Bibi Hacere Hanım Kimdir

'Biyografi' forumunda Aysell tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


 1. Bibi Hacere Hanım hayatı

  Bibi Hacere Hanım hakkında bilgi

  Bibi Hacere Hanım 1867 (H.1284) senesinde doğdu. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin neslindendir. Hindistanda yetişen hanım velîlerdendir. Büyük âlim Ebül-Hayr Fârûkînin hanımı olup, Şeyh Hüseyin Efendinin kızıdır. Babası şal ticâreti yaptığı için bu yüzden Hicazda Şalvâlâ diye tanınmıştı.

  Bîbî Hacere Hanım babasından ilim öğrendi. Ev işlerinde çok mâhirdi. Allahü teâlâ ona olgun bir akıl ihsân etmişti. Çokça ibâdet ederdi. Vakitlerini Allahü teâlânın zikri ile geçirmekte olup, zamânının bir tânesi idi. Her gün Peygamber efendimize selâtü selâmları ihtivâ eden delâil-i hayrât ve daha başka çeşitli zikirleri, kocası Ebül-Hayr ile berâber okurdu. Ramazan hâricinde çok nâfile oruç tutardı. Müceddidiyye yolunda en mükemmel şekliyle yetişmişti. Ebül-Hayr hazretleri bir gün çocuklarına; “Vâlideniz yüksek makamlara kavuşmuştur. Bâtın halleri çok iyidir. buyurdu. Kadınları yetiştirme işi tamâmen ona verilmişti.
  Bîbî Hacere Hanım, kırk yaşının sonlarına doğru şiddetli bir hastalığa yakalandı. Çok az konuşabiliyordu. Gücü ve kuvveti iyice azalmıştı. Ebül-Hayr hazretlerine; “Namazlarımı nasıl kılayım? Oturacak ve hareket edecek hâlim yok. dedi. O da; “Namazlarını işâretle kıl. buyurdu. Ebül-Hayr hazretleri hanımının hastalığı yüzünden devamlı mahzûn ve kederli idi. Çünkü kendisine çok hizmet etmişti. Üzerinde çok hakkı vardı. Bir gün oğlu Zeyd Efendiye; “Zeyd! Vâliden bize çok hizmet etti. İsterdik ki, bu hizmetlerin karşılığı olarak biraz da biz ona hizmet edelim. dedi.

  Belûcistânın Kutia şehrinde 1935 (H.1354) senesi seher vaktinde büyük bir zelzele oldu. Binlerce insan bu zelzelede şehîd oldu. Bîbî Hacere Hâtun da şehîd olanlar arasında idi.

  1) Makâmât-ı Ahyâr; s.542