Beraat kandilinde yapılması gerekenler

'Sorularla İslamiyet' forumunda YAREN tarafından 22 Şubat 2010 tarihinde açılan konu


 1. Berat Kandilinde Yapılması gereken İbadetler  Beraat Gecesi Duası

  Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir:
  “Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.11

  Beraat Duası

  Bazı mâna büyüklerinin de şöyle bir duası vardır:
  “Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, Allah dilediğini
  siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır.12

  Beraat Kandilinde yapılması gerekenler

  BERAT KANDİLİ
  1- Bu gece ilk yapmamız gereken kuvvetli bir nefis muhasebesi ve ardından tüm günahlarımızdan ve kötü düşüncelerden sıyrılmış ihlaslı bir kalple Hakkın huzuruna varmak olacaktır.

  2- Anne-babalarımızla dargınlığımız varsa gönüllerini alıp kandilleşmeliyiz..Şöyle ki Peygamber Efendimiz:Allah Teala Şabanın 15.gecesi tecelli eder ve anne-babasına asi olanlarla Allaha ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar.buyurmuşlardır.

  3- Günü oruçlu geçirmeliyiz.Peygamber Efendimiz Berat Kandilinin gecesini ibadetle gündüzünü oruçla geçirmemizi tavsiye ediyor.

  4- Dostlarımızı ve akrabalarımızı ziyaret ederek Sıla- i Rahim de bulunmalıyız.

  5- Bol bol kaza namazı kılmalıyız.Bunun dışında Berat Gecesi namazı da kılmak çok faziletli ve makbul bir ibadet sayılmaktadır.

  Berat Gecesi Namazının Kılınışı:

  100 rekattır.Bu namazın her rekatında,Fatihadan sonra 10 kere ihlas suresi okunur.Yüz rekat kılan kişi 1000 defa ihlas suresini okumuş olur.
  Bu namaza hayır namazı da denmiştir.Geçmiş büyükler bu namazı toplu halde cemaatle kılmışlardır.Bu namazın çok faziletli olduğu gibi,hesaplanamayacak kadar da çok sevabı vardır.

  6- Kuran-ı Kerim okumalıyız.Çünkü İşlenen sevaplı amellerin değeri başka zamanlarda 10 ise,Berat Kandilinde 20Bindir.Mesela başka zamanlarda okuduğumuz bir tek Kuran harfine 10 sevap veriliyorsa,bu gecede herbir harfine 20Bin sevap verilecektir.

  7- Berat Kandili günü imkanımız varsa ufak hediyelerle çocuklar sevindirilmeli ve sadaka vermeliyiz.

  8- Bu gecede Allahu Tealadan çokça af dilemeliyiz.Zira Cenab-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der:Benden af dileyen yok mu;onu affedeyim.Rızık isteyen yok mu;rızık vereyim.Şifa isteyen yok mu;şifa vereyim.

  9- Ayrıca bu gecede Salavat-ı Şerife de çok ça okunmalıdır.Zira Peygamber Efendimize Şefaat etme hakkı bu gecede verilmiştir.


  Berat Gecesi Namazı -I

  Şaban ayının on beşinci gecesi kılınacak olan namaz ; yüz rekattır. Bu namazın her rekatında, Fatihadan sonra on kere ihlas süresi okunur. Yüz rekat kılan kişi bin defa ihlas süresini okumuş olur.
  Bu namaza hayır namazı da denmiştir. Geçmiş büyükler bu namazı toplu halde cemaatle de kılmışlardır. Bu namazın çok fazileti olduğu gibi, hesaplanama-yacak kadarda çok sevabı vardır.
  Hasan-ı Basri Rahmetullahı Aleyhden gelen rivayete göre:
  “Otuz sahabeden dinledim, bu namaz için şöyle dediler: “Her kim bu namazı, berat gecesi kılar ise. Allah-u Tealanın yetmiş rahmet nazarı ona ulaşır. Her nazarda, kendisinin yetmiş ihtiyacı yerine gelir. Bunların en küçüğü, Allah-u Tealanın mağfiretidir.

  Berat Gecesi Namazı -II

  Berat gecesi kılınan namazlardan biride iki rekat olarak kılınır.
  Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükuya gidilir. Rükudan doğrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalınır, bu konuda belli bir tahdit yoktur, ne kadar dayanabilirsen.
  İkinci rekatta da aynı şekilde Fatihadan sonra kısa bir sure okunur. İlk rekatta olduğu gibi secdeye gidildiğinde yine uzun sure secdede kalınır. Gücünüzün yettiği kadar. Secdeden kalkılır tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua için alemlerin Rabbine kalkar..
    2. Cevap: Beraat kandilinde yapılması gerekenler

  Berat gecesini en güzel kıyam ve Kur’an tilavetiyle geçirmek gerekir. Kıyamın en üstün şekli namazdır ki bu gece kılınacak yüz rekatlık “ Salatül Hayr” namazıdır.
  “Ey Ali her kim Şabanın yarı gecesinde 100 rekat kılarher rekatında 1 fatiha 10ihlas
  okursa Allahu Teala onun için o gece istediği her haceti yerine getirir. Soruldu ki: Ya Rasulallah! Allahu Teala onu şaki (imansız ölecek) yazdıysa said (imanlı ölecek bahtityar) kuluna çevirir mi? Buyurdu ki: Levhi Mahfuzda felan oğlu felan şaki olarak yaratıldı ama Allahu Teala bu hükmü sildi ve onu saide döndürdü diye yazılmıştır.
  Bu namazı kılan kuluna Allahu Teala yetmişbin melek gönderir ki bir dahaki sene başına kadar onun sevaplarını yazarlar günahlarını silerler ve derecelerin yükseltirler. Bu kişi bir daha ki seneye kadar ölürse şehid olur o gece okuduğu ihlas süresinin her harfine yetmişbin huri verir ki her bir hurinin bir erkek bir dişi hizmetçisi vardır.
  O gece ihlas okuyan herkese yetmiş şehit sevabı yazılır. Daha önce kıldığı ve kılacağı tüm namazlar kabul edilir. …. (Daha o kadar mükafatı var ki buraya yazmaya kalkarsam başka ibadetleri yazmaya yer kalmaz. o yüzde bu kadarla bırakıyorum)

  *--Başka bir namaz: 12 rekattır. Her rekatta 30 ihlas okuyarak bu namazı kılsa cennetteki makamını görmeden dünyadan çıkmaz.
  *-- Diğer bir namaz ise 14 rekattır. Namazdan sonra oturup 14 fatiha 14 felak 14 nas sürelerini okuyup “ le gad caeküm…..den başlayan tevbe süresinin sonunu okuyana 20 makbul hac ve 20 sene makbul oruç sevabı verilir.
  *--başka bir namazda 1 fatiha ve 10 ihlas ile 12 rekat kılınarak olur. Bu namazı kılanın günahları mahvolur ve ömrüne bereket olur.
  *-- kılabilen bu gece olmazsa başka bir gece tesbih namazı kılabilir.

  Kur’an-ı Kerim tilaveti ki özellikle şu süreler okunur.
  Secde süresi Mülk süresi İsra süresi Zümer süresi Hadid Süresi Haşr SaffCumu’a süresi Tegabün süreleridir. Yasin Vakıa DuhanKamer Kıyamet Tekasür Kafirun ( 4 kere) İhlas ( 3 kere) Bakara süresinin son iki ayeti Ali İmran süresinin son ayetleri Haşr süresinin son 3 ayeti
  Bu gecede 1000 (bin) ihlas okuyana cennetteki mekanı gösterilmedikçe ölmez.
  Namaz içinde veya dışında 100 (yüz) ihlas okuyana cehennemden berat verilir. 50 (elli) ihlas okuyanın elli senelik günahı silinir.
  NOT: BERAT GECESİ SECDELERDE YAPILACAK DUALAR KİTABI OLANLAR İÇİN SAYFA 166-167-168-169-170. sayfalardadır.
  Ayrıca Şabanı Şerif risalesi sayfa 247de yapılacak çok güzel bir dua vardır.


  BERAT GECESİ HAYIRLI KAZA VE KADERLER İÇİN NAMAZ VE DUA
  Akşam namazından sonra 2 rekatta selam ile her rekatta 1 fatiha ve 6 ihlas ile 6 rekat namaz kılınır. Her 2 rekatın selamından sonra 1 yasin süresi okunur. Her yasin için ayrı bir niyet olur. 1. yasinde ömre bereket 2. yasinde rızka bereket ve belaları def 3. yasinde insanlara muhtaç olmama ve hüsnü hatime (imanla biten güzel bir son) için okunur. Namazdan sonra berat gecesi duası diye meşhur olan dua 10 kere okunur. (kitabı olanlar için sayfa 172)
  Berat gecesi meşayıh duaları sayfa 176-177-178-179…..186 ya kadar.

  Berat gecesi dua ve istiğfar çok yapılmalıdır. Özellikle kadın ve erkek müminler için. “ her kim inanan kadın ve erkek için istiğfar ederse onların sayısınca sevap verilir.
  Bu gecede ölüleri de unutmamalıdır.
  Ayrıca bu gecede salevat da çok getirilmelidir


  BERAT GECESİ YAPILACAK BAZI AMELLER
  --Berat gecesi iki gözünün birine 3 defa diğerine 2 defa sürme çekinki Allahu Teala sizi göz rahatsızlığından korusun.
  --Bu gece zemzemi şerif artış gösterdiğinden çokça içmek uygundur. (bir rivayete göre bu gecede çeşmelerden zemzem aktığı söylenmiştir. )
  -- Efendimiz buyurdu ki : “berat günü iftar etmeniz ve fakirlere yedirmeniz için et pişirirseniz yanında hububat da pişirin. Zira her taneye sizin için onbin sevap vardır on bin günah silinir onbin derece yükseltilir.
  -- Berat günü kapkacaklarınızı boş bırakmayın. O gün alıp yerleştirdikleriniz için gelecek seneye kadar bereket vardır.


  BERAT KANDİLİ GÜNÜNÜN NAMAZI
  --- Berat günü nafile namaz kılın ki her rekatı size kaçırdığınız namazlar yerine sayılsın.
  --- Birde bu günde kul hakkı namazı kılınır. Şöyleki: kuşluk vakti veya öğle namazından sonra kul hakkı namazı diye niyet edip;
  1. rekatta fatihadan sonra 3 tekasür 10 ihlas 2. rekatta fatiha 3 kafirun 10 ihlas 3. rekatta fatihadan sonra 3 ayetel kürsi 4. rekatta fatihadan sonra 25 ihlas okunur. Duası yapılır. (nurlu aylar ve geceler kitabında duası var )


  ŞABAN AYININ İLK GECE VE GÜN NAMAZLARI
  Her kim ilk gecesinde 12 rekat kılar ve birinci rekatlarında 1 fatiha ve 5 ihlas okuyarak namaz kılarsa onikibin şehit sevabı verilir. Kendisine 12 senelik ibadet sevabı verilir. Anasından doğduğu gün gibi günahlarından sıyrılır ve seksen güne kadar hata yazılmaz.
  İLK GÜN NAMAZI: 2 rekat kılınır. Her rekatta 1 fatiha 10 Ayetel kürsi ve Ali İmran süresi 18. ( şehidallahu….) ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadıkhiç bir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir.mahşer korkusundan emin olur.


  ŞABAN-I ŞERİF 27.GECE NAMAZI
  Bu gecede 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 zilzal süresi 25 ihlas okunur. Selamdan sonra secde yapılır ve secde de 7 fatiha 1 ihlas 1 felak 1 nas okunur.
  100 kere de istiğfar 100 salevat 100 la havle vela kuvvete illa billah okunur.

  Bu ayda çok Kur’an okumalı salevat çekmelidir. Şaban-ı Şerif Risalesi sayfa 239 da ki salevat 70bin salata denktir.


  ZİKİRLERİ
  ---Şaban ayında Şabanı Şerif risalesinde sayfa 242deki zikir çokça çekilmelidir. Manası (ALLAH’dan başka hiç birilah yoktur. Biz ancak ona ibadet ederiz. Kafirler istemese de biz taatımızı sırf ona tahsis ederiz.) derse bin senelik ibadet yazılır bin senelik günahı olsa silinir sıddık yazılır kabrinden yüzü dolunay gibi çıkar.(Arapça duası kitapta vardır)
  **--her gün öğle ile ikindi arası tevbe duası okunmalıdır. (estağfirullahel azımellezi la ilahe illa……) diye devam eden istiğfar okuyanın amel defterindeki günahlarıyla alakalı yazılar silinir.

  Her 10 günde çekilen tesbihler

  *
  10 gün tesbihi : ya Latif Celle Şanühü
  *
  2. 10 gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü -------------------------3. 10 gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

  Her gün 100 kevser süresi okumalıdır.

  Kaynak:Şabanı Şerif Risalesi

  Ahmet Mahmut Ünlü(cübbeli Ahmet)