Ben Kanseri

'Sağlıklı Yaşam' forumunda Blue tarafından 30 Eylül 2009 tarihinde açılan konu 1. Malign Melariom Havis Benler (Ben Kanseri )
  Bu lezyonun tanınması son derecede onemlidir. Klinik olarak melanoma in sitular sıklıkla sınırları duzensiz ve bulanık görünümde irreguler makullerdir. Genellikle lezyonun renginde de düzensizlikler vardır, açık ten rengi ile koyu kahve renk ve siyah arasında değişen renkler birlikte bulunur. Lezyonun gerilediği yerlerde gri renk olabilir. Eritem lezyona komşu dermiste sıklıkla bulunan inflamasyona işaret eder. Bazı lezyonlar hiç çıplak gözle görülebilen melanin içermezler ve tamamen eritemli makuller şeklinde olurlar. Bazılarında da mikroskopik inceleme yapılmadığı zaman inflamasyonlu aktinik keratozdan ayrımını imkansız kılacak şekilde hafif bir pullanma bulunur. İnflamasyon uniform koyu renkli olup nevusten ayırdedilmesi de güç olabilir. "Malign melanoma in situ" bu lezyonlar için tercih edilen işimse de yüzdeki güneş hasarlı atrofik derideki malign melanoma in situ lezyonları için eskiden beri "Hutchinson'un melanotik freckle'i" veya "lentigo maligna" gibi gibi tarihi isimler de kullanılmaktadır. Aynı lezyon akral bölgelerde olduğu zaman "akral lentiginoz malign melanoma in situ" adını alır. Bu terimlerin kullanımında bir anlaşmazlık vardır ve basitçe "malign melanoma in situ" isminin tercih edilmesine dair bazı görüşler de mevcuttur. Siyah ya da kalınlaşmış bölgeleri olan lazyonlarda invazyon şüphesi vardır. Bu lezyonların invazif şekilleri hem epidermis hem de dermisi tutan tumörler arasında incelenecektir.
  Patoloji: Malign melanoma in situda hem melanositlerdeki hücresel atipinin şiddeti hem de bunların epidermisteki dağılımı lentigolar ve lentiginoz nevuslerden fazladır. Melanomalarda sıklıkla rete ridgelerde olduğu kadar suprapapiller kısımlarda da bazal tabakadan yukarı doğru atipik melanositlerin göç ettiği görülür. Hücrelerin böyle yer değistirmesi ("pagetoid yukari goc") granuler hatta korneum tabakasına kadar devam edebilir ve buradaki melanositler keratin yüzeyinde çevredeki keratinositlerden bağımsız yuvarlak pigment topları olarak görülür. Ancak malign melanoma in sitularin hepsinde, özellikle de lentigo maligna tipinde yukarı doğru hücre göçu olmaz. Yukarı doğru melanosit göçu gösteren bazı benign lezyonların, doğumdan kısa süre sonra ortaya çıkan junctional Spitz nevusler ve bir skar uzerindeki junctional nevus komponentlerinin proliferasyonları gibi istisnaları da vardır. Melanom hücreleri genellikle büyüktür ve düzensiz kromatin yapısı ve belirgin nukleoluslar gibi hücresel atipiye sahip olurlar. Sitoplazma belirgin olabilir ve sıklıkla düzensiz, irili ufaklı pigment granulleri içerir.
  Bazı lezyonlarda melanoma hücreleri küçüktür ve epidermiste tektek çok az sayıda hücre yukarı doğru göç eder. Bu gibi melanom hücreleri hiperkromatik, kondanse, düzensiz nukleuslu olur ve nukleolusları da belirsizdir. Bu özelliklerin travmatize veya yakılmış nevuslerden ayrılması çok zor olabilir. Nevusleri taklit eden bu melanomlar "minimal deviasyon melanoma" veya "nevoid melanoma" olarak isimlendirilirler.
  Malign melanoma in situ tipik olarak çok az keratinosit reaksiyonu uyandırır. Böylece eski bir biyopsi skari bölgesi olmaksızın güneş hasarlı bir deri üzerinde olduğunda atrofik bir epidermiste melanositlerin çoğalması bir melanom varlığını çok düşündürür. Kısmi bir biyopsi sonrasında bir nevusun rekurren junctional komponentleri melanoma in situdan ayırdedilmesi çok güç olacak şekilde epidermisteki melanositlerde tek tek şiddetli bir proliferasyona sebep olabilir. Önceki biyopsi preparatlarının gözden geçirilmesi son derecede faydalıdır. Lezyonun malign melanoma in situ olduğu veya böyle bir alan içerdiğine dair bir düşünce varsa tüm atipik melanositlerin çıkarıldığından emin olunması için lezyonun konservatif olarak tekrar çıkarılması onerilebilir.
  Sorunlu vakalarda malign hücrelerin melanosit mi yoksa pigmente keratinosit mi olduklarının belirlenmesi için immunohistokimya gerekebilir. S-100 proteini ve HMB-45 antijeni (promelanozomlarda bulunur) melanositler için iyi işaretleyicilerdir ve melanomlari Bowen hastalığı veya Paget hastalığından ayırmada yardımcı olurlar. Melanositler sitokeratin bulunduran keratinosit ve Paget hastalığı hücrelerinin aksine vimentin de içerirler. Paget hastalığındaki tümör hücreleri, Bowen hastalığına göre keratin 8 ve 18 gibi düşük molekul ağırlıklı keratinlerle daha çok reaksiyon verir