Belek Bey Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 13 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. Belek Bey Kimdir  Belek Bey Kimdir Kısaca Hayatı

  İsmi, Belek bin Behrâm bin Artuk olup, lakabı Nuruddevledir. Doğum tarihi bilinmemektedir.

  Suriye Selçuklu sultânı Tutuş, Suruçu, Sökmen Beye iktâ olarak verdi. Haçlılara karşı gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Belek, amcası Sökmen Bey tarafından Suruça emir tâyin edildi. Belek Bey, haçlılara karşı yapılan harplerde, amcalarının yanında ve Antakyayı muhasara altına alan Selçuklu ordusuna kuvvetleriyle birlikte katıldı.
  1098 (H.491) senesinde, Kudüs ve havalisinin Fâtımîlerin eline geçmesinden az sonra, Suruç, hıristiyanların eline düştü. Zor durumda kalan halk, hıristiyanların esaretinden kurtulmak için, Sökmen Beye müracaat ettiler. Belek Bey, amcası ile birlikte Suruç üzerine yürüdü. Urfa kontu İkinci Baudouinin yönetimindeki Frenk ordusu ile şehrin dışında karşılaştılar.

  Belek Beyin Halepte olmasından faydalanan haçlılar, Harput kalesinin tamirinde çalıştırılan Gerger Ermenilerini kandırarak, esir kralı ve kontları kurtarmak istediler. Kaledeki muhafızların sayısının az olmasını fırsat bilen Ermeniler, esirlerden bâzılarını kurtardılar. Durumu haber alan Belek Bey, onbeş günde Halepden Harputa geldi. Bu işte parmağı bulunanları ve ihanet edenleri cezalandırdı. Kudüs kralı ile arkadaşlarını Harrana göndererek orada hapsettirdi.

  Belek Bey, Menbicin muhasarasını amcasının oğlu Timurtaşa bırakıp, uzun süreden beri Franklar tarafından kuşatma altında tutulan Sur şehrine yardıma gitmek istiyordu. Menbic kuşatmasının hazırlıklarını kontrol ederek mancınıkların yerleştirilmesi gereken yerleri gösterirken, kaleden atılan bir ok, sol köprücük kemiğine saplandı. Oku bizzat kendisi çıkaran Belek Bey; Bu ok bütün müslümanlara vurulmuş bir darbedir diyerek ruhunu teslim etti.