Berberiler,berberiler kimdir,berberiler nerede yaşar

'Ülkeler' forumunda Wish tarafından 16 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. berberiler hakkında bilgi
  berberilerin kökeni

  [​IMG]
  [​IMG]

  Berberiler, bugünkü Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'ı içine alan Kuzey Afrika'nın bilinen en eski yerli halkıdır Bazı mağara resimlerinin bulunmuş olması, Berberiler'in bu paleolitik toplulukların soyundan gelmiş olabileceği tezini güçlendirmektedir

  Fas coğrafyasının yerlileri olarak bilinen Berberiler, Kuzeybatı ve Batı Afrika ülkelerine yayılmış bir etnik topluluktur Bütün Berberiler’in anladığı ortak bir dil yoktur Ancak Berberi halklarının konuştuğu birbirinden oldukça farklı lehçelerin tümüne birden Berberice denmektedir Berberi lehçeleri içinde sadece Tuareg lehçesinin yazısı vardır Berberiler kendilerine İmazighen derler
  Bu geniş coğrafyada göçebe ya da yarı-göçebe olarak yaşayan eski kabilelerdendirKuzey Afrika’ya egemen olan Fenike, Kartaca, Roma, İslam ve Osmanlı kültürlerinden farklı biçimlerde etkilenmiştirBerberilerin berberice adını verdikleri bir dile sahiptirlerBu dilin alfabesi bugunku ibraniceye oldukça benzemektedir

  Bölgede 7 yüzyılda yaşanan İslam yayılması sırasında İslamiyeti benimsemişlerdir 12 yüzyıldaki Bedevi yayılması ise bir çok yerleşik Berberi kabilesinin göçebe ya da yarı-göçebe yaşam biçimine geçmesine yol açmıştır

  Kırsal alanlarda Berberi kabilelerin çoğu halen yerleşik yaşam geleneklerini sürdürmekte, kışın alçak düzlüklerde çiftçilik yapmakta, yazın ise yüksek bölgelerdeki otlaklara göçmektedirler Kentsel kesimde ise genellikle Arap hakimiyeti vardır ve kırsal alandan kopmuş Berberiler kentlerin daha çok dış mahallelerine yerleşmişlerdir

  Genelde yerleşik düzendeki Berberi kabilelerinde toprak ve otlaklar üzerinde özel mülkiyet yoktur Tarlalar, kur'a ile dağıtılır ve otlaklar ortaklaşa kullanılır Toprak üzerinde özel mülkiyetin yerleşmiş olduğu kabilelerde ise “fallahin” adı verilen topraksız köylüler, ürünün beşte biri karşılığında işçi olarak çalışırlar Sayıları 60000000 civarıdırKuzey afrikada ki Fas,Cezayir,Tunus,Libya dan Güneyde Gineye kadar ulaşan bir alana sahiplerdirİç afrikada bulunanlar asimili olarak benliklerini yitirmislerdirKuzey afrikadakiler ise ülkelerin güneyinde ki çöl alanlarında benliklerini ve kültürlerini sürdürmektedirler

  Berberiler: Fas'ın yüksek Atlas Dağları'nda yetişen kızlar henüz
  12 yaşlarındayken katıldıkları düğün törenlerinde kimi delikanlılar ya da daha büyük adamlar tarafından göze kestiriliyor Fakat onlar evlenmek için kız 16 yaşına gelene kadar beklemek zorunda, çünkü kızlar bu yaştan önce evlenemiyor Düğünden önce gelinin annesi kızının bacaklarını kınayla ovuyor Bunun nedeni kızına kötü ruhların bulaşmasını önlemek Ayrıca eğer kızı kendinden iki kat daha büyük bir erkekle evlenirse, bu sefer de kızının bacaklarını öpüyor Yeni evine at üzerinde gönderilen geline hiçbir pislik ve kötülük bulaştırılmaması için ayağı yere bastırılmıyor

  Berberiler, Tamazight olarak isimlendirilen ayrı bir dile daha doğrusu dillere sahipler Alfabeleri de Arapçadan çok farklı, hatta daha eski Eski Mısır yazılarını hatırlatıyor Berberiler günümüzde kültürel olarak yok olma tehlikesi ile karşı karşıyalar