Bilimsel Sosyalizm Nedir?

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda ZeuS tarafından 17 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


  1. Bilimsel Sosyalizm, Bilimsel Sosyalizmin Doğuşu, Bilimsel Sosyalizm ne demektir, Bilimsel Sosyalizm hakkında bilgi, Bilimsel Sosyalizm tanımı, Bilimsel Sosyalizm anlamı

    Bilimsel Sosyalizm Nedir?

    Bilimsel toplumculuk deyimi, Alman düşünürü Karl Marx'ın sosyalizmini ütopyacı ya da düşçü sosyalizmden ayırır. Marx'ın materyalist ve tarihsel diyalektiğine bilimsel adının verilmesi, bu diyalektiğin bilimsel bir yönteme, deney ve gözlemlere dayanması ve bunlarla doğrulanması nedenine dayanır. Karl Marx, toplumsal değişimlerin, doğasal değişimlerde olduğu gibi, belli yasalara bağlı olduğunu göstermiştir. Yasalara bağlılık, bilimselliğin nedenidir.

    Bilimsel sosyalizm, üstün kişilerin düşünsel tasarımlarına değil, nesnel gerçekliğin belli yasalarına bağlıdır. Bilimsel sosyalizm, Marksizmin ayrılmaz bir parçasıdır ve sosyo-ekonomik yasaların kesin bir zorunluluğudur. Bu zorunluluk, eskimiş üretim ilişkileriyle gittikçe gelişen üretim güçleri arasındaki uyuşturulamaz karşıtlığın doğurduğu bilimsel bir zorunluluktur.