Beyzade Mustafa Ahıskalı Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 4 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


  1. Beyzade Mustafa Ahıskalı Hayatı    Beyzade Mustafa Ahıskalı Biyografisi

    Osmanlılar zamanında İstanbulda yetişen velilerden. İsmi, Mustafadır. Künyesi Ebül-İşrak olup, Peygamber efendimizin soyundandır. Babası, Artvinin kazâlarından Şavşatta sancakbeyliği hizmetinde bulunduğu sırada, Mustafa Efendi Ahıskada doğdu. Doğum tarihi belli değildir.

    Beyzade Mustafa Efendi, ilk tahsîlini Erzincanlı Şeyh Ömer Efendide yaparak icâzet, diploma aldı ve tahsîline, İstanbulda devam etti. Sahn-ı Seman medreselerinde okudu. Tahsîlini tamamladıktan sonra oturduğu semtte bulunan medresede müderrisliğe başladı. Daha sonra Fatih Câmii Medresesine müderris tâyin edildi. On sekiz senelik hocalık hayâtından sonra üç sene de, tasavvuf yolunda ilerlemek için, Nakşibendi yolunun büyüklerinden Hâfız Muhammed Efendinin sohbetlerine devâm ederek kemâle ulaştı. Hafız Muhammed Efendinin emri üzerine, Sultan Dördüncü Mustafa Hanın çıktığı bir sefere katılarak, büyük yararlıklar gösterdi. Sefer dönüşünde Murâd Mollanın Fatihte yaptırdığı Nakşibendi Tekkesine 1771 senesinde şeyh tayin edildi.Beyzade Mustafa Efendi 1785 senesine kadar burada ilim tâliplerine, hak aşıklarına ders vererek doğru yolu gösterdi.