Bertrand Russell Kimdir?

'Biyografi' forumunda ZORBEY tarafından 14 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. Bertrand Russell Hayatı
  Bertrand Russell Biyografisi
  Bertrand Russell Kim
  Bertrand Russell Hakkında Bilgi
  Bertrand Russell eserleri

  Bertrand Russell
  (d. 18 Mayıs 1872-ö. 2 Şubat 1970)


  Ünlü İngiliz filozofudur.

  Mantık ve matematik alanında çığır açıcı çalışmalar gerçekleştiren Bertrand Russell, Whitehead'le birlikte Principia Mathematica adlı ünlü matematik kitabını yazmıştır. O, matematiksel mantık alanındaki çalışmalarını daha sonra felsefe alanına yansıtmış ve bu çerçeve içinde mantıksal atomculuk öğretisini geliştirmiştir. Buna göre, Russell sisteminin en basit tümcelerine atomik önermeler adını vermiş ve bu önermeleri, daha kompleks tümcelere karşılık moleküler önermelerden ayırmıştır. O, moleküler önermelerin birbirlerine ve, veya, ise, ancak ve ancak gibi mantıksal eklemlerle bağlanan atomik önermelerden meydana geldiğini söylemiştir.

  Russell söz konusu mantıksal öğretiyle, belli bir metafiziksel görüşe ulaşmıştır. Başka bir deyişle, onun mantık öğretisiyle metafiziği arasında çok yakın bir ilişki vardır. Ona göre, biz söz konusu matematiksel mantıktan, felsefi analizden yararlanarak, dünyayı meydana getiren bileşenler hakkında sağlam bir fikir sahibi olabiliriz. O, matematiksel mantığının, dünyanın şeyler, bireyler, basit öğeler çokluğundan meydana geldiği inancı için sağlam bir destek olduğunu düşünmüştür. Dünya tek bir tözden oluşmaz, fakat çok sayıda ayrı ve tikel şeylerden meydana gelir. Üstelik, bu basit öğeler, idealistlerin düşündüğü gibi, tinsel bir yapıda değildir. Bunlar basit oldukları ve yalnızca var oldukları için, kendilerinde hiçbir niteliğe sahip değildirler. Onlar, olgular adı verilen kompleks yapılar içinde ortaya çıkar ve bunlardan bazıları fiziki, bazıları da tinsel bir nitelik taşır. Bilgi kuramı bakımından ampirizmi benimseyen Russell, betimleme yoluyla bilgi ve tanışıklık yoluyla bilgi olmak üzere iki ayrı bilgi türünden söz etmiş ve bunların deneysel bilgimizin temelini meydana getirdiğini savunmuştur.

  Başlıca Eserleri

  The Principia Mathematica (Alfred North Whitehead)
  Batı Felsefesi Tarihi (1945)
  Neden Hristiyan Değilim
  Özgürlük Yolu
  Bilimin Toplum Üzerindeki Etkileri
  Politik İdealler
  Evlilik ve Ahlak
  Aylaklığa Övgü
  İktidar
  Eğitim Üzerine
  İnsanlığın Yarını
  Din ile Bilim