Beyzbol Tarihçesi

'Spor Gündemi' forumunda Dark tarafından 7 Kasım 2010 tarihinde açılan konu


 1. Beyzbolun Tarihçesi


  Beyzbol oyununda, top atıcı ve yakalayıcılar topa vuran kişiyi oyun dışı bırakmaya, vurucu da kaleleri oyun dışı kalmaksızın aşıp, sayı kazanmaya çalışır. Beyzbol dışında, beyzboldan türeyen softbol ve rounders olarak adlandırılan iki oyun daha vardır.

  DÜNYADA BEYZBOL

  Beyzbol, önceleri 1938′de New York eyaletine bağlı Cooperstown’da Abner Doubleday tarafından bulunduğu varsayılan, ancak daha gerçekçi bir olasılıkla, 18. yy İngiliz oyunu olan "Rounders"tan türemiş bir oyundur.

  ABD İç Savaşı’nda süvariler arasında ilgi gören beyzbol, daha sonraları geliştirilerek profesyonel oyuncular arasında oynanmaya başlandı. 1871 yılında "Ulusal Profesyonel Beyzbol Oyuncuları Birliği" kuruldu. Bu birlik 1876′da Profesyonel Beyzbol Kulüpleri Ulusal Ligi’ne dönüştü. Amerikan Ligi ise diğer kentleri içine alarak sonradan faaliyete geçti.

  Bugün profesyonel beyzbol ABD’de Ulusal Lig ile Amerikan Ligi tarafından yürütülmektedir. 1903′ten bu yana da her iki ligin şampiyonları arasında, sezon sonunda "dünya seriler" karşılaşmaları yapılmaktadır. 1992 Barcelona Olimpiyatları’nda da beyzbol, ilk kez resmi olarak olimpiyat programına alınmıştır.

  Beyzbol bugün ABD’de başlıca iki nedenden ötürü ilgi çekici bir oyundur: Öncelikle takım halinde ligleri birinci bitirip, ABD şampiyonluğu için finallere katılma yarışıdır. İkinci olarak da oyuncuların kişisel yarış olarak sürdürdükleri vurma, yakalama ve top atma rekorlarıdır.

  ABD’nin ulusal sporu haline gelen beyzbol, Güney Afrika, Japonya’da da sevilerek oynanmaktadır.

  Dünyanın ünlü beyzbolcuları olarak Henry louis Aoran, Joshua Gibson, Roger Eugene Maris, George Herman, Roy Edward, Babe Ruth, Glen E. Garbaus ve M. Ella Didrikson’u sayabiliriz.

  Beyzbol Oyun Alanı

  OYUNUN AMAÇLARI, OYUN SAHASI VE MALZEMELER

  - Beyzbol, kurallara uygun olarak hazırlanmış bir sahada, bir ya da daha fazla hakemin gözetiminde ve antrenörlerinin yönetiminde dokuzar kişilik iki takım arasında oynanan bir oyundur.

  - Takımların amacı, rakip takımdan daha fazla ‘koşu’ tamamlayarak oyunu kazanmaktır.

  - Oyunun galibi, oyun sonunda kurallara uygun olarak en fazla sayıda koşuyu tamamlayan takım olur.

  OYUN SAHASI

  Oyun sahası aşağıdaki kurallara göre düzenlenir.

  İç saha (Infield), kenarları 90 ft (1 m = 3.281 ft) uzunluğunda bir kare şeklindedir.

  Dış saha (Outfield), Şekil 1′de gösterildiği gibi bu karenin iki kenarının uzatılması ile oluşan faul çizgilerinin arasında kalan alandır. Başlangıç kalesiyle (Home Base) en yakın tel örgü, tribün ya da herhangi bir engel arasındaki mesafe en az 250 ft olmalıdır. Faul çizgisi boyunca en az 320 ft ve orta saha (Center Field) boyunca da [başlangıç kalesinden (Home Base) başlayıp üçüncü kale kaleden (Third Base) geçen hat boyunca] en az 400 ft’lik bir mesafe tercih edilir. İç saha (Infield), başlangıç plakası (Home Plate) [Başlangıç kalesi (Home Base) üzerindeki plaka] ve kale çizgileri (Base Line) aynı seviyede olacak şekilde düzeltilmiş olmalıdır. Atıcı plakası (Pitcher’s Plate), başlangıç plakasının (Home Plate) seviyesinden 10 inç ( 1 cm = 0.3937 inç) yukarıda olmalıdır. Atıcı plakasının (Pitcher’s Plate) 6 inç önünden başlayıp, başlangıç kalesine (Home Base) doğru 6 ft uzanan bölümün eğimi her 1 ft için 1 inç olacak şekilde düzgün olarak ayarlanır (Şekil 3). İçsaha (Infield) ve dışsaha (Outfield), faul çizgileri de (Foul Line) dahil olmak üzere geçerli bölge (Fair Territory) içindedir. Bunun dışında kalan tüm alanlar faul bölgesi (Foul Territory) olarak tanımlanır.

  Başlangıç kalesinden (Home Base) başlayıp, atıcı plakasından ve ikinci kale’den (Second Base) geçen hattın Doğu-Kuzeydoğu yönünde olması tercih edilmelidir.

  Başlangıç kalesinden (Home Base) arka engele (backstop) ve kale çizgilerinden (Base Line) en yakın tel örgü, tribün ya da herhangi bir engele kadar olan mesafenin en az 60 ft olması tavsiye edilir. Şekil 1′e bakınız. Başlangıç kalesinin (Home Base) yerine karar verildikten sonra istenilen yöne doğru şerit metre ile 127 ft ve 3 3/8 inç ölçülerek buraya ikinci kale yerleştirilir. Başlangıç kalesinden (Home Base) birinci kale’ye doğru 90 ft ölçülür. Aynı şekilde ikinci kaleden de birinci kaleye doğru 90 ft ölçülerek ikisinin kesişme noktasına birinci kale yerleştirilir. Aynı işlem üçüncü kale kale için de tekrarlanarak üçüncü kale kale yerleştirilir. birinci kale ile üçüncü kale kale arasındaki mesafe 127 ft ve 3 3/8 inç olmalıdır. Başlangıç kalesinden (Home Base) yapılacak tüm ölçümlerde birinci kale ve üçüncü kale kale çizgilerinin kesişme noktası esas alınır.

  Kaleci kutusu (Catcher’s Box), vurucu kutuları (Batter’s Box), koç kutuları (Coaches’ Box), üç ft’lik birinci kale Çizgileri (First Base Lines) ve ’sıradaki vurucu’ kutuları (Next Batter’s Box) Şekil 1 ve 2′deki şekilde yerleştirilir.

  Şekillerde kesintisiz siyah çizgilerle belirtilen faul çizgileri ve diğer oyun alanı çizgileri, sahada söndürülmüş ıslak kireç, tebeşir ya da diğer bir beyaz boya kullanılarak işaretlenir.

  Şekillerde gösterilen çim alanlar ve bunların boyutları pek çok sahada kullanılmakla beraber zorunlu değildir. Her takım, kendi sahasının çim alanlarının boyutlarını ve şeklini belirlemekte serbesttir.

  NOT : Bir profesyonel klüp tarafından kurulan beyzbol sahasında başlangıç kalesinden (Home Base) faul çizgileri boyunca en yakın tel örgü, tribün ya da herhangi bir engele olan uzaklık en az 325 ft, orta sahadaki tel örgülere olan uzaklık da en az 400 ft olacaktır.

  Başlangıç kalesi (Home Base) beyazlatılmış beş kenarlı kauçuk plakada ile belirlenir. Bu plaka, kenarları 17 inç uzunlukta bir karenin komşu iki köşesinin kesilmesiyle elde edilir. Böylece üst kenarı 17 inç, bu kenara komşu iki kenarı 8 ½ inç ve geri kalan iki kenarı da 12 inç uzunluğunda ve birbiriyle açı yaparak birleşen bir plaka oluşur. Bu plaka, 12 inç’lik her bir kenar başlangıç kalesi de (Home Base) iki faul çizgisinin her birine denk gelecek ve bu 12 inç’lik kenarların oluşturduğu köşe de iki faul çizgisinin oluşturduğu köşeye denk gelecek şekilde başlangıç kalesine (Home Base) yerleştirilir. Böylece 17 inç uzunluğundaki kenar da, atıcı plakasına bakacak şekilde yerleşmiş olur. Bu plakanın yukarıda kalan kenarları yuvarlatır ve yer seviyesinde olacak biçimde yerine sabitlenir.

  Birinci, ikinci ve üçüncü kaleler, beyaz kanvas kumaştan torbalarla belirlenir. Bu torbalar Şekil 2′de gösterilen yerlerine sağlamca sabitlenir. Birinci, ikinci ve üçüncü kaleler tamamen içsaha’nın (Infield) içinde yer almalıdır. İkinci kale torbası ikinci kaleyi ortalamalıdır. Bu torbalar, kalınlıkları 2 ile 5 inç arasında ve kenar uzunluğu 15 inç olan karelerdir.

  Atıcı plakası, kenar uzunlukları 24 x 6 inç olan dikdörtgen beyazlatılmış kauçuktan oluşur. Bu plaka Şekil 1 ve 2′de gösterilen yerine, başlangıç kalesine (Home Base) uzaklığı 60 ft ve 6 inç olacak şekilde yerleştirilir (Şekil 3).

  Ev sahibi takım oyuncu kulübelerinin (Dugout) oluşturulmasından sorumludur. Bu kulübeler ev sahibi takım ve misafir takım için birer tane olacaktır. Kulübeler kale çizgilerinden en az 15 ft uzaklıkta, arkaları ve yanları kapatılmış olacaktır.

  Beyzbol’da Kullanılan Malzemeler