Belek Bey Kimdir Kısaca

'Hakkında bilgi' forumunda EyLüL tarafından 13 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Belek Bey Kimdir  Belek Bey Kimdir Kısaca Hayatı

  İsmi, Belek bin Behrâm bin Artuk olup, lakabı Nuruddevle’dir. Doğum tarihi bilinmemektedir.

  Suriye Selçuklu sultânı Tutuş, Suruç’u, Sökmen Bey’e iktâ olarak verdi. Haçlılara karşı gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Belek, amcası Sökmen Bey tarafından Suruç’a emir tâyin edildi. Belek Bey, haçlılara karşı yapılan harplerde, amcalarının yanında ve Antakya’yı muhasara altına alan Selçuklu ordusuna kuvvetleriyle birlikte katıldı.
  1098 (H.491) senesinde, Kudüs ve havalisinin Fâtımîlerin eline geçmesinden az sonra, Suruç, hıristiyanların eline düştü. Zor durumda kalan halk, hıristiyanların esaretinden kurtulmak için, Sökmen Bey’e müracaat ettiler. Belek Bey, amcası ile birlikte Suruç üzerine yürüdü. Urfa kontu İkinci Baudouin’in yönetimindeki Frenk ordusu ile şehrin dışında karşılaştılar.

  Belek Bey’in Halep’te olmasından faydalanan haçlılar, Harput kalesinin tamirinde çalıştırılan Gerger Ermenilerini kandırarak, esir kralı ve kontları kurtarmak istediler. Kaledeki muhafızların sayısının az olmasını fırsat bilen Ermeniler, esirlerden bâzılarını kurtardılar. Durumu haber alan Belek Bey, onbeş günde Halep’den Harput’a geldi. Bu işte parmağı bulunanları ve ihanet edenleri cezalandırdı. Kudüs kralı ile arkadaşlarını Harran’a göndererek orada hapsettirdi.

  Belek Bey, Menbic’in muhasarasını amcasının oğlu Timurtaş’a bırakıp, uzun süreden beri Franklar tarafından kuşatma altında tutulan Sur şehrine yardıma gitmek istiyordu. Menbic kuşatmasının hazırlıklarını kontrol ederek mancınıkların yerleştirilmesi gereken yerleri gösterirken, kaleden atılan bir ok, sol köprücük kemiğine saplandı. Oku bizzat kendisi çıkaran Belek Bey; Bu ok bütün müslümanlara vurulmuş bir darbedir diyerek ruhunu teslim etti.
   


Yükleniyor...