Bilimsel Yöntem Nedir - Bilimsel Yöntem Hakkında Bilgi

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 20 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Bilimsel Yöntem Nedir - Bilimsel Yöntem Hakkında Bilgi

  Bilimsel Yöntem Nedir - Bilimsel Yöntem Hakkında Bilgi

  Fen bilimlerinde, yeni bir bilgi edinmek için kullanılan yaklaşım tarzı, yöntemdir Bilim adamları bu yöntemle, zaman içinde bilgilerin üst üste binmesiyle evrendeki olayların doğru ve güvenilir bir betimlemesini yapmayı amaç edinirler


  Bilimsel yöntem, en basit haliyle aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  1 Evrendeki bir fenomenin gözlemlenmesi
  2 Bu fenomene dair, gözlemler ile tutarlı, ancak kesin olmayan, hipotez adında deneysel bir açıklama getirilmesi
  3 Hipotezin tahminlerde bulunmak için kullanılması
  4 Tahminlerin deneylerle veya ek gözlemlerle test edilmesi ve sonuçlar ışığında hipotezde gerekli değişikliklerin yapılması
  5 (3) ve (4) numaralı adımların hipotez ve deney arasında tutarsızlık kalmayana kadar tekrarlanması


  [​IMG]


  Tam tutarlılık sağlandığı zaman hipotez, gözlemlerin açıklanabilip yeni akıl yürütmelerin yapılabileceği bir kuram haline gelir Böylelikle bir fenomen türünü açıklayan kolay anlaşılır ve tutarlı bir önermeler grubu oluşturulmuş olunur
  bu yöntemin basamakları:

  1 ) problemin fark edilmesi
  2 ) problemin tanımlanması
  3 ) bilgilerin toplanması
  4 ) hipotezlerin oluşturulması
  5 ) çözüm yollarının uygulanması
  6 ) sonucu varılması

  bu yöntemin mi yoksa proje yöntemi mi daha işbirlikçi diye birçok soru çıkıyor eğer öyle bir soruyla karşılaşırsanız cevap: proje yöntemi olacaktır

  Eleştiriler

  Bilim felsefesinin önemli isimlerinden Paul Feyerabend, bilimsel yöntemin genelleştirilmesi ve tek geçerli yöntem olarak mutlaklaştırılma girişimini eleştirmekte, bunun kuramsal-felsefi olarak temellendirilemez pozitivist bir tutum olduğunu öne sürmektedirYönteme Hayır adlı ünlü kitabında bu şekilde mutlaklaştırılan bilimsel yöntem anlayışının yanlışlığını hem bilim tarihi içinden örneklerle göstermeye çalışmaktadır, hem de gözlem, deney, önerme, hipotez, kuram gibi terimlerin kendi eleştirisine uygun içerimlerini belirtmektedir Feyerabend'in itirazı esas olarak bilimsel yöntemin tek ve mutlak bir yöntem olarak kabul edilmesi ve dayatılmasına yönelik olarak görünmektedir
  -------------------------