bir ürün nasıl pazarlanır?

'Ders notları' forumunda Sibel tarafından 15 Mart 2011 tarihinde açılan konu


  1. bir ürün nasıl pazarlanır?


    Yeni ürünleri lanse etmeye dönük pazarlama programları, sıklıkla, ürünlerin rakiplere göre üstün özelliklerine odaklanıyor. Ancak, dirençli bir ürünü pazarlamak, şirketin yalnızca ürün özelliklerini öne çıkarmasını değil, aynı zamanda tüketicinin düşünce yapısını da dikkate almasını gerektiriyor. Her iki konuyu bir arada ele alma konusundaki başarısızlık, yavaş yaygınlaşma ile sonuçlanabilir.

    Thunderbird School of Management’tarı Sundaresan Ram veEmary University’ den jagdish N. Sheth’in 1989 tarihli bir makalesinde, tüketicilerin inovasyona direnirken koydukları beş engel tanımlanıyor. Birincisi, inovasyon mevcut iş akışı ve uygulamalarına uygun olmayabilir; eğer inovasyon yeni özelliklerin öğrenilmesini ya da uzun süredir yerleşmiş rutinlerin değişmesini gerektiriyorsa, tüketiciler statükoyu tercih edebilir. İkinci bir engel de, tüketicilerin inovasyonun değerini anlamamaları durumunda ortaya çıkıyor.

    Üçüncü psikolojik engel ise tüketiciler eğer inovasyonu çok riskli bulursa ve risk azalana kadar benimsemeyi ertelerse oluşuyor bilerek ya da inovasyonun güvenli olduğuna dair başkalarının tecrübelerine bakarak dördüncü bir neden, inovasyonun, kurulu sosyal normlardan ve geleneklerden sapmayı gerektirmesi durumunda söz konusu. Beşinci engel ise ürünün imajına bağlı; hak etmiş olsun ya da olmasın, olumsuz bir imaj, ürünün benimsenmesine bir engel oluşturuyor.