bilişim teknolojisi nerelerde ve nasıl kullanılır kısaca

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Elfida tarafından 23 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. Günümüzde bilişim teknolojisi terimi bilgisayar ve teknolojinin çeşitli yönlerini içine alacak şekilde genişlemiş ve bilinir hale gelmiştir. BT alanında çalışanlar uygulama yüklenmesinden karmaşık bilgisayar ağlarının ve veri tabanlarının tasarımına varan çeşitli görevleri yerine getirirler. Bu görevlerden bazıları veri yönetimi ağ baglantıları bilgisayar donanımı veri tabanı ve yazılım tasarımı ve sistem yönetimini içerir.


  Başlıca Bilişim Teknolojileri

  Bilişim teknolojilerinin ortaya çıkmasının ve gelişmesinin dayandığı temeller vardır. Bunlar;
  Kuantum mekaniğinin
  Enformasyon kuramının
  Moleküler biyolojinin
  Oşinografinin
  Ekolojinin
  Uzay bilimlerinin oluşturduğu bütüne dayanmaktadır.


  Bilişim teknolojilerini sadece bilgisayarlarla sınırlamak mümkün değildir. Çok daha geniş bir yelpazeyi kapsayan başlıca bilişim teknolojilerim şöyle sıralayabiliriz:

  - Firma ve bürolarda kullanılan bilgi işlem ve hesap makineleri
  - İzole edilmiş metal ve kablo mamulleri
  - Elektronik supap ve tüp mamuller ile diğer elektronik parçalar
  - Televizyon ve radyo vericileri ile ilgili ürünler telefon ve telgraf hat cihazları
  - Televizyon ve radyo alıcıları mamulleri ses ve video kayıt cihazları teksir cihazları ve yardımcı ürünler
  - Endüstriyel süreç araçları dışında ölçme kontrol test rota saptama vb. amaçlarla kullanılan araç ve cihazların mamulleri
  - Endüstriyel süreç kontrol araçlarıyla ilgili mamuller bilişim teknolojileriyle ilgili hizmetler
  - Makine ve ekipmanların toptan satışı ve tedariki
  - Bilgisayar dâhil işyeri makine ve bilgi işlem ekipmanlarının kiralanması
  - Telekomünikasyon
  - Bilgisayar ve ilgili hizmetler