Beyazıt-ı Bistami Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 21 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


  1. Beyazıd Bistami Biyografisi


    Beyazıt-i Bistami Hayatı Hakkında Bilgi


    Asıl adı Ebu Yezid Tayfur bin İsa bin Şuruşan'dır. Doğum yeri olan Bistam; İranın kuzey doğusunda, Tahran - Meşhed karayolu üzerindeki Şahrud Vilayetine bağlı küçük bir kasabadır. Hz. Ömer zamanında feth edilmiş olup fetihten önce halkı mecusi (Ateşe tapan) idi. Bayezidin dedesi önemli bir mevkii bulunan tanınmış bir aileden geliyordu. Bu ailenin en önemli özelliği, beşeri münasebetlerde insan sevgisine büyük önem veren ve bu sevgiyi insanlar arasın da yaymaya çalışan, din adamları yetiştirmek le tanınmıştı.

    Nam-ı Ârifler sultanı, bu nâm altında gönüllere taht kurmuştur. Lakabı; Ebu Yezid, zamanla bu lakap Bayezid olarak esas isim halini almış gerek çağında, gerekse sonraki çağlarda bu ismin kutlu olduğuna, manevi yönden faydası bulunduğuna inanılarak hem onun ailesi mensupları, hem de sevenleri, aşıkları tarafından kullanılmıştır. Tarihte Bayezid ismiyle tanınan birçok ünlü kişinin bulunmasının sebebi de onu ulu kişiliği ve kişiliğinin biiznil lahi tasarrufudur. Bayezid-i Bistami Hazretlerinin çocukluğu, diğer ahiret ve dünyanın farkında olmayan, oyundan başka bir şey düşünmeyen ve bilmeyen çocuklardan çok farklı bir çocukluk geçirmiştir. İlahi kudret, onu ileride büyük veli olacak insana yaraşır bir çocukluk geçirtiyordu. Hâl ve hareketleri, dengeli ve ölçülü, sözleri hikmetli, bakış ları anlamlı ve yüzü nurlu idi.

    Bu büyük zata tasavvuf nedir diye sormuşlar. Şu şekilde cevap vermiş: “Nefsi kulluk alanına almak, kalbi Allaha bağlamak, güzel olan her huyu uygulamak, tümüyle Allaha nazar etmek, hizmet ve gayret kemeri kuşanmak ve bedeni disiplin altına almaktır. Diye cevap vermiştir. Beyazıt-i Bestami hazretleri Şeriatın korunmasına çok dikkat eder ve ehemmiyet verirdi. Bu mesele ile alakalı olarak şöyle der: “bir kimse havada uçacak kadar keramet gösterse de ona aldanmayınız. Asıl onun Allahın emir ve yasaklarını nasıl koruduğuna, şeriatına nasıl uyduğuna dikkat ediniz (El Kuşeyri Risalesi)