Beyzade Hacı Mehmed Nûri Efendi Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 3 Nisan 2012 tarihinde açılan konu


 1. Beyzade Hacı Mehmed Nûri Efendi Hayatı
  Beyzade Hacı Mehmed Nûri Efendi Biyografisi

  Beyzade Hacı mehmed Nuri Efendi Anadolu'da yaşayan evliyanın büyüklerinden. İsmi Mehmed Nuri olup, babasınınki Ali Rıza Efendidir. 1853 (H.1270) senesinde doğdu. Tahsil çağına gelip, ilk öğrenimini tamamladıktan sonra, İbrahim Paşa Medresesinde tahsîline devâm etti. Tahsil hayatını tamamladıktan sonra devlet işlerinde vazîfeye başladı.

  Mehmed Nûri Efendi 1894 (H.1312) senesinde büyük bir velî olan babasından icâzet aldıktan sonra onun yerine ders vermeye başladı. Bir süre sonra Harput müftülüğüne tâyin edildi. Meşrutiyetin ilânından sonra iki dönem Harput-Elaziz mebusu oldu.

  Beyzade Hacı Mehmed Nuri Efendi, sözü sohbeti yerinde rey ve fikirlerinden dâimâ istifâde edilir, mert, dürüst, vefâkâr, hak ve hukuka son derece uyan, bu hususta titizlik gösteren bir zât idi. Devrin olayları hakkında fikirlerini söylemekten hiç çekinmezdi. Bölge halkı ve aşîret reisleri üzerinde büyük nüfuz sâhibiydi. Bunlar arasında sık sık meydana gelen ihtilâfları kısa zamanda halleder, verdiği adilane hükümler taraflarca memnunlukla kabûl edilirdi. 1913 (H.1329)'da hac farîzasını yerine getirmek için Hicaz'a gitti.

  Şeyh Said isyanı sırasında Mehmed Nuri Efendi İzmit'te mecburi ikamete tabi tutuldu. Bu sırada çok eziyet ve sıkıntı çekti. Uzun süre sonra serbest bırakıldı. Beyzade Hacı Mehmed Nuri Efendi Harput'a döndükten bir süre sonra 1938 (H.1354)'de vefat etti. Harput Meteris'teki aile mezarlığına defnedildi.