Bişr Bin Mansûr Es-Süleymi Kimdir

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 7 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


  1. Bişr Bin Mansûr Es Süleymi Hakkında Bilgi    Bişr Bin Mansûr Es-Süleymi Hayatı

    Bişr Bin Mansûr Es Süleymi Büyük velîlerden.

    İsmi Bişr bin Mansûr el-Ezdî es-Süleymî, künyesi Ebû Muhammed'dir. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir.Bişr bin Mansûr, ilim ve edeb üzere yetişti. Zamânının en meşhur hadîs âlimlerinden oldu. Eyyüb Sahtiyânî, Âsım bin Ahvel Saîd el-Cüreyc ve başka âlimlerle görüşüp onlardan hadîs rivâyet etti. Kendisinden de oğlu İsmâil, Bişr-i Hâfî, Ali el-Medenî, Abdullah Kavârirî, Abdurrahmân bin Mehdî gibi âlimler hadîs rivâyetinde bulundular. Ahmed bin Hanbel hazretleri, Bişr bin Mansûr'un hadîs-i şerîf ilminde sika, güvenilir ve îtimâda şâyan bir zât olduğunu bildirdi.

    Bişr Bin Mansûr Es Süleymi 796 (H.180) senesinde Basra'da vefât etti.