Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Çözümlü Sorular

'Eğitim Merkezi' forumunda Sitem tarafından 24 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler soru ve çözümleri
  1.dereceden 1 bilinmeyenli denklemler sorular çözümleri?

  Matematik Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler problemleri, örnekleri ,soru ve cevapları ;


  Örnek
  x - 13 = 23 denklemini gerçek sayılar kümesinde çözelim ve çözüm kümesi*ni bulalım:
  x - 13 = 32 denkleminde (-13) ün toplama işlemine göre tersi olan (+13) ü eşitliğin her iki yanına ekleyelim:
  x - 13 + (+13) = 23 + (+13)
  0
  x = + 39 olur. Çözüm kümesini Ç ile göstermiştik.
  Ç = {+39} bulunur.
  x = + 39 sayısının x -13 = 23 denklemini sağlayıp sağlamadığını kontrol ede*lim:
  x = + 39 için; x- 13 = 23
  39-13 = 23
  23 = 23 olduğundan, denklemin çözümü doğrudur.

  Örnek
  x + 8 = 19 denklemini çözelim ve çözüm kümesini bulalım:
  x + 8 = 19 denkleminde, (+ 8) in toplama işlemine göre tersi olan (-8) i denk*lemin her iki yanına ekleyelim:
  x + 8= 19
  x + 8 + (-8) = 19 + (-8)
  0
  x = 11 olur. Ç = {+ 11} bulunur.
  Bir denklemde eşitliğin her iki tarafına aynı gerçek sayı eklenirse, eşitlik bozul*maz. Yani x = y ise, x + k = y + k olur.

  Örnek
  3x = 54 denklemini çözelim ve çözüm kümesini bulalım:
  3x = 54 denkleminde, 3 ün çarpma işlemine göre tersi olan ile denklemin her iki yanını çarpalım:
  3x = 54

  x = 18 olur.
  Ç = {18} bulunur.
  Bir denklemde eşitliğin her iki tarafı sıfırdan farklı bir gerçek sayı ile çarpılırsa, eşitlik bozulmaz. Yani k ¹ 0 için,
  x = y ise k . x = k . y olur.
  4x +7 = 67 ve 3x – 8 = 55 denklemlerinin çözüm kümelerini bulalım:

  4x + 7 = 67 3x – 8 = 55
  4x + 7 + (-7) = 67 + (-7) 3x – 8 + (+8) = 55 + (+8)
  4x = 60 3x = 63

  x = 15 olur. x = 21 olur.
  Ç = {+15} bulunur. Ç = {+21} bulunur.

  Yukarıdaki denklemlerin çözümleri, aşağıdaki gibi de yapabiliriz. İnceleyiniz.
  4x + 7 = 67 3x – 8 = 55
  4x = 67 – 7 3x = 55 + 8
  4x = 60 3x = 63
  x = x =
  x = 15 olur. Ç = {+15} bulunur. x = 21 olur. Ç = {+21} bulunur.

  Örnek
  4(x+5) + 12 = 152 denkleminin çözüm kümesini bulalım:
  4(x+5) + 12 = 152
  4x + 20 + 12 = 152 (çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özeliğinden)
  4x + 32 = 152
  4x + 32 + (-32) = 152 + (-32)
  4x = 120

  x = 30 olur.
  Ç = {+30} bulunur.

  Örnek
  3x – 8 = 16 denkleminin çözüm kümesini R de bulalım ve sağlamasını yapalım:
  3x – 8 = 16 Sağlama:
  3x – 8 + (+8) = 16 + 8 x = 8 için; 3 . 8 – 8 = 16
  24 – 8 = 16
  x = 8 olur. 16 = 16 olduğundan,
  denklemin çözümü doğrudur.
  Ç = {8} bulunur.

  Problemlerin Denklem Kurarak Çözümü

  Problem: Özerin yaşının 5 eksiğinin 4 katı 44 tür. Özer kaç yaşındır?

  Çözüm:
  Özerin yaşı x olsun.
  Verileri matematiksel ifade ile (denklem olarak) yazalım:
  Özerin yaşının 5 eksiği, x – 5 olur. Bunun 4 katı, 4(x-5) biçimde yazılır. Denklem, 4(x-5) = 44 olur.
  4(x-5) = 44
  4x – 20 = 44
  4x – 20 + (+20) = 44 + (+20)

  Ç = {16} bulunur.
  Özerin yaşı 16 dır.

  Problem: Koray, Eliften 35 yaş büyüktür. Koray ile Elifin yaşları toplamı 47 olduğuna göre, her biri kaç yaşındadır?

  Çözüm
  Elifin yaşı x dersek; Korayın yaşı, x + 35 olur.
  Elifin Yaşı Korayın Yaşı Yaşları Toplamı
  x x + 35 47
  Problemin denklemi, x + x + 35 = 47 ve 2x + 35 = 47 olur.
  Şimdi de denklemi çözelim:
  2x + 35 + (-35) = 47 + (-35)

  x = 6 olur.
  O halde; Elifin yaşında, Koray ise, 6 + 35 = 41 yaşındadır.  Problem: Bir sayının 8 katının 5 fazlası 101 dir. Bu sayı kaçtır?

  Çözüm
  Bilinmeyen Sayı 8 Katı 8 Katının 5 Fazlası
  x 8x 8x + 5
  Denklemi kurarak çözüm kümesini bulalım:
  8x + 5 = 101 denklemi kurulur.
  8x + 5 = 101
  8x + 5 + (-5) = 101 + (-5)
  x = 12 dir. Sayı 12 olarak bulunur.
  Sağlama
  x = 12 için, 8x + 5 = 101
  8 . 12 + 5 = 101
  96 + 5 = 101 101 = 101 olur. Öyle ise, denklemin çözümü doğrudur.