Belçika Tarihi

'Ülkeler' forumunda EyLüL tarafından 25 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Belçikanın Tarihi
  Belçika Tarihi Bilgileri
  Belçika Tarihi Hakkında Bilgi

  Belçika Tarihi
  • Belçika tarihi günümüzde Belçika Krallığı'nın sınırı içinde kalan bölgelerin tarih öncesi zamanlardan günümüze kadar süregelen tarihidir.
  • Belçika tarih öncesi dönemlerde kelt kabileler tarafından yönetiliyordu. Bunlarden en önemlileri Menapii idi. Roma zamanında Güney Hollanda, Belçika, Kuzey Fransa ve Batı Almanya'nın bazı bölümlerinde yerleşik olan Kelt Kabileler “Belgae olarak adlandırılıyorlardı.
  • Bölge orta çağda derebeyliklerine bölünmeden önce Roma İmparatorluğu'na bağlıydı. Orta Çağda bugünkü bilinen Belçika, Fransa ve Alman İmparatorluğu arasında bölündü. Schelde akarsuyu bu iki imparatorluğun arasında sınır olarak kabul ediliyordu. Bugünkü Belçika bölgesi 15. yüzyıl'da Habsburgların eline geçti ve 18. yüzyıl'ın sonlarında Fransızlar tarafından işgal edildi.
  • Napolyon Bonapart'ın 1815teki yenilgisinden sonra Belçika, Fransa'ya karşı bir tampon bölge oluşturmak için Hollanda Birleşik Krallığı'na iltica etti. 21 Temmuz 1831 tarihinde Hollanda'dan ayrılıp, bağımsızlık ilan ederek meşruti monarşi yönetime geçmiştir. Belçikanın arma simgesi,Birlikten Güç Oluşur anlamını taşımaktadır. Bu birlik 1831'de 9 ilin birleşmesinde başarılı oldu ve bu dokuz ilin arması ülkenin arma levhasında temsil edildi.