. Cevap: bitki ve hayvan hücresi organelleri

  ya arkadaşlar bize performans öedvi verildi yardımcı olun hayvanın orgenelleri yerine hangi malzemleri kullanabilirim ????