Birden çok yerde evi olan bir kimse seferi olur mu

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 3 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


  1. Birden çok yerde evi olan bir kimse, buralara gittiğinde seferî olur mu?
    Bir kimsenin esas memleketinden ayrı olarak, on beş gün veya daha fazla kalmaya niyet ettiği yer vatan-i ikamettir. Dinî görevleri yapma konusunda vatan-ı ikâmetle vatan-ı aslî arasında fark yoktur. Yani vatan-ı ikâmette olan kişi de misafire ait olan dinî kolaylıklardan yararlanamaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtar, II, 614-616). Fıkıh kaynaklarındaki bir görüşe göre; “İki yerde eşi, evi bulunan bir kimse bunlardan hangisinin yanına gitse mukim olur” denilmektedir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtar, II, 614; Bilmen, İlmihal, s. 163). Buna göre bir beldede evi olan kimse oraya gittiğinde seferî sayılmaz. Günümüzdeki bazı yaklaşımlara göre kişinin yazlığının olduğu yer de aslî vatanı gibidir. Dolayısıyla kişi, kendisine ait yazlık ve kışlık evinin bulunduğu yerlerde namazlarını tam kılar.