Belediye Başkanının Görevleri Kısaca

'Sosyal Konular' forumunda Yasemin tarafından 2 Mar 2013 tarihinde açılan konu

 1. Belediye Başkanının Görevleri Nelerdir Kısa  Belediye Başkanı Nedir kısaca bunu öğrenelim Belediye başkanı dünyanın çeşitli ülkelerinde yer alan belediye kurumlarının en yüksek kademedeki yöneticisi ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.Belediye başkanlarının seçim sistemi, görev ve yetkileri, sorumlu oldukları bölgenin ve nüfusun genişliği ülkeden ülkeye ve bazan aynı ülkenin değişik bölgelerinde bile çok büyük farklılıklar gösterir.

  Belediye başkanının görev ve yetkileri şöyledir;

  *Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
  *Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
  *Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
  * Meclise ve encümene başkanlık etmek.
  * Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
  * Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
  *Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
  *Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
  *Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
  * Belediye personelini atamak.
  * Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
  * Şartsız bağışları kabul etmek.
  *Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
  *Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
  * Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.