beş duyu organımızla ilgili deyimler

'Ders notları' forumunda ZeuS tarafından 17 Eylül 2013 tarihinde açılan konu


 1. beş duyu organımız ile ilgili deyimler

  AĞIZ

  Ağız ağza vermek: İki kişinin başkaları işitmeyecek şekilde konuşması.

  Ağız yaymak: Dürüst davranmaktan kaçınmak.

  Ağız dalaşı: Bağrışma derecesini geçmeyen kavga.

  Ağız değişikliği: Yemeğin çeşidinde değişiklik.

  Ağız kahyası: Birinin söyleyeceği veya söylemeyeceği sözlere karışan kimse.

  Ağız kalabalığı: Çabuk söylenen ve birbirini tutmayan sözler.

  Ağız kavafı: Satıcılar gibi, insanı kandırmak için çok lakırdı söyleyen.

  Ağız satmak: Yüksekten atarak kendini övmek.

  Ağzı gevşek: Sır tutmayan.

  Ağız tamburası çalmak: Sözle avutmaya çalışmak.

  Ağza alınmaz: Söylenmesi ayıp, çirkin söz.

  Ağzının mührü ile: Oruçlu olarak.

  Ağza tat,boğaza feryat: Miktarı pek az olan yiyecek şey.

  Ağzı açık ayran delisi: Yeni gördüğü her şeye alık alık bakan kimse.

  Ağzı çiriş çanağına dönmek: Ağzı kuruyup acılaşmak.

  Ağzı kara: Kötü haber vermekten hoşlanan, şom ağızlı.

  Ağzı kulaklarına varmak: Çok sevinmek.

  Ağzı pis: Sövmeyi huy edinmiş olan.

  Ağzı teneke kaplı: Çok sıcak veya çok soğuk şeyleri kolayca içebilen kimse.

  Ağzı var,dili yok: Pek sessiz bir kimseyi övmek için söylenir.

  Ağzına baktırmak: Kendini beğeni ile baktırmak.

  Ağzına bir kemik atmak: Susturmak için az bir şey vermek.

  Ağzına bir zeytin ver, altına tulum tutar: Küçük iyiliğe, büyük çıkar beklemek.

  Ağzına burnuna bulaştırmak: Bir işi beceremeyip batırmak.

  Ağzına taş almış: Lakırdıya karışmayıp susanlar için kullanılan söyleyiş.

  Ağzına vur, lokmasını al: Uysal ve sessiz kimseler için söylenir.

  Ağzında bakla ıslanmamak: Hiç sır saklamamak.

  Ağzından baklayı çıkarmak: Sabrı tükenip sakladığı şeyleri söylemek.

  Ağzından bal akmak: Çok tatlı konuşmak.

  Ağzından çıkanı kulağı duymamak: Sözleri tartmadan ağır söylemek.

  Ağzından dirhemle çıkmak: Sözünü sanki kıskanırcasına söylemek.

  Ağzından girip burnundan çıkmak: Diller dökerek birini kandırmak.

  Ağzından kaçırmak: İstemediği halde boş bulunup söyleyivermek.

  Ağzını açıp gözünü yummak: Öfkelenip ağır sözler söylemek.

  Ağzını bıçak açmamak: Üzüntüsünden söz söyleyecek halde olmamak.

  Ağzının payını vermek: Haddini bildirmek, paylayıp susturmak.

  Ağzını kiraya vermek: Kendini de ilgilendiren bir durumda düşüncesini söylemek.

  Ağzını poyraza açmak: Umduğunu elde edememek.

  Ağzını toplamak: Söylemekte olduğu kötü söz veya küfürleri kesmek.

  AYAK

  Ayak atmamak: Bir yere hiç uğramamak.

  Ayak basmak: Bir yere varmak.

  Ayak bağı: Bir yere veya işe gidilmesini engel olan kimse.

  Ayak sürümek: Üstüne aldığı bir işten kaçınma çareleri aramak.

  Ayağı dolaşmak: Şaşırıp, yanlış bir davranışta bulunmak.

  Ayağı düze basmak: Güçlükleri savarak ilerisinden korkmayacak duruma gelmek.

  Ayağı suya ermek: Bir gerçeğin önemini sonra anlayıp, aklı başına gelmek.

  Ayağına bağ vurmak:Bir engele çarptırmak.

  Ayağına kadar gelmek: Alçak gönüllük gösterip birinin yanına gelmek.

  Ayağına kara su inmek:Uzun süre ayakta kalarak yorulmak.

  Ayağına pabuç olamamak:Değerce ondan çok aşağıda olmak.

  Ağına sıcak su mu dökelim soğuk su mu?: Uzun bir zamandan beri gelmediği bir yere günün birinde çıkagelen kimseye yarı sitem yarı sevinçle söylenen söz.

  Ayağında donu yok,fesleğen ister başına: Yoksulluğuna bakmayarak süs ve

  gösteriş yapmak isteyenler için söylenir.

  Ayağını denk almak: Uyanık ve sakıngan davranmak.

  Ayağını kesmek: Bir yere gitmez olmak.

  Ayağını yorganına göre uzatmak: Giderini,gelirine uydurmak.

  Ayağını bastığı yerde ot bitmez: Uğradığı yeri yakar yıkar.

  Ayağının altına karpuz kabuğu koymak: Bir kimseyi düzenle yerinden etmek.

  Ayağının tozu ile: Gelir gelmez,henüz dinlenmeden.

  Ağanın türabı olmak: Biri ötekine kul gibi bağlanıp onun her türlü kahrını çekmek

  Ayaklar baş, başlar ayak oldu: Değersizler başa geçti, değerliler ise geride kaldı.

  Ayakları geri geri gitmek: Bir yere giderken istemeye istemeye gitmek.

  Ayakları yere değmemek: Çok sevinmek.


  BURUN

  Burun kıvırmak: Önem vermeyip alay etmek.

  Burun bükmek: Aşağısamak.

  Burun şişirmek: Kibirlenmek.

  Burun yapmak: Üstünlük taslamak.

  Burnu havada: Kendini pek beğenmiş.

  Burnunda tütmek: Çok özlemek.

  Burnu sürtülmek: Büyüklenme huyundan vazgeçip uysal bir hale geçmek.

  Burnundan kıl aldırmaz: Kendisine söz söyletmez, huysuz ve gururlu kimse.

  Burnundan yakalamak: Hiçbir bahane ile kaçınamayacağı bahane ile yakalamak.

  Burnunu kırmak: Büyüklenmesini önlemek.

  Burnunu sokmak: Gerekmediği halde bir işe karışmak.

  Burnunun dikine gitmek: Öğüt dinlemeyerek kendi bildiği gibi davranmak.

  Burnunun direği kırılmak: Pis bir koku duyarak tedirgin olmak.

  Burnunun direği sızlamak: Çok acı sızlamak.

  Burnunun ucunu görmüyor: Çok sarhoş.

  Burnunun yeli harman savuruyor:Çok büyüklenenler hakkında söylenir.

  Cevap: beş duyu organımızla ilgili deyimler


  EL

  El altından: Gizlice.

  El atmak: Karışmak.

  El çekmek: Vazgeçmek.

  El ayak çekilmek: Herkes uykuya dalıp ortalık sessiz kalmak.

  El bebek gül bebek: Nazlı, şımarık.

  El kadar: Küçücük.

  Eli açık: Cömert.

  El elden üstün: Herkesin kedinden üstün biri bulunacağını anlatan deyim.

  El ermez, güç yetmez: Bir iş karşısındaki güçsüzlüğü anlatmak için kullanılır.

  El etek öpmek: Bir işi yaptırmak için yalvarmak.

  El koymak: Yetkili olanlar, bir sorun veya olayı ele almak.

  El pençe divan kurmak: Saygı için ellerini birleştirip ayakta beklemek.

  El üstünde tutmak: Bir kimseye çok saygı ve sevgi göstermek.

  Elde, avuçta bir şey kalmamak: Hiç malı, parası kalmamak.

  Elden ağza yaşamak: Günlüğü ancak günlük kazancını karşılayacak kadar olmak.

  Ele avuca sığmamak: Söz dinlememek, baskı altına alınmamak.

  Ele bakmak: Avuç içindeki çizgilere bakıp kişinin geleceğini okumak.

  Ele vermek: Suçlu bir kimseyi haber verip yakalatmak.

  Eli ağır: Yavaş iş gören.

  Eli ayağı bağlı: İstediğini yapamayacak durumda olan.

  Eli boş: O sırada işi olmayan.

  Eli sıkı: Çok tutumlu.

  Eli uz: Usta,becerikli.

  Eli böğründe kalmak: Bir işi yapmaya meydan bulamamak.

  Eli darda: Geçimini sağlayacak parası olmayan.

  Eli hafif: Acıtmadan iş gören.

  Eli dursa ayağı durmaz: Kıpırdak, hareketli.

  Eli ekmek tutmak: Geçimini kendi emeğiyle sağlayacak hale gelmek.

  Eli genişlemek: Bolca paraya kavuşmak.

  Eli kalem tutar: Düşündüğünü yazabilir.

  Eli kolu bağlı kalmak: Bir engel dolayısıyla hiçbir iş yapamaz hale gelmek.

  Eli uzun: Fırsat buldukça öteberi aşıran.

  Eli maşalı: Şirret, edepsiz.

  Eli varmamak: Bir işi yapmaya gönlü razı olmak.

  Elini sallasa ellisi, başını sallasa tellisi: Bir işaretim üzerine dilediğim kadar

  ve dilediğim gibi istek çıkarabilir.

  Eline eteğine sarılmak: Çok yalvarmak.

  Elinden hiçbir şey kurtulmamak: Her şeyi becerebilmek.

  Eline eteğine doğru: Temiz, her türlü kötülükten uzak olan.

  Eline kalmak: Ondan başka yardımcısı olmamak.

  Elini ayağını kesmek: Uğramaz olmak.

  Elini çabuk tutmak: Çabuk davranmak.

  Elini eteğini çekmek: Uzun zaman yapageldiği bir işten çekilmek.

  Elini sıcak sudan soğuk suya sokmamak: Pek nazlı yetişmiş olmak.

  Elinin körü!: Ortaya sürülen saçma bir düşünceye karşı azar olarak söylenir.

  Elden vefa,zehirden şifa: Zehirden şifa beklenemeyeceği gibi, yabancılardan da vefa beklemek boştur.

  GÖZ

  Göz almak: Göz kamaştırmak.

  Göz aşinalığı: Birbirini ara sıra uzaktan görmekle doğan tanışıklık.

  Göz atmak: Kısaca bakıvermek.

  Göz boyamak: Gösterişle aldatmak.

  Göz dikmek: Bir şeyi ele geçirmek arzusuna kapılmak.

  Göze gelmek: Bakışları karşılaşmak.

  Göz önüne getirmek: Tasarımlamak.

  Göz hakkı: Görülüp de imrenilebilecek ufak şeylerden görenlere çıkarılan pay.

  Göz hapsine almak: Bakışlarını üzerinden ayırmamak.

  Göz kamaştırmak: Hayran etmek.

  Göz kesilmek: Bütün dikkatiyle bakmak.

  Göz koymak: Bir şeyi ele geçirme isteğini gütmek.

  Göz önünde tutmak: Hesaba katmak,dikkate almak.

  Göz yummak: Kusurları görmezlikten gelmek. Gözden düşmek: Sevgi ve ilgiyi kaybetmek.

  Gözü açık: Uyanık ve becerikli.

  Gözden sürmeyi çekmek: Çalamayacağı hiçbir şey bulunmayacak derecede becerikli hırsız olmak.

  Gözden uzaklaşmak: Ayrılıp başka yere gitmek.

  Göze almak: Gelebilecek her türlü zararı önceden kabul etmek.

  Göze batmak: Bakanları tedirgin edebilecek gibi aykırı, uygunsuz görünmek.

  Göze çarpmak: Üzerine dikkati çekmek.

  Gözü keskin: Çok iyi gören.

  Gözleri bayılmak: Uyku, arzu gibi herhangi bir hal gözlerine vurmak.

  Gözleri çakmak: Ateşli hastalıkta gözleri kızarmış ve parlak.

  Gözleri fal taşı gibi açılmak: Hayretten gözleri fırlamak.

  Gözleri kan çanağına dönmek: Gözleri çok kızarmak.

  Gözleri velfecri okuyor: Gözlerinden kurnaz bir zeka belli oluyor.

  Gözlerinin içi gülmek: Çok sevindiği yüzünden,gözlerinden belli olmak.

  Gözlerinin içine kadar kızarmak: Utancından yüzü çok kızarmak.

  Gözü aç: Kanmak bilmez, açgözlü.

  Gözüne kestirmek: Başarabileceğini ummak.

  Gözü açılmak: İyiyi kötüyü veya kendine yarayanı ayırt eder hale gelmek.

  Gözü arkada kalmak: Arkada bırakılan bir şeye merak ve ilgi ile bağlanmak.

  Gözü doymak: Çok istenen bir şeyin yeter miktarını elde ettikten sonra artık çoğunu istememek.

  Gözü gönlü açılmak: Ferahlamak.

  Gözü ısırmak: Bir kimseyi tanır gibi olmak.

  Gözü kaymak: İstemeyerek bakıvermek.

  Gözü sönmek: Kör olmak.

  Gözü toprağa bakmak: Ölmek üzere olmak.

  Gözünü korkutmak: Yıldırmak.

  Gözü yüksekte: Yüksek emel peşinde olan.

  Gözünde büyümek: Bir şey birine olduğundan büyük veya önemli görünmek.

  Gözünde tütmek: Çok özlemek.

  Gözünü doyurmak: Bol bol vermek.

  Gözünü dört açmak: Çok dikkatli ve uyanık olmak.

  Gözünü kan bürümek: Adam öldürecek derecede öfkelenmek.

  Gözünün kuyruğu ile bakmak: Belli etmemeye çalışarak yandan bakmak.


  KULAK

  Kulak asmamak: Önem vermemek.

  Kulak kabartmak: Belli etmemeye çalışarak dinlemek.

  Kulak kesilmek: Büyük bir dikkatle dinlemek.

  Kulak kesilmek: Büyük bir dikkatle dinlemek.

  Kulak misafiri olmak: Yanında konuşulan bir şeyi dinlemek.

  Kulak vermek: Merak edip dinlemek,işitmeye çalışmak.

  Kulağı delik: Olup bitenleri çabuk haber alan.

  Kulağı kirişte: Ne söyleneceğini işitmek için çok dikkatli.

  Kulağına kar suyu kaçmak: Sıkışık bir duruma düşmek.

  Kulağına koymak: Bir hale veya söze hazırlamak üzere önceden anlatmak.

  Kulağına küpe olmak: Başa gelen bir halden alınan dersi hiç unutmamak.

  Kulağını bükmek: Bir sorun karşısında dikkatli davranmasını söylemek.

  Kulakları dolmak: Aynı şeyleri dinlemekten usanç gelmek.

  Kulakları paslanmak: Çoktan beri müzik dinlememiş olmak.

  Kulaktan dolma: Şurada burada işitilerek edinilen bilgi.